Svoz odpadů ze zeleně ve městě Dobříš

Zdroj foto: Pixabay


Dokas Dobříš, s.r.o., a město Dobříš si dovolují oznámit, že bude proveden
svoz odpadů ze zeleně (tráva, větve stromů a keřů) ve městě Dobříš.

Odpad bude odvezen na náklady města za dále uvedených podmínek:

– odpad musí být uložen do kontejnerů přistavených výhradně za tímto účelem
– odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů mimo odpadu zeleně
– odpad smí být uložen do určených nádob pouze v den sběru odpadů ve stanovený čas
– odpad nesmí být uložen v igelitových pytlích a musí být roztříděn na větve a kompostovatelný odpad (tráva, zbytky rostlin atd.)

Dny sběru odpadů a seznam sběrných míst pro oblasti:

sobota 20. 10. a 24. 11. 2018 od 8 do 15 hod.:
• sběrný dvůr – areál firmy Dokas Dobříš (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Čs. armády a Polní,
• křižovatka ul. Hálkova a Okružní,
• křižovatka ul. Nad Prachandou a Dubinské Kaštánky,
• křižovatka ul. K Vodárně a Nad Papežem,
• Parkoviště – Sport klub Vlaška,
• křižovatka ul. Part. Svobody a Dlouhá.

sobota 27. 10. a 1. 12. 2018 od 8 do 15 hod.:
• sběrný dvůr – areál firmy Dokas Dobříš (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Husova a V Lipkách,
• křižovatka ul. Žižkova a Přemyslova,
• u „Papežanky“ – ul. Dělnická,
• křižovatka ul. U Ovčína a Na Ligruse,
• parkoviště v ul. Na Zlaté stezce (nad „Pentagonem“),
• ul. Na Nábřeží (u ZŠ Lidická),

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši spolupráci.

Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti

Reklama

Předchozí článekMyslíte na budoucnost?
Další článekSlet bubeníků 2018 – 12. 10.