Svoz odpadů ze zahrad

Zdroj foto: Pixabay


DOKAS Dobříš, s. r. o., a město Dobříš si dovolují oznámit, že bude proveden svoz odpadů ze zahrad (tráva, větve stromů a keřů) ve městě Dobříš.

Odpad bude odvezen na náklady města za dále uvedených podmínek:
– odpad musí být uložen do kontejnerů přistavených výhradně za tímto účelem
– odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů mimo odpadu zeleně
– odpad smí být uložen do určených nádob pouze v den sběru odpadů ve stanovený čas
– odpad nesmí být uložen v pytlích a musí být roztříděn na větve a kompostovatelný odpad (tráva, zbytky rostlin atd.)

Dny sběru odpadů a seznam sběrných míst pro oblasti:

Sobota 25. 3. a 22. 4. 2023, 8.00–15.00
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš
(ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Husova a V Lipkách,
• křižovatka ul. Žižkova a Přemyslova,
• u „Papežanky“ – ul. Dělnická,
• křižovatka ul. U Ovčína a Na Ligruse,
• parkoviště v ul. Na Zlaté stezce
(nad „Pentagonem“),
• ul. Na Nábřeží (u Prokopovy zahrady).

Sobota 1. 4. a 29. 4. 2023, 8.00–15.00
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš
(ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Čs. armády a Polní,
• křižovatka ul. Hálkova a Okružní,
• křižovatka ul. Nad Prachandou a Dubinské Kaštánky,
• křižovatka ul. K Vodárně a Nad Papežem,
• Parkoviště – Sport klub Vlaška,
• křižovatka ul. Part. Svobody a Dlouhá.

Veškeré „hromádky“ zeleného odpadu v ulicích budou považovány za černou skládku. Původci černé skládky může být uložena pokuta ve výši dle zákona.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši spolupráci.

Jakub Jarůšek, jednatel společnostiPředchozí článekPéče o městskou zeleň v Dobříši
Další článekVážení a milí sousedé,