Svoz odpadů ze zahrad ve městě DobříšDokas Dobříš, s.r.o., a město Dobříš si dovolují oznámit, že bude proveden
svoz odpadů ze zahrad (tráva, větve stromů a keřů) ve městě Dobříš.

POZOR! Svozy jsou rozděleny do dvou měsíců

Odpad bude odvezen na náklady města za dále uvedených podmínek:
– odpad musí být uložen do kontejnerů přistavených výhradně za tímto účelem
– odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů mimo odpadu zeleně
– odpad smí být uložen do určených nádob pouze v den sběru odpadů ve stanovený čas
– odpad nesmí být uložen v pytlích a musí být roztříděn na větve a kompostovatelný odpad (tráva, zbytky rostlin atd.)

Dny sběru odpadů a seznam sběrných míst pro oblasti:

sobota 17. 3. a 21. 4. 2018 od 8 do 15 hod.

• sběrný dvůr – areál firmy Dokas Dobříš (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Husova a V Lipkách,
• křižovatka ul. Žižkova a Přemyslova,
• u „Papežanky“ – ul. Dělnická,
• křižovatka ul. U Ovčína a Na Ligruse,
• parkoviště v ul. Na Zlaté stezce (nad „Pentagonem“),
• ul. Na Nábřeží (u Prokopovy zahrady),

sobota 24. 3. a 28. 4. 2018 od 8 do 15 hod.

• sběrný dvůr – areál firmy Dokas Dobříš (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Čs. armády a Polní,
• křižovatka ul. Hálkova a Okružní,
• křižovatka ul. Nad Prachandou a Dubinské Kaštánky,
• křižovatka ul. K Vodárně a Nad Papežem,
• Parkoviště – Sport klub Vlaška,
• křižovatka ul. Part. Svobody a Dlouhá.

Veškeré „hromádky“ zeleného odpadu v ulicích budou považovány za černou skládku. Původci černé skládky může být uložena pokuta ve výši dle zákona.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši spolupráci.

Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti

Reklama

Předchozí článekTýden bruslení v Dobříši – 2. ročník
Další článekCena města Dobříše za rok 2017