Stromy – chladivá naděje pro přehřáté město

Uplynuvší letní týdny nám opět ukázaly, že nedostatek srážek a sucho trápí nejen amatérské zahrádkáře, ale dotýká se prakticky každého z nás. Není takřka dne, abychom ve zpravodajství neslyšeli o nedostatku vody v našich řekách a přehradách, o rychle se kazící vodě v přírodních nádržích a koupalištích či nutnosti šetrného zacházení s vodou obecně.

Velmi si vážím toho, že Dobříš se v těchto parnech může spolehnout na vlastní kvalitní zdroje pitné vody. Je to devíza, kterou nám mnohé jiné obce a města mohou jen závidět. Jsem také rád, že Vodohospodářská společnost Dobříš (VHS), jejímž je město jediným vlastníkem, udržuje a spravuje zdroje vody ve vysoké kvalitě a že hledá i do budoucna možnosti a prostředky, jak zdroje pitné vody pro naši Dobříš zachovat a rozšířit. To je správný a racionální přístup, který lze jen podpořit.

Abychom se v našem městě mohli cítit v horkých létech dobře, ovšem nestačí jen to, že nám z vodovodního kohoutku teče kvalitní pitná voda. Ač se to pro mnohé bude zdát zvláštní, jednu z klíčových rolí pro udržení snesitelného klimatu a teploty ve městě a okolí hraje kvalitní zeleň, především pak rostlé stromy a keře. Dnes je již vědecky prokázáno, že vhodně zvolená skladba stromů a kulturních křovin v ulicích a veřejných prostranstvích vytváří příjemné klima bez velkých nákladů. Jeden vzrostlý strom totiž v horkém počasí chladí výkonem srovnatelným s několika klimatizačními jednotkami.

Je proto naprosto nezbytné, abychom při jakékoliv investiční výstavbě nebo opravě stávající infrastruktury, silnic i chodníků dbali na kvalitní obnovu či novou výsadbu vhodně zvolených stromů a keřů. Nejsem samozřejmě žádný ekologický fanatik, ale mívám dojem, že se v poslední době v našem městě na tuto důležitou stránku obnovy a zkvalitňování veřejných prostorů zapomíná. Možná z nedbalosti či neznalosti, možná záměrně. O to hůř.

Smutno je mi pak při procházkách městem, kdy těch několik nově opravených ulic připomíná asfalto-betonovou výheň a přilehlý terén je jen vyschlou masou rozpukané hlíny. Pokud nevěříte, zkuste se projít třeba ulicemi U Slovanky nebo Na Lukách. Naprosto tristní úroveň zelené výsadby v těchto nově opravených ulicích vnímám jako promarněnou šanci. A dlouhá suchá letní období budou v blízké budoucnosti spíše přibývat. Mysleme při zvelebování města na stromy nejen jako na oku lahodící šviháky, ale také jako na velké zelené pomocníky.

Mgr. Jaroslav Melša, zastupitel města Dobříše za ODS

Reklama

Předchozí článekPřísloví
Další článekTOP 09 – prezentace 1