Stavební úpravy místních a krajských komunikací a obnova vodohospodářských zařízení v roce 2020V návaznosti na schválený rozpočet města Dobříše pro rok 2020 budou v letošním roce probíhat stavební úpravy místních komunikací a obnova vodohospodářských zařízení v následujícím rozsahu a lokalitách.

Stavební úpravy místních komunikací (MK)

Předpokládaný termín realizace – Lokalita / druh stavební úpravy

2. čtvrtletí – Rekonstrukce MK v ulici U Slovanky, mezi ul. Plk. B. Petroviče a Žižkova
2. čtvrtletí – Rekonstrukce MK v ulici Mládeže, mezi ul. B. Němcové a ul. Přemyslova
2.–3. čtvrtletí – Rekonstrukce MK v ulici Jeřábová, mezi ul. Nad Papežem a Rukavičkářská
3. čtvrtletí – Rekonstrukce MK včetně chodníku v části ulice Jiráskova
3. čtvrtletí – Rekonstrukce MK s výstavbou nového chodníku v ulici U Slávie
3.–4. čtvrtletí – Rekonstrukce MK v ulici Březová s výstavbou nového chodníku
3.–4. čtvrtletí – Rekonstrukce chodníku a části MK v ul. U Pivovaru, úsek U Ovčína – Pražská
Předpokládaná výše nákladů představuje částku 27,7 mil. Kč.

Mimo výše uvedené budou souběžně probíhat opravy komunikací menšího rozsahu v rámci běžné údržby komunikací prováděných společností Dokas Dobříš, s.r.o., a to v části ulice Mládeže, mezi ul. Žižkova a Přemyslova, ulice Horymírova (od ul. Plk. B. Petroviče po ul. Hálkova), křižovatka 28. října a chodníky v ulicích Družstevní, Pražská a Příbramská.
Předpokládaná výše nákladů představuje částku 3,5 mil. Kč.

Stavební úpravy krajských komunikací – II/114
Rekonstrukce komunikace v ulici Pražská a Příbramská proběhne ve dvou etapách. Etapa I – úsek od křižovatky V Lipkách po světelnou křižovatku; Etapa II – úsek od světelné křižovatky po křižovatku ulic Fričova, Fr. Průši. V etapě II jsou zahrnuty i rekonstrukce přilehlých městských chodníků, na jižní straně Mírového náměstí a alejky.
Předpokládaná výše celkových sdružených nákladů za Středočeský kraj a město Dobříš představuje částku 60 mil. Kč, z toho podíl města Dobříše činí 26,350 mil. Kč. Vlastní zdroje jsou ve výši 19,9 mil. Kč, dotace ze SFDI ve výši 6,450 mil. Kč.

Obnova vodohospodářských zařízení (dále je vodovod „V“, kanalizace „K“)

Předpokládaný měsíc realizace – Lokalita / druh zařízení

2.–5. – „V“ + „K“ v ul. Husova, v úseku od ul. V Lipkách po ul. Tylova
3.–4. – „V“ v ul. Příbramská, v úseku od Tyršova náměstí po ulici Fr. Průši
4.–5. – „V“ + „K“ v ul. Okružní, v úseku od ulice Werichova po ulici Hálkova
5.–6. – Propojení vrtu a užitkového vodovodu V Lipkách
5.–6. – „V“ – propojení v ulici U Pivovaru (Bios)
5.–7. – „V“ + „K“ v ul. Mánesova
5.–9. – „K“ v ul. Žižkova, v úseku od ulice Havlíčkova po Čs. armády
8.–9. – „V“ v ul. Mládeže (úsek Žižkova–Přemyslova) až Přemyslova
9. – Rekonstrukce čerpací stanice Příkopy
9.–10. – „V“ v ul. Rukavičkářská, vybudování šachty měření pro dálkový odečet
Předpokládaná výše nákladů představuje částku 10,115 mil. Kč.

Ing. Miloslav Modlík, vedoucí odboru místního rozvoje

Reklama