Starosta přivítal ve funkci novou ředitelku 4. mateřské školy DobříšOd 1. 8. 2021 došlo ke změně ve vedení 4. MŠ Dobříš. Po paní Monice Vaňkové se stala novou ředitelkou PhDr. et Mgr. Andrea Hornová Kajgrová.

Paní Vaňková nastoupila na pozici ředitelky 1. 7. 1990. Za tu dlouhou řádku let se jí ve vedení školky mnohé podařilo.
Jak nyní vnímá celých 31 let ředitelování? „Jsem ráda, že se mi podařilo zchátralou budovu 4. mateřské školy uvést do velmi dobrého stavu. Prvotní bylo osázení do té doby holé školní zahrady zelení a vybavení zahradními domky a prvky. V budově proběhla výměna podlahových krytin, osvětlení, nábytku pro děti, hraček a pomůcek. Došlo k rekonstrukci střech mateřské školy, bylo vyměněno topení v celé MŠ a vystavěna vlastní kotelna. V celé budově byla průběžně vyměněna všechna okna, na závěr byla ještě zrekonstruována terasa a výměněny vodovodní přípojky.
Za dobu mého ředitelování prošly mateřskou školou tisíce dětí a velmi mě těší, že dnes tyto děti už jako rodiče opět dávají své děti do naší školky a na dobu své docházky k nám velmi dobře vzpomínají. Jako jedna z prvních školek v republice vešla naše MŠ v roce 1995 do právní subjektivity, což jí otevřelo nové možnosti jak v programech vzdělávání, tak i v možnostech jejího dalšího rozvoje.
Poděkovat však musím především velice kvalitnímu a stabilnímu učitelskému sboru, jehož specializace pokrývá širokou škálu nadstandardních možností od logopedické péče přes výtvarnou činnost až po rozvoj pohybových aktivit dětí.
Věřím, že se v osobě nové paní ředitelky podařilo zajistit další rozkvět ‚mojí školky‘ a že dobré jméno 4. mateřské školy bude i nadále zachováno,“ říká paní Monika Vaňková, která zůstává v dobříšské mateřské škole pracovat i nadále. Nově bude zastávat funkci zástupkyně ředitelky.

A jaké cíle si pro první školní rok stanovila nová paní ředitelka Andrea Hornová? „Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po všech stránkách. Rozvoj aktivní tvořivosti dítěte, důvěra ve vlastní schopnosti, pěstování mezilidských vztahů, respektování jeden druhého, osvojení si základů hodnot společnosti. Moc bych si přála, aby děti chodily do školky s úsměvem, radostí a nedočkavostí, co nového se dozví, naučí a prožijí. Naší snahou bude, aby rodiče vodili své děti s důvěrou a přesvědčením, že jejich děti jsou v těch nejlepších rukou. Mým cílem je, aby školka byla vzdělávací institucí, na kterou i nadále budou po letech rodiny vzpomínat v dobrém a s láskou,“ říká nová ředitelka 4. MŠ Dobříš.

Obě dámy se na spolupráci ve školce těší a v minulých týdnech spolu již trávily nespočet hodit při předávání veškeré agendy a plánování nového školního roku. Při jejich přípravách na opětovné otevření školy je navštívil také starosta města Dobříše, aby jim oběma popřál do nové spolupráce jen to nejlepší: „Paní ředitelce Vaňkové velmi děkuji za její dlouholetou péči o dobříšské děti i celou školku. Její starosti teď přebírá paní ředitelka Hornová, které přeji hodně elánu a trpělivosti. Školka je zpravidla prvním místem po rodině, kde se děti učí základům fungování ve společnosti: umýt ruce, pozdravit, vyjít s kamarády i dospělými. Na učitelkách tak z velké míry závisí, zda nás budoucí generace vyslechne nebo nakopne,“ řekl po své návštěvě školky starosta Dobříše Pavel Svoboda.

Zpracovala DH

Reklama

Předchozí článekKnihovna: herní víkend, Noc literatury, procházky Dobříší a Týden knihoven
Další článekNárodní házená