Spolkový dům – diskusní kulatý stůl ve stylu 5 minut po 12. hodiněVážení dobříšští občané, dovoluji si podělit se s vámi o poznatky z kulatého stolu k projektu spolkového domu v Dobříši, pořádaného městem Dobříš dne 16. 3. 2017. Projekt řeší kompletní demolici stávající budovy bývalého kina. Projekt je odhadován na cca 44 mil. Kč a první stavební práce by mohly započít již koncem roku 2017. Podle informací, které jsme obdrželi, bude projekt finančně kryt ze dvou zdrojů, a to z vlastních, z rozpočtu města, a z úvěru poskytnutého některým bankovním domem. Částka za projekt je na dobříšské poměry významná, a  proto je potřebné projektu věnovat maximální pozornost.

Téměř dvouhodinová diskuse u kulatého stolu byla živá a plodná a ze všech podnětů z řad zastupitelů města Dobříš, různých spolků a dobříšských občanů bylo zřejmé, že převážil názor, že projekt by měl být vstřícnější na prostory sálu. Projekt spolkový dům je totiž koncipován jako multifunkční, kde se do malé až středně velikostní budovy „vměstná“ několik funkcí (malé divadlo s pódiem, kinosál, kavárna a prostory pro spolkovou činnost). Po podrobnějším seznámení zastávám názor, že projekt spolkový dům by měl plnit maximálně dvě funkce, a to sice sálovou a spolkovou. Sálová znamená např. pořádání plesů, různých setkání, přednášek, workshopů apod., která by také souvisela s potřebami jednotlivých spolků na Dobříši. Jak se říká: „v jednoduchosti je síla“, a to platí dvojnásobně u projektu spolkový dům.

Zadání současného projektu spolkového domu je poměrně diskutabilní, jelikož bylo konzultováno již před nějakým delším časem a navíc se ankety zúčastnila pouze část spolkových organizací, a tudíž má nízkou vypovídající hodnotu. Uvítal bych tedy bohatší diskusi. Snaha současného vedení města Dobříš je vyhovět všem bez hlubší diskuse, a to pod heslem „Narveme tam, co se dá, ať je to vidět“. Je škoda, že tento projekt, který přesahuje svým charakterem desítky let, je konzultován s veřejností až takto pozdě, a nikoliv ve fázi studie, jak se to u obdobných projektů děje. Takto lze považovat diskusní kulatý stůl jako pouhé seznámení veřejnosti s projektem, který je zadaný a vytvořený současným vedením města Dobříš. Přesto děkujeme panu architektovi ze společnosti 4DS, spol. s r.o., který zvládl své zadání od města Dobříš, nicméně zadání od vedení města Dobříš, a to v podobě multifunkce, která je jistě efektivní, avšak v menším prostoru spíše přítěží než přidanou hodnotou. Oceňuji, že vedení města Dobříš uspořádalo diskusní kulatý stůl s dobříšskou veřejností, bohužel ve stylu 5 minut po 12. hodině.

Bc. Lukáš Zídek, předseda ODS Dobříš

Poznámka redakce

Na 18. veřejném zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které se konalo 20. 4. 2017, byl projekt „spolkovému domu“ velmi diskutován a na závěr bylo přijato toto usnesení: Usnesení č. 21/18/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše pověřuje Radu města Dobříše ukončit práce na projektu spolkového domu a zahájit přípravu zadání projektu domu knihovny se spolkovou činností.Předchozí článekPomoc (nejen) pro rodiny s dětmi. Farní charita Starý Knín pomáhá v Dobříši, od 2. května na nové adrese
Další článekZveme vás na seminář týkající se náhradní rodinné péče