Společenská kronika

Zdroj foto: Pixabay


Blahopřání

Dne 7. listopadu 2020 oslaví krásné životní jubileum 90 let paní Květa Došková. Naší milé mamince, babičce a prababičce přejeme pevné zdraví a životní elán.

Syn Karel s Jindrou,
vnuk Karel s Míšou,
vnučka Monika s Milanem
a pravnoučata Adam, Matouš,
Kuba, Vojta a Johanka.


Vzpomínky

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v měsíci říjnu nás ve věku 77 let opustil dlouholetý místopředseda českého rybářského svazu MO Dobříš, pan RNDr. Karel Štych. Skvělý a ochotný kamarád, který v případě potřeby neváhal kdykoli pomoci. Bude nám chybět.
Čest jeho památce. „Petrův zdar!“

Za výbor ČRS, z. s., MO Dobříš
předseda Josef Hrabák

Skromný ve svém životě, jak tiše žil, tak tiše odešel.
Dne 8. listopadu 2020 to bude rok, kdy zemřel Miroslav Průcha.

Vzpomínají syn Jan
s rodinou a sestry Jana a Věra.

Reklama

Předchozí článekVážení spoluobčané,
Další článekCo se děje ve Světě dobrých lidí?