Společenská kronikaVzpomínky

Dne 1. dubna 2022 vzpomeneme pátého smutného výročí, kdy nás navždy opustila paní Jana Žáčková (roz. Švecová) z Rybníků.
Kdo jste ji znali, věnujte jí, prosím, společně s námi tichou vzpomínku.

Děkuje rodina.

Dne 4. dubna 2022 to bude 1 rok, co nás navždy opustil pan František Vondráček.

S láskou vzpomíná manželka a dcery s vnoučaty.

Čas tiše plyne, ale vzpomínka v srdcích stále žije. Dne 11. dubna 2022 tomu bude již dlouhých 10 let, co nás opustil pan Josef Skočdopole.

Stále vzpomíná rodina Skočdopolova.

Dne 11. dubna 2022 uplyne 12 let, kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka a babička, paní Jájinka Velebilová z Dobříše.

S láskou stále vzpomíná manžel Cyrda
s rodinou a příbuznými.

Dne 16. října 2021 uplynulo již 15 let ode dne, kdy nás navždy opustila naše maminka paní Hana Blažková, a dne 6. dubna 2022 to bude 5 let, co odešel i náš táta pan Josef Blažek. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Dcera a synové s rodinami.

Dne 20. dubna by se dožil 90 let náš tatínek a dědeček Slavomil Kohout.
Byl to veselý, dobromyslný člověk, rukavičkář, srdcař, který nám chybí a často na něj vzpomínáme.
Pokud jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi.

Děkují dcera Květa a syn Jirka s rodinou.Předchozí článekSbírka pro Ukrajinu
Další článekDobříšské pískoviště 14