SOU Hluboš v projektu Erasmus+

SOU Hluboš, včetně jeho odloučeného pracoviště Dobříš, se úspěšně zapojuje do mezinárodních aktivit v rámci programu Erasmus+. Tento program podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání a v odborné přípravě. Projekt v tomto programu byl plánován na období roků 2019–2021. Škola se zapojila do aktivity mezinárodní mobility žáků i pedagogických pracovníků. Našimi partery v zahraničí byly tři školy na Slovensku v Prešově.

Jednalo se o Střední odbornou školu technickou, Střední odbornou školu dopravní a o Střední odbornou školu služeb. Průběh realizace ovlivnil covid-19, kdy jsme museli operativně řešit přesunutí termínů jednotlivých stáží, reagovat na požadavky epidemických opatření pro účastníky atd. Realizaci projektu jsme byli nuceni prodloužit o jeden rok. I přes vzniklé problémy se projektu zúčastnilo 48 žáků a 11 pedagogických pracovníků školy. Stáže pro žáky byly organizovány na 4 týdny, pro pedagogické pracovníky na 1 týden. Žáci v učňovských oborech Automechanik, Kadeřník, Truhlář a studijním oboru Kosmetické služby v průběhu stáže získávali nové odborné dovednosti v partnerských školách a odborných firmách. Také u nich došlo k rozviji osobních zkušeností a dovedností. Zvýšily se u nich kompetence pro jejich budoucí odbornou činnost a došlo i ke zvýšení jejich osobnostního rozvoje.

Pedagogičtí pracovníci při odborné stáži získávali nové informace o způsobu odborného vzdělávání v partnerských školách, zúčastňovali se vyučovacího procesu, vyměňovali si vzájemně zkušenosti, diskutovali o problémech odborného vzdělávání. Na základě příkladů dobré praxe u partnerských škol zařazují nově získané zkušenosti do své činnosti nebo činnosti školy.

Realizace projektu má pozitivní dopady na žáky školy, pedagogické pracovníky školy a na všechny zainteresované partnerské organizace. Proto plánujeme v této projektové činnosti pokračovat a SOU Hluboš zpracovala a podala novou žádost na realizaci zahraničních odborných mobilit.

Ing. Oldřich PůlkrábekPředchozí článekZprávy z Lidické
Další článekTýden v Trnce plný projektů