SOS tlačítka pro senioryMěsto Dobříš ve spolupráci s Pečovatelskou službou města Dobříše spustí od 1. dubna pilotní projekt zavedení SOS tlačítek pro seniory.

Město pořídilo celkem 6 SOS tlačítek SeniAngel® (patent CZ 2938 U1) sloužících k zajištění bezpečnosti ohrožených osob – seniorů, osamělých a postižených osob, dětí, případně jiných osob, které mohou být např. s ohledem na svůj zdravotní stav, své pracovní zařazení apod. pokládány za ohrožené. Potřebné osoby budou vybírány a vyhodnocovány na základě kritérií, které definovalo město, a jako ohroženým jim budou SOS tlačítka zdarma na určitou dobu zapůjčeny.

Do projektu se zapojí Městská policie Dobříš. Signalizační maják bude umístěn na služebně a přístup k portálu SA Manager budou mít strážníci Městské policie Dobříš, kteří události vzniklé na základě poplachu vyvolaného SOS tlačítkem budou řešit a zajistí pomoc ohrožené osobě.
Každé SOS tlačítko je identifikováno telefonním číslem vložené a zaplacené SIM karty, ke které je možné na portálu SA Manager přiřadit konkrétní osobu, kterou lze podle potřeby a situace měnit. Poplach z SOS tlačítka může být souběžně vyslán na tři telefonní čísla, součástí poplachové zprávy je mj. informace o poloze tlačítka, kterou vám „chytrý“ telefon (dnes jakýkoli smartphone) zobrazí na mapě. Zároveň můžete z těchto telefonních čísel uskutečnit s SOS tlačítkem vynucený hlasový hovor, tj. držitel SOS tlačítka nemusí dělat nic pro jeho přijetí. SOS tlačítko disponuje i službou Geo-fence – to znamená, že poplach je spuštěn i v případě, když držitel SOS tlačítka opustí předem definovaný vymezený prostor.
SOS tlačítko je proto vhodné například pro osamělé osoby, u kterých je riziko vážných zdravotních komplikací, jako např. infarkt či mrtvice, pro osoby se sníženou motorikou a mobilitou (SOS tlačítko odešle tísňový signál zmáčknutím či po pádu díky pádovému senzoru), či pro osoby s Alzheimerovou chorobou.
Projekt SOS tlačítka pro seniory je součástí akčního plánu prevence kriminality pro rok 2018, vypracovaného Komisí pro prevenci kriminality, a byl schválen radou města dne 23. 1. 2018. Finanční náklady projektu činí 42 544 Kč včetně DPH. Pilotní projekt poběží po dobu 1 roku, poté bude vyhodnocen a v případě úspěšného vyhodnocení bude rozšířen i na zájemce z řad občanů Dobříše.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní pro bezpečnost a správu majetku města,
předseda Komise pro prevenci kriminality

Reklama

Předchozí článekSobotní masopustní rej šířil v Dobříši dobrou náladu
Další článekKonkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele v příspěvkových organizacích