Slovo starosty města DobříšeVážení spoluobčané,
obracím se na Vás touto cestou a rád bych se s Vámi, jménem svým i jménem spolupracovníků z vedení města, podělil o dojmy a zkušenosti z právě končícího volebního období 2014–2018.

I když do jeho konce přeci jenom pár měsíců zbývá, je tato chvíle, před dobou dovolených a prázdninami, pro takovéto zamyšlení rozhodně dobou nejvhodnější. S končícím létem bezpochyby přijde tzv. horká předvolební kampaň uchazečů o přízeň voličů a s ní různé více či méně reálné sliby.

Využívám tedy této příležitost k malému bilancování. Musím říci, že moje představy o tom, jak bude město fungovat v právě končícím období, se téměř zcela naplnily, a to v pozitivním i negativním smyslu. Jsem zastupitelem nepřetržitě od roku 1994, proto mě leccos nepřekvapí, ale na druhou stranu jsem věčný optimista a očekávám vždycky o trochu víc, a to dokonce i od přístupu k práci pro město od mých spolupracovníků a lidí z mého okolí.

Podařilo se toho za poměrné krátkou dobu dost, hodně je rozpracováno, další připraveno. Jsem rád, že se nám, po předcházejícím dlouhém období studií a plánů, podařilo vyměnit všechny inženýrské sítě, které sice nejsou vidět, nicméně jsou nezbytnou podmínkou pro odstartování finální úpravy povrchu chodníků a komunikací na Mírovém náměstí.
Kompletně jsme, včetně sítí, zrekonstruovali většinu ulic na Malé Straně, dlážděný povrch v ulici Plk. B. Petroviče a Rukavičkářské, ulici Na Lukách, Pionýrů, Školní, Fričovu a pokračujeme dalšími (např. Jáchymovskou), jiné se připravují. Opravila se celá řada chodníků, vyměnilo mnoho lamp veřejného osvětlení, osadilo spoustu nových laviček na frekventovaných pěších trasách, zlepšila se péče o veřejnou zeleň atd. Stručně řečeno, významně se zlepšila péče o majetek a infrastrukturu města.

Významné kroky jsme učinili i v oblasti kapacity škol a školských zařízení a jejich celkovém stavu. Po rekonstrukci plata v 2. ZŠ a výměnách oken v budovách 2. a 4. MŠ začala rekonstrukce, dostavba a přístavba ZŠ Komenského nám. 35, staví se nový pavilon s dvěma třídami v 5. MŠ a letos se zahájí (ve spolupráci s okolními obcemi) výstavba nového pavilonu pro 120 dětí u 2. ZŠ, včetně rekonstrukce a rozšíření varny a jídelny. Vyřešili jsme tedy problém nedostatku míst ve školách a předškolních zařízeních, a to jak pro děti z Dobříše, tak pro sousední spádové obce.

Zateplil se obvodový plášť a opravila střecha polikliniky, z vlastních prostředků města se zrekonstruoval povrch sportovní haly ze sedmdesátých let a bude se pokračovat zateplením obvodového pláště a rekonstrukcí vzduchotechniky. V další etapě se pro potřeby oddílu gymnastiky s dlouholetou tradicí a potřeby dobříšských škol plánuje přístavba gymnastického sálu, který byl dlouhé roky požadován a realizace neustále odkládána. Získali jsme sedmnáctimiliónovou dotaci na rekonstrukci chlazení zimního stadionu, současně by měla být provedena příprava na zastřešení plochy. Akce by měla být zahájena ještě letos a je na ni již vypsáno výběrové řízení. Doufám jen, že zastupitelé tentokrát naleznou odvahu tuto dlouho očekávanou akci konečně zrealizovat. V minulosti už totiž dotaci na zimní stadion město obdrželo, následně ji ale odmítlo a zimní stadion se postavil v Sedlčanech.

Připraveny jsou i dalších projekty, z nichž nejvýznamnější je plánovaná výstavba knihovny se spolkovou činností na místě bývalého kina, další etapy rekonstrukce a dostavby sportovní haly a zimního stadionu nebo aktivity v oblasti nakládání s odpady, ochrany životního prostředí nebo budování nových zdrojů pitné vody. Mohl bych pokračovat ještě dál a jistě jsem nevyjmenoval všechno důležité, ale chtěl jsem jenom podtrhnout, že je toho hodně připraveno, a byl bych rád, aby se tyto plány realizovaly.

Město Dobříš je zapojeno do Národní sítě Zdravých měst a místní Agendy 21. Nejen z tohoto důvodu jsou pravidelně pořádány tzv. kulaté stoly, na kterých jsou veřejnosti předkládány připravované projekty k vyjádření. Pořádali jsme také různé ankety a nyní je zpracováván akční plán rozvoje města na další léta. Je pravdou, že v těchto veřejných diskuzích jsou více vidět a slyšet hlavně kritici, ale musím říci, a není to jenom můj názor, že jsme vděčni za jakýkoli podnět nebo vyjádření veřejnosti.

Dnes už všichni berou jako samozřejmost námi od února 2015 zavedené přímé přenosy z jednání zastupitelstva města a já osobně je považuji za významný pokrok v informovanosti občanů o věcech veřejných, stejně jako zavedení internetové aplikace Hlášení závad nebo interaktivní přehled o údržbě veřejné zeleně nebo rozšíření Dobříšských listů na webové stránky dlonline.cz či zprovoznění facebookového profilu města.

Možnost veřejnosti vyjádřit se k činnosti radnice je nebývalá. Je tím dán také významně větší prostor pro kritické hlasy, které tak mají daleko větší příležitost k prezentaci, čehož v hojné míře využívají. Obavy z toho rozhodně nemáme a musím říci, že mnohem více mám pozitivních ohlasů od lidí, kteří se umějí objektivně a bez předsudků podívat kolem sebe a vidí, kolik se toho za poměrně krátkou dobu podařilo zrealizovat.
Při příchodu na radnici jsme museli konstatovat, že prakticky žádné realizovatelné projekty nebyly našimi předchůdci připraveny. Takovým stylem my postupovat rozhodně nechceme. Naším cílem je připravit pro město Dobříš projekty, které je možno realizovat bez ohledu na to, kdo bude ve vedení radnice po komunálních volbách, proto nás názor občanů tolik zajímá.

Závěrem bych se rád zmínil ještě o jedné zkušenosti. V tomto volebním období jsem byl trochu nemile překvapen přístupem některých kolegů v zastupitelstvu, kteří, z různých pohnutek, často nepodpoří smysluplné věci, nekonečně a opakovaně diskutují k obecně známým věcem a většinou se poté zdržují hlasování, hlasují proti nebo třeba ani nehlasují. Někteří zastupitelé tak ani jednou za celé volební období nehlasovali třeba pro schválení rozpočtu, bez kterého by se veškeré investice a větší akce zcela zastavily. Myslím si, že do města velikosti Dobříše tzv. „velká politika“ nepatří a že by se zastupitelé na podstatných záležitostech měli dohodnout. Jak jsem ale napsal výše, jsem věčný optimista a věřím, že se moje milované a rodné město bude dál rozvíjet.

S pozdravem a přáním všeho dobrého za celé vedení města
Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta

Reklama

Předchozí článekKam za sportem v Dobříši?
Další článekDobříšské listy – červenec–srpen 2018