Rozhodněte i vy o budoucnosti města Dobříš!Vážení občané, do 27. 5. probíhalo dotazníkové šetření o vašich názorech na projekty a činnosti, které město Dobříš plánuje realizovat v letech 2019–2020. Mohli jste vyjádřit nejen svůj názor na plány města, ale přidat i vaše vlastní další nápady na projekty a činnosti, které by vylepšily město.

Nyní máte jedinečnou příležitost, v dodatečném termínu do 10. 6. 2018, dotazník ještě vyplnit elektronicky, a to na adrese www.goo.gl/gojE27. Dotazníkové šetření je součástí přípravy akčního plánu rozvoje města Dobříš pro léta 2019– 2020, kam jsou zařazeny konkrétní projekty a činnosti, které budou v uvedených letech realizovány.

Vaše odpovědi budou pečlivě vyhodnoceny a poslouží jako podklad pro tvorbu akčního plánu (město musí rozhodnout o naléhavosti investic, časové důležitosti investic apod.).

Tvorba akčního plánu je pro město důležitá z hlediska možností čerpání dotačních prostředků, tvorby rozpočtu a rozpočtového výhledu, stanovení a vydiskutování finančních a časových priorit města a z dalších praktických důvodů, které ulehčí vedení a zastupitelům města efektivní řízení Dobříše. V rámci tvorby akčního plánu proběhly na konci dubna kulaté stoly, kterých se účastnila odborná veřejnost a kde byly plány města dopodrobna diskutovány. Hovořilo se o tématech dopravy, cestovního ruchu, malého a středního podnikání, výstavby, volnočasových aktivit, bezpečnosti, občanské vybavenosti, životního prostředí a infrastruktury. Při tvorbě se vychází také z minulého akčního plánu – činnosti, které se ještě nepovedlo zrealizovat, se tak přesunuly do nově vytvářeného akčního plánu. V červnu nás čeká pečlivé vyhodnocení dotazníkového šetření a druhé kolo kulatých stolů, kde budou výsledky a plánované činnosti dále probírány. V červnu také bude první návrh akčního plánu projednán na zastupitelstvu města, které bude veřejné a můžete se ho tak také zúčastnit.

Za zpracovatele akčního plánu, společnost GaREP, spol. s r.o., Ing. Zdeněk Šilhan

Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš,
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

Reklama

Předchozí článekZáklad Hladíkova Blue Effectu pokračuje jako Vanua 2. V pátek poprvé zahrají v Dobříši
Další článekSummer Fest Dobříš – 27.–28. 7.