Rok ve školní družiněŠkolní rok sice ještě nekončí, ale když se v družince ohlédneme zpět, máme za sebou spoustu pěkných zážitků. Naše školní družina dětem nabízí nespočet zájmových a vzdělávacích činností. Děti mají možnost hrát kolektivní i individuální hry. Pro zpestření běžného programu v ŠD připravujeme kromě stálých akcí, mezi které patří např. drakiáda, vánoční besídka, krmení ptáčků či karneval, také akce příležitostné. Na podzim jsme přivítali kouzelníka Rena s báječným programem, do kterého se děti i zapojily. Přijela k nám paní Vlaďka, se kterou si téměř všichni vyrobili vybarvovací polštářky. V zimě jsme navštívili nádhernou zámeckou adventní výstavu betlémů a oblíbené herní centrum Skřítkov.

Jaro jsme přivítali barevným odpolednem, putovali jsme za velikonočním kuřátkem, sehráli turnaj ve vybíjené, oslavili Den Země a v kynologické stanici opekli čarodějnické špekáčky. Brzy nás čeká tradiční pěší výlet do Strže k Památníku Karla Čapka. Rádi se účastníme výtvarných soutěží. Velký úspěch jsme zaznamenali v soutěži Příbramský anděl, kde jsme obdrželi hned dvě první místa. V současné době se účastníme soutěže Svět oceánu, v níž soutěžíme o fotbalový stůl. V rámci školní družiny také organizujeme zájmové kroužky, kde děti mohou rozvíjet své dovednosti. Těšit se můžete na vystoupení dramatického kroužku, tentokrát s pohádkou Šíleně smutná princezna. Veškeré naše další aktivity můžete sledovat na webových stránkách ŠD. Věříme, že v příštím školním roce budeme díky větší kapacitě ŠD moci nabídnout zájmové vzdělávání většímu počtu žáků 4. a 5. ročníků.

M. Zemanová, vedoucí vychovatelka ŠD

Reklama

Předchozí článekDivotání – výstava výtvarných prací žáků 9. ročníku
Další článekÚspěch v modelářské soutěži