Reakce paní místostarostky Dagmar Mášové k dočasnému přestěhování Klubu důchodců DobříšVážení senioři, milí spoluobčané,
dovoluji si napsat pár slov v reakci na článek zástupkyň z Klubu důchodců Permánek.

Ano, s klubovnou pro Klub důchodců to nebylo od začátku snadné. Již mnoho dlouhých let nám na Dobříši chybí prostor, ve kterém by se některé spolky mohly scházet. Jistotu senioři skutečně získali až po podpisu podnájemní smlouvy na dobu neurčitou. Konkrétně se jedná o smlouvu pronájmu nebytových prostor – klubovny – nacházející se na adrese Dukelské náměstí 443, Dobříš, která byla podepsána Naděždou Matějkovou, ředitelkou Domu s pečovatelskou službou, a paní Věrou Rainerovou, tehdejší předsedkyní Klubu důchodců Dobříš dne 17. 10. 2012. Tato smlouva byla podepsána na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 29. 8. 2012 mezi městem Dobříš a Pečovatelskou službou města Dobříš. Od této doby probíhají pravidelně 1–2× týdně schůzky za účelem kulturní a společenské činnosti plynoucí ze zaměření klubu. Nájemné je opravdu symbolické a úhrada za ostatní služby poskytované v souvislosti s nájmem není po podnájemci (Klub důchodců Dobříš) s ohledem na druh činnosti požadována.

Rok 2020 byl pro činnost klubu velice náročný. Bohužel nás opustil oblíbený předseda, pan Šimonovský, na kterého dodnes s láskou vzpomíná většina členů. Možná ne všichni členové klubu tuší, co jim všechno pan Šimonovský a předtím paní Rainerová zařídili, domluvili a vyjednali s městem. Panu Šimonovskému patří velký dík za spoustu práce, kterou odvedl pro dobříšské seniory, a jeho ženě za podporu. S odchodem pana Šimonovského utlumil svou činnost i celý výbor klubu. Do toho zasáhl ještě covid. Celou společnost ochromila covidová epidemie, lockdown, uzavření všeho a oficiálně omezená činnost spolků a aktivit. Nejen naši senioři prožili rok v izolaci. Je těžké téměř po dvou letech obnovit činnost klubu.
Možná ale právě dočasné přestěhování, které je nutné vzhledem ke stavebním úpravám v budově pečovatelské služby, bude dobrým impulsem do nového začátku a rozšíření činnosti klubu. Uvědomuji si, jak jsou pro nás všechny náročné změny. Je obtížné měnit zvyklosti, návyky a prostředí a s každým přibývajícím rokem je to horší.
Stávající prostory klubovny se budou v následujícím roce přestavovat a vznikne zde denní stacionář, který bude prioritně určen pro seniory, protože v našem nejbližším okolí v současné době žádné podobné zařízení není.
Po ukončení rekonstrukce je do upravených prostor plánován také návrat Klubu důchodců. Prostory klubovny, která je ve vlastnictví města, tak budou využity mnohem efektivněji než dříve, kdy se zde kromě setkávání seniorů 2× v týdnu žádná jiná činnost nerealizovala a prostory byly vlastně většinu času nevyužité a prázdné.
Se členy klubu jsme o vzniku denního stacionáře hovořili až v době, kdy bylo jasné, že se projekt bude realizovat. V letošním roce jsem byla na několika schůzkách klubu, kdy jsme řešili vzniklé problémy a společně se snažili najít optimální řešení. Po dobu rekonstrukce je tedy nezbytně nutné, aby se klub přestěhoval do jiných prostor. Město Dobříš nedisponuje vhodnými prostory, které by klub mohl dočasně využívat. Se členy klubu jsme hledali vhodné bezbariérové a dostatečně velké prostory. Po návštěvě několika vytipovaných prostor (např. ZŠ Lidická, kulturní dům – učebna) se členové klubu dohodli, že využijí nabídku komunitního centra Svět dobrých lidí (bývalý penzion). Jsem moc ráda, že k domluvě došlo, protože by byla velká škoda, kdyby činnost klubu byla přerušena, či dokonce ukončena.
Klub bude mít po návratu na Dukelák do DPS k dispozici krásné, světlé a multifunkční prostory s novým nábytkem.

V návaznosti na veškeré popsané události jsem se s radostí účastnila společně s panem starostou říjnové výroční schůze Klubu důchodců Dobříš. Ta se z důvodu covidu uskutečnila v kulturním domě po 2 letech. Mimo jiné body programu bylo zvoleno nové vedení klubu, které nyní bude za jeho chod zodpovídat. Po oficiální části jsme s panem starostou gratulovali všem letošním jubilantům, kterých bylo k naší radosti opravdu hodně. Byla to velmi milá událost, při níž byla cítit radost ze vzájemného setkání. Věřím, že do vedení Klubu důchodců Dobříš byli zvoleni ti správní lidé a všem zvoleným zástupcům přeji hodně sil a energie. Pro naše město je velmi důležité činnost klubu udržet a umožnit starším lidem setkávat se se svými vrstevníky. Ráda bych tímto také zmínila, že klub je otevřený a rád uvítá i nové členy. Doufám a těším se, že informace o činnosti klubu se budou znovu pravidelně objevovat také na stránkách Dobříšských listů.

Dagmar Mášová,
místostarostka

Reklama

Předchozí článekNabídka cvičení, kurzů a dalších aktivit pro seniory z dobříšských organizací
Další článekKlub důchodců Dobříš, tak trochu z historie i současnosti