Reakce na příspěvek pana Hadžegy

Pan Hadžega v dubnovém vydání DL informoval, že Zastupitelstvo města Dobříše 6. 2. 2019 silou většiny koaličních hlasů neschválilo referendum ke stavbě budovy nové knihovny a ptá se:
Proč nechce současné vedení města slyšet hlas občanů města Dobříš?
Proč stačí vedení města názor skupiny lidí, kteří prosazují stavbu nové knihovny?

O tom, zda je možné budovu kina opravit, se rozhodovalo už v minulém volebním období:

20. září 2017:
Zastupitelstvo města Dobříše ukládá Radě města Dobříše zajistit zpracování architektonické studie Knihovny se spolkovou činností, a to ve variantě velkého sálu s kapacitou do 100 lidí.
Pro: J. Urbanová, A. Böhm, I. Lenerová. J. Melša, D. Havlíčková, M. Čermáková, A. Kozáková, R. Vystyd, P. Neubergerová, S. Vacek, A. Holobrada, J. Kastner, H. Pekaríková, J. Musil, F. Kahoun, I. Salcman. / Proti: 0 / Zdržel se hlasování: 0/

22. listopad 2017:
ZM doporučilo nechat připravit projekt v souladu s koncepcí pasivního standardu.
Pro: A. Böhm, M. Čermáková, T. Fulínová, T. Hadžega, D. Havlíčková, F. Kahoun, J. Kastner, A. Kozáková, J. Melša, J. Musil, M. Musil, P. Neubergerová, H. Pekaríková, I. Salcman, J. Urbanová, S. Vacek, M. Vávra, K. Vítek, R. Vystyd. / Proti: 0 / Zdrželi se hlasování: 0/

14. prosinec 2017:
Na zasedání zastupitelstva města starosta města potvrdil, že v rozpočtu na rok 2018 je plánovaný výdaj 1,5 milionu Kč na projektovou dokumentaci stavby nové knihovny.

7. únor 2018:
Fórum zdravého města: Stavba knihovny je pro občany prioritou.
Poté, co dobříšská radnice vyzvala občany, aby jí pomohli stanovit deset priorit rozvoje města, zúčastnilo se zhruba padesát občanů veřejného fóra v KD Dobříš. Několik hodin zde pracovali na výběru nejdůležitějších bodů plánu rozvoje města a na závěr jednoznačně potvrdili, že stavba nové knihovny je pro ně naprostou prioritou.

15. únor 2018:
Zastupitelé města deklarovali, že trvají na svém rozhodnutí o stavbě knihovny se spolkovou činností, do návrhu rozpočtových opatření rozhodli vrátit (původně škrtnutý) bod navýšení částky na přípravu projektové dokumentace o potřebných 550 tisíc korun a tento bod následně odhlasovali. Pro: T. Hadžega, S. Vacek, K. Vítek, M. Čermáková, S. Holobrada, I. Salcman, D. Havlíčková, A. Kozáková, M. Musil, J. Melša, P. Neubergerová, R. Vystyd, A. Böhm, J. Urbanová / Proti: 0 / Zdržel se hlasování: F. Kahoun/
Návrh usnesení – Mgr. Stanislav Vacek, MPA: Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o poskytnutí dotace do 61. výzvy OPŽP s maximálním možným termínem do 31. 10. 2019 a ukládá radě města podat žádost o poskytnutí této dotace.
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o poskytnutí dotace do 61. výzvy OPŽP s maximálním možným termínem do 31. 10. 2019 a ukládá radě města podat žádost o poskytnutí této dotace.
Výsledek hlasování: celkem 17, pro 16, proti 1, zdrželo se 0 členů ZM. Usnesení č. 19/32/2018/ZM.
Pan Hadžega píše: Referendum by ale určitě mělo být, protože město se chystá investovat obrovské finanční prostředky do stavby nového objektu. Kromě toho, že tuto investici bude město Dobříš splácet více než 15 let, je nutné si uvědomit, že po dobu splácení budou výrazně omezené další investiční možnosti města.

K otázce referenda obecně platí, že referendum může být pro řešení daného problému vhodné, pokud:
– lze zformulovat jednoduchou otázku typu ano–ne, kterou bude problém vyřešen;
– občané mají dostatek informací k tomu, aby mohli kvalifikovaně rozhodnout.
Dovolím si upozornit na příklad brexitu: ani jedna z výše uvedených podmínek nebyla splněna, a výsledkem referenda je naprostý chaos.

Zároveň jsem již v DL uvedla, že v tuto chvíli nejsou v rozpočtu města schváleny prostředky na stavbu knihovny. Vedení města průběžně vyjednává o možnosti získat další dotační prostředky na realizaci tohoto projektu.

Jana Vlnasová

Dobříšské referendum

Reklama