Reakce na článek předsedy KV (Ing. Karel Vítek, CSc., člen KSČM)Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
omlouvám se vám, ale musím krátce reagovat na článek v prosincovém DL ze strany předsedy KV (Ing. Karla Vítka, CSc., člen KSČM).
Dovolte mi reagovat v několika stručných bodech:

1. Nedopustil jsem se žádných pomlouvačných či dokonce hanlivých výroků. Každý si to může zkontrolovat v elektronické nebo tištěné verzi DL. Pouze jsem konstatoval holá fakta.

2. Nikoho nechráním. Jen se domnívám, že KV je orgán Zastupitelstva města Dobříš, který má kontrolovat správnost a formálnost usnesení současného zastupitelstva vzešlého z komunálních voleb v roce 2014, nikoliv kontrolovat zastupitelstvo z předchozích let před rokem 2014.

3. Zmíněné usnesení nebylo ověřeno od obou ověřovatelů (ani od jednoho nebylo podepsáno a ověřeno), nikoli jen ode mě. Ověřovatelům bylo předkládáno usnesení, které neodpovídalo skutečnému projednaní.

4. Ohrazuji se proti tvrzení, že ODS Dobříš zastupuje úzkou skupinu lidí, ba pravě naopak. ODS Dobříš je moderní a otevřená strana lidí, kteří naslouchají svým občanům a snaží se jejich názory prosazovat v tom nejširším slova smyslu. Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Bc. Lukáš Zídek, člen KV, předseda ODS DobříšPředchozí článekM.A.S. a M.A.P. = propojení školství a komunitního plánování pokračuje
Další článekBalónky s přáníčky k Ježíškovi byly vypuštěny