První kameny zmizelých v Dobříši připomínají rodinu lékaře Richarda FranklaKameny zmizelých jsou dlažební kostky s mosazným povrchem umisťované do chodníku před domy, kde žily oběti holocaustu. Projekt vznikl v Německu v roce 1992 a záhy se přenesl do všech evropských zemí. První kameny zmizelých byly nyní položeny i ve středočeské Dobříši.

První tři kameny zmizelých byly v Dobříši položeny v pátek 10. 12. 2021, tedy na světový Den lidských práv. Věnovány jsou rodině lékaře Richarda Frankla, který bydlel s manželkou a dcerou na Mírovém náměstí v Dobříši v domě čp. 106.
Vzpomínkové akce s pokládáním kamenů zmizelých se v Dobříši účastnilo několik desítek lidí včetně paní Zory Rysové, která s nápadem tohoto projektu přišla. Právě ona vypracovala jmenný seznam všech dobříšských Židů, kteří byli za druhé světové války povoláni do transportů v září a říjnu roku 1942, a také speciální mapu míst, kde bydleli.

Celým pietním setkáním na Mírovém náměstí nedaleko samotné radnice provázela přítomné hosty paní Jitka Urbanová, radní města Dobříše, společně s žáky 8. třídy ZŠ Trnka. Ti se zabývali velmi podrobně tématem odsunu židovských rodin. Také proto přímo na místě položení kamenů zmizelých, před domem lékaře Richarda Frankla, přečetli přítomným příběh tohoto obyvatele města: „Pan Richard Frankl byl v našem městě velmi oblíbeným lékařem. Byl také členem městské rady a velmi aktivně se podílel na vedení našeho města. Když přišel příkaz k deportaci, o jeho záchranu se nejprve snažil tehdejší starosta Adolf Schart, který sepsal dopis pro tehdejší vládu, ve kterém vyzdvihoval význam a nepostradatelnost jeho osoby pro Dobříš. Uchránit celou rodinu před koncentračním táborem se snažil také svatohorský katolický kněz Josef Miklík. Pana doktora i jeho ženu a dceru se snažil zapsat do seznamu křesťanů a skutečně je i pokřtil. Nicméně nic z toho nepomohlo a všichni společně s ostatními dobříšskými Židy byli v roce 1942 transportováni do Terezína. Následně bohužel tak jako miliony dalších Židů zahynuli v koncentračních táborech.“

Na příběh lékaře Richarda Frankla z úst žáků 8. třídy ZŠ Trnka pak navázala paní Jitka Urbanová osobním vzkazem od paní Hany Arie-Gaifman, která je praneteří pana Frankla a pokládání kamenů zmizelých v Dobříši se měla osobně účastnit. Její přílet z USA však vzhledem k nepříznivé pandemické situaci nebyl možný. „Bylo mi vzácným potěšením se s paní Gaifman setkat a spolu se starostou města si vyslechnout unikátní vzpomínky na pohnuté osudy její široké rodiny,“ zavzpomínala na osobní setkání paní Jitka Urbanová, než všem přítomným Dobříšákům přečetla vzkaz od paní Arie-Gaifman, který jasně vystihuje význam těchto kamenů zmizelých:
„Milí přátelé, ač jsem daleko za vodou, což rozhodně nebyl můj plán, jsem v duch s vámi všemi, a jsem vděčná, že naše rodina není zapomenuta. Dnešní odhalení kamenů zmizelých je příležitost připomenout si hlubokou lidskou slušnost a odvahu svatohorského faráře Miklíka, který se snažil rodinu mého strýce Dr. Richarda Frankla zachránit tím, že je pokřtil. Jeho snaha nebyla úspěšná, rodina Franklova zahynula. Moje matka přežila stejně jako strýc Ota Kleiner, protože sloužili v zahraniční české jednotce anglické armády. Přesto něco neuvěřitelně dobrého a slušného přežilo jak holocaust, tak komunistickou výchovu k závisti a nenávisti – my jsme tu dnes a vzpomínáme na oddanost místního lékaře svým sousedům a přátelství, které bylo silnější než strach. Dobříšští ztratili svoje židovské sousedy a přátele, ale síla paměti a slušnosti je asi mnohem větší než tisíciletý Reich či komunistické přepisování dějin. Jsem vám všem velmi vděčná za tu naději, že slušnost je a bude dlouhodobě silnější než zlo. Doufám, že se brzy poznáme i osobně, a těším se na vás.“

Po přečtení tohoto vzkazu, jako by vše na pár vteřin v místě setkání utichlo. Snad si v tu chvíli všichni přítomní ještě více a hlouběji uvědomili význam tohoto projektu.

Starosta města Dobříše Pavel Svoboda poté vsadil první kameny zmizelých – dlažební kostky s jmény členů rodiny lékaře Richarda Frankla z Dobříše – do dlažby před vchod domu na Mírovém náměstí čp. 106, kde budou navždy připomínat její osud.

Na závěr setkání položili žáci ZŠ Trnka na kameny květiny a přečetli jména dětských obětí holocaustu z Dobříše, jejich věk a místo úmrtí. Při dlouhém výčtu více než dvaceti dobříšských dětí bylo pro přítomné jen velmi těžké ubránit se slzám z těchto hrůzných činů dřívější doby. Právě tento okamžik byl ale také silným důkazem toho, jak moc důležité je připomínat si naši historii a nezapomínat.

Kameny zmizelých plánuje město Dobříš pokládat i dále. „Položení prvních třech kamenů rodiny lékaře Frankla pokládáme za zahájení tradice. Chceme tak připomenout obyvatele, kteří ze dne na den náhle zmizeli z našeho města a většinou nikde nemají ani označený vlastní hrob. Pro nás všechny je důležité si toto připomínat,“ dodává Jitka Urbanová, která celý tento projekt jako radní města Dobříše zaštítila.

Reklama

Předchozí článekNominace na udělení Ceny města Dobříše v roce 2022
Další článekPoděkování zdravotníkům ze Střediska zdraví Dobříš za rok 2021