PROMEDICUS – poskytovatel domácí zdravotní péčeV dnešní době, kdy se stále více lidí setkává s potřebou zdravotní péče přímo v pohodlí domova, přichází na scénu služba domácí zdravotní péče od společnosti PROMEDICUS. Toto moderní řešení nabízí kvalifikovanou zdravotní péči pro pacienty všech věkových kategorií, kteří se potýkají s různými zdravotními obtížemi – od následků operací po onkologická onemocnění. Poskytované služby, plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, zahrnují širokou paletu ošetřovatelských a rehabilitačních procedur, které mají za cíl nejen zlepšit fyzický stav pacientů, ale i jejich psychické pohodlí. Jaké konkrétní služby PROMEDICUS nabízí a jaké jsou podmínky pro jejich využití?

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Podmínkou pro ošetření domácí zdravotní péčí je doporučení registrujícího lékaře při hospitalizaci nebo odborného lékaře.

Domácí zdravotní péče je určena pro pacienty všech věkových skupin a diagnóz, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou péči kvalifikovaných zdravotních sester, například po hospitalizaci, po operačních zákrocích, úrazech, po mozkových příhodách, pro pacienty trpící demencí, cukrovkou s komplikacemi a jiné. Zdravotní sestry se postarají konkrétně o:

 • měření a kontrolu fyziologických funkcí, hladiny cukru v krvi
 • odběry krve, moče a jiného biologického materiálu
 • aplikace inzulínu, injekcí, infuzní terapii včetně aplikace do portů
 • podávání léků
 • péči o diabetiky
 • převazy a ošetření všech ran, bércových vředů, dekubitů
 • ošetření stomií a permanentních katetrů včetně výměny katetru u mužů
 • péči o pacienty s tracheostomií, na domácí plicní ventilaci
 • asistovanou peritoneální dialýzu
 • péči o pacienty s onkologickým onemocněním
 • péči o pacienty v terminálním stádiu onemocnění
 • ošetřovatelskou rehabilitaci
 • doporučení kompenzačních pomůcek

Péče je poskytována v domácím prostředí pacienta a zkracuje nebo zcela nahrazuje hospitalizaci, pozitivně působí na psychický stav pacienta.
Služba je provozována nepřetržitě – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Kontakt na vrchní sestru, která domácí zdravotní službu zajišťuje:
Bc. Petra Váhalová, tel.: + 420 778 712 753, e-mail: petra.vahalova@promedicus24.cz, www.domacipece24.cz.

Zpracovala Jana Šídová,
vedoucí sociálního odboru MěÚ DobříšPředchozí článekSetkání místních akčních skupin v Dobříši k tématu ohrožených rodin s dětmi
Další článekZahradní slavnost pro seniory