Projekt „100 let od vzniku Československa“V týdnu od 22. 10. do 25. 10. proběhl na naší škole projekt „100 let od vzniku Československa“, do kterého se zapojili všichni žáci a vyučující. Každá třída si zvolila z nabízených témat to, které ji zaujalo. Pod vedením vyučujících se žáci seznamovali s historií slovanského osídlení našeho územní, státní vlajky, hymny, státního znaku, se životem prezidentů i mužů, kteří se zasloužili o vznik samostatného státu. Žáci vytvářeli pracovní listy, prezentace, dramatizaci, plakáty s danými tématy, pomůcky…
Výsledky své práce žáci prezentovali na společném setkání, své spolužáky seznámili s poznatky, které získali v průběhu práce nad tématy. Žáci připravili hádanky, pracovní listy atd., které spolužáci vypracovávali, někteří samostatně, jiní s pomocí vyučujících.
Vyučující se do projektu zapojili také. Pro žáky připravili překvapení s hádankou. Paní učitelky zvolily oblečení charakteristické pro jednotlivé dekády existence Československa a žáci určovali, které období představují. Počin paní učitelek měl mezi žáky velký ohlas.
Projekt se vydařil a žáci se seznámili zábavnou formou s naší historií.

Mgr. Eva Burešová


Žáci a učitelé ZŠ Dobříš, Lidická 384 vás srdečně zvou na

Vánoční jarmark – 18. 12. 2018, od 14 do 17 hod. v budově školy

Reklama

Předchozí článekMěsíc filmu na školách
Další článekAdvent v Trnce