Proč došlo ke změně v projektu Tvoříme Dobříš 2020?V letošním roce se uskutečnil další ročník Tvoříme Dobříš. Na realizaci návrhů jednotlivých projektů, které podávala veřejnost, bylo z rozpočtu města schváleno 500 tis. Kč. Celkem se sešlo 22 návrhů.

Vítězem letošního ročníku se stal návrh Ladislava Svobody na vybudování chodníku v údolí Trnovského potoka. Tento projekt však nemůže být realizován na předjednaném pozemku z důvodu ochrany přírody. Nyní se tak řeší namísto něj návrh, který se umístil na druhém místě.
„Územní plán na předem vytipovaném a předjednaném pozemku připouští nadzemní liniovou stavbu (lávku). Bohužel prozatímní stopku vystavilo stanovisko odboru výstavby a životního prostředí z toho důvodu, že by došlo k narušení břehového porostu, potažmo údolní nivy a drobného vodního toku Trnovský potok. Jedná se tady o významný krajinný prvek, který by měl být využíván pouze tak, aby nebyla narušena jeho obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce,“ upřesnil důvod, kvůli kterému nemůže být vítězný návrh realizován, zastupitel Miroslav Sochor.

Z projektu Tvoříme Dobříš bude realizováno dobudování dětského hřiště na Větrníku
Návrh, ve kterém bylo původně zamýšleno dobudovat dětské hřiště pod školkou na Větrníku, podala do soutěže paní Kocourková.
Vzhledem k tomu, že pozemky pod tímto hřištěm však nejsou ve vlastnictví města, ani tento návrh nelze realizovat zcela podle odhlasovaného návrhu. S autorkou projektu se tak nyní řeší doplnění dětského hřiště v ulici Nad Papežem, které je vzdáleno 100 metrů od původního místa.

„Paní Kocourková vybrala několik herních prvků, které by bylo možné umístit na dětské hřiště na Větrníku, které se nachází v blízkosti parkoviště. Jedná se hlavně o prvky pro menší děti, které tady chybí (houpačky, kolotoč, prolézačky, balanční lávka, malá klouzačka nebo houpadla). Společně se zástupci úřadu jsme v polovině listopadu řešili prostorové umístění v rámci hřiště,“ upřesnil Miroslav Sochor.

Do konce listopadu by měly být definitivně vybrány nové herní prvky, místa, kde budou umístěny, a stanoven rozpočet celé akce. V rámci rozšíření hřiště je totiž potřeba počítat nejen s cenou samotných herních prvků, ale také s úpravou terénu. Samotná instalace prvků se uskuteční na jaře roku 2021.

„Jsme si vědomi velkého zájmu občanů o možnost přechodu údolí Lipížského potoka suchou nohou. Chtěl bych se za koordinátory projektu omluvit, že jsme nebyli schopni tento projekt realizovat. Doufáme, že Tvoříme Dobříš zachovají přízeň i v roce 2021. Realizace projektu lávky či mlatového chodníku do budoucna úplně nevylučujeme,“ dodává omluvu Miroslav Sochor.


Tvoříme Dobříš 2021

Další ročník Tvoříme Dobříš startuje už v prosinci tohoto roku. Pro rok 2021 bude pro realizaci vašich nápadů vyčleněno 200 000 Kč z rozpočtu města. Sběr návrhů bude spuštěn 12. 12. 2020 a ukončen pak 24. 1. 2021. Hlasování veřejnosti proběhne opět v únoru.

Pojďte s námi tvořit z Dobříše pěknější místo k žití!

Pravidla zůstávají beze změn. V novém ročníku mezi základní pravidla patří: návrh může podat osoba starší 15 let a každý může podat jen jeden návrh. Podmínkou pro zařazení do hlasování je účast navrhovatele na prezentaci návrhů, která bude realizována dle aktuální epidemiologické situace buď on-line, či osobně. Navrhovaný projekt nesmí propagovat produkty či služby komerčního, náboženského či politického charakteru. Celková částka může být využita jedním vítězným, případně více návrhy. Harmonogram a detailní pravidla jsou zveřejněny na stránkách www.tvorime.dobris.cz.

Zpracovala DHPředchozí článekSpolečenská kronika
Další článekNaše videa vám poradí, jak zvládnout péči v domácím prostředí