PoděkováníVstupujeme do posledního měsíce tohoto školního roku. Pro naši školu to byl již pátý školní rok našeho provozu a byl výjimečný z několika hledisek. Velkou změnou pro nás byl posun na druhý stupeň a s tím související rozšíření našeho pedagogického týmu. Největší změna přišla ovšem až v březnu, kdy se ze dne na den školy uzavřely. Museli jsme se (jako i v jiných školách) s touto situací rychle vyrovnat a přizpůsobit výuku tak, aby ji zvládly děti doma společně s rodiči a svými sourozenci. Učitelé se naučili pracovat v Google Classroom, pořádali videosetkání s dětmi, natáčeli pro své žáky videa, poskytovali dětem průběžně zpětnou vazbu na jejich práci a pokroky, byli ve spojení s rodiči a také například připravili on-line velikonoční tvoření. Když jsme se v nastalé situaci zorientovali, vytvořili si funkční systém napříč školou, přišla další změna – částečný návrat dětí do školy, což byl velký organizační úkol pro nás pro všechny.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům našich dětí, kteří po celou dobu s dětmi pracovali a naše snažení podporovali. Velmi si vážíme toho, že jste byli ochotni s námi získávat nové zkušenosti, že jste nám důvěřovali a byli jste dětem trpělivou oporou.

Chtěla bych také poděkovat všem učitelům, asistentkám a vychovatelkám za jejich nasazení, ochotu, kreativitu a profesionalitu.

V neposlední řadě děkuji také všem našim podporovatelům, bez nichž by naše škola nemohla fungovat.

Věřím, že nás tyto měsíce posílily, ukázaly nám naše silné stránky a také výzvy, do kterých se s chutí vrhneme!

Přeji vám všem pevné zdraví a klidné léto!

Ing. Jana Derflová,
ředitelka školyPředchozí článekDálková výuka na naší škole
Další článekDĚTI BEZ MOBILU: „Spojme Česko“