Pocitová mapa v našem městěCo je  pocitová mapa?

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí. Jedná se o prostředek participativního plánování veřejných prostor. Výsledky se nejčastěji využívají jako podpůrné podklady pro plánování investičních akcí, vytváření strategických plánů a koncepcí, či jako podkladové informace pro městskou policii.

V rámci veřejného fóra „Dobříš vašima očima aneb hledáme 10 priorit“ ve středu 7. 2. 2018 v Kulturním středisku Dobříš byla představena „papírová pocitová mapa“, do které mohli přítomní občané vyznačit odpovědi na šest otázek:

  • Kde jste na město hrdý?
  • Kde trávíte nejraději ve městě volný čas?
  • Kde se necítíte ve městě  bezpečně?
  • Kde vnímáte pocit neudržovanosti/nečistoty ve městě?
  • Kde máte ve městě problém s parkováním/dopravou/místními komunikacemi?
  • Kde vnímáte potřebu zlepšení/posílení veřejného osvětlení?

Město Dobříš se rozhodlo nabídnout občanům také elektronickou verzi a rozšířit tak sběr dat.

Elektronickou verzi pocitové mapy naleznete na http://pocitovamapa.nszm.cz/dobris-2018/ a bude zpřístupněna po dobu cca 5 týdnů.

Podílejte se na rozvoji města – sdělte nám, co se Vám líbí/nelíbí a co by jste chtěli změnit.

Reklama

Předchozí článekDobříšské listy – únor 2018
Další článekSdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši – Koncerty 2018