Plánovaný harmonogram obnovy vodovodů a kanalizace v roce 2020

img


Název lokality, druh obnovy a rozsah omezení

Husova ulice – obnova V+K. V současné době probíhá, bude dokončeno v květnu 2020. Termín 3. 2. – 15. 5. 2020
Příbramská ulice – vodovod – 100 m. Realizováno. Termín 2. 3. – 27. 3. 2020.
Obnova vodovodu – ulice Mládeže, Přemyslova. Dojde k dílčím uzavírkám. Termín 30. 3. – 22. 5. 2020.
Propojení vrtu u sportovní haly a užitkového vodovodu – ulice V Lipkách. Nedojde k žádnému omezení. Termín duben–květen.
Obnova K+V+DK – Dukelské náměstí. Nedojde k výraznému omezení dopravy, bude uzavřen chodník v Žižkově ulici směrem k prodejně Bedřich. Termín 4. 5. – 11. 9. 2020.
Mánesova ulice obnova V+K. Dojde k uzavření ulice. Úseky budou voleny tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení obyvatel této lokality. Termín 18. 5. – 14. 8. 2020.
Propojení v ulici Za Pivovarem – hlavní silnice. Dojde pouze k omezení chodců. Termín 25. 5. – 12. 6. 2020.
Obnova vodovodu Větrník – Hráz – vybudování šachty na měření. Dojde pouze k omezení chodců. Termín 15. 6. –3. 7. 2020.
Obnova ČS, ulice Příkopy. Nedojde k žádnému omezení. Termín červen–červenec.
Obnova V+K – Malá Strana, ulice Okružní. Dojde k dílčím uzavírkám Okružní ulice, obyvatelé budou včas informováni. Úseky budou voleny tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení obyvatel této lokality. Termín 17. 8. – 20. 11. 2020.

Vysvětlitky: V – vodovod, DK – dešťová kanalizace, K – splašková kanalizace

Blanka Marvanová, Vodohospodářská společnost Dobříš

Reklama

Předchozí článekMěsto Dobříš má akční plán zlepšování kvality ovzduší
Další článekMožnosti úhrady faktury za vodné a stočné