Otevírání „makovice” na kostele Povýšení sv. KřížePři stavebních pracích na opravě kostela Povýšení sv. Kříže byla 31. 8. 2017 sejmuta věžička v severní části kostela. Při této příležitosti byla otevřena tzv. „makovice” se vzkazem pro budoucí generace.

Cínovou schránku se vzkazem otvíral starosta města Dobříše Mgr. Stanislav Vacek. Dokumenty nalezené v makovici byly z roku 1959 a obsahovaly několik slov o historii kostelíčka a zápis z generální opravy z roku 1959.  Zvony ze zvonice, které jsou z roku 1688 a 1800, byly taktéž sejmuty a v současné době jsou v Památkovém ústavu, kde bude posouzen jejich stav.

Stavební práce na kostele Povýšení sv. Kříže byly zahájeny 1. 8. 2017.  Došlo k pečlivému zakrytí okolních hrobů, které by mohly být stavbou poškozeny. Byla sejmuta krytina a bude probíhat odborná oprava, případně výměna poškozených částí krovu. Věžička v severní části kostela bude celá sejmuta a rekonstruována. Stavební práce by měly být dokončeny do 31. 10. 2017. Celkové náklady akce činí 1 412 817,80 Kč.

Realizace projektu byla podpořena z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR a to ve výši 200 000 Kč.

 Předchozí článekPozvánka na 22. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše
Další článekPozvánka na 21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Stará Huť