Odpady pohledem místostarostkyDagmar MášováPaní místostarostka Mášová řeší s občany jejich dotazy a požadavky v rámci odpadového systému MESOH. V době úředních hodin, ale i mimo ně, obsloužila od začátku letošního roku více než 1 000 zájemců. V období od 1. 1. do 17. 2. 2020 bylo podle statistiky vyvolávacího systému odbaveno 645 klientů. To však není konečný počet, protože hodně lidí přišlo do její kanceláře bez lístku a nikdo se pro pořadové číslo nemusel vrátit.

Nejvíce návštěv v letošním roce bylo v lednu a únoru. Denní rekord byl 72 návštěv občanů. V době karantény přicházejí dotazy a požadavky přes e-mail a telefon, denně přibližně kolem deseti.
Zeptali jsme se na její postřehy z každodenní komunikace s občany.

Z jakého důvodu vám lidé nejčastěji volají?

Nejčastěji lidé volají, když jim dojdou pytle nebo kódy nebo prostě kódy nemohou najít. Pokud za mnou přijdou a sdělí mi jméno a číslo popisné, můžu jim pomoct. Daný zájemce dostane balíček 25 pytlů, což obvykle stačí na celý rok. V systému vidím, kdo je zapojený a kolik odevzdal pytlů. Většina tedy fasuje balíček pytlů a arch s čárovými kódy.

Budete nějak omezovat počty pytlů, na které má občan nárok?

Zatím jsme benevolentní a stále dáváme pytle všem, kdo si pro ně přijdou. I těm lidem, kteří se nezapojili do systému MESOH nebo používají anonymní kódy. V době nouzového stavu, kdy byl zavřený sběrný dvůr, se svážely všechny pytle, a to dokonce i ty bez nalepených štítků. V druhé polovině dubna Dokas otevřel sběrný dvůr, takže tuto výjimku v dohledné době zrušíme.

Fungují kódy nalepené na pytlích spolehlivě?

Občas se stane, že se pytel či popelnice nenačetly správně. Svoz s daným dnem chybí. Někdy je to i prohozením štítků, kdy plast byl označen štítkem na papír. Řešíme reklamace ve spolupráci s firmou ISNO IT.

Máte reklamace na nesvezení odpadu?

V polovině dubna za mnou přišla paní, že jí nevyvezli popelnici. Byli na dovolené a ve čtyřčlenné rodině produkují tak málo odpadu, že od února naplnili popelnici až v dubnu. Důvodem nevyvezení byl chybějící QR kód. To bývá nejčastější případ reklamace.

Jak můžou občané docílit vyšší slevy na svůj odpad?

Často se mě lidé ptají, proč mají tak nízkou slevu. Nejčastějším důvodem není, že by málo třídili, ale celkové nastavení systému. V Dobříši máme poplatek 550 Kč / 1 osoba. Pokud by byl poplatek vyšší, i procentní sleva z tohoto poplatku by byla významnější. Vysvětluji také, že neplatí „čím víc plastu, tím větší sleva“. Ani neplatí, že když mám jen směsný komunální odpad a žádný plast či papír, je to správně. Podrobnosti vidí uživatelé ve svém odpadovém účtu na www.mojeodpadky.cz.

Někteří lidé jsou se systémem MESOH nespokojení. Setkáváte se i s nimi?

Ano, často za mnou přicházejí špatně naladění lidé. Rozebereme konkrétní situaci dané domácnosti, trpělivě vysvětluji, jak je to se systémem MESOH. Většina našich schůzek končí pochopením a lepším nastavením nakládání s odpadem u nich doma. Jsem ráda, že se lidi chodí ptát. Snažím se myšlenku správného třídění a předcházení odpadu vysvětlit všem, koho to zajímá.
Mám ráda setkání se seniory, pro které je návštěva úřadu velká výprava. Dozvídám se tak vtipné rodinné historky, ukazují mi fotky vnoučat či vzpomínají na své šťastné životní okamžiky. V poslední době pytle či štítky po telefonické domluvě odvezu starším zájemcům až domů, aby v době epidemie nemuseli chodit na radnici.

K jakým závěrům z rozhovorů s občany jste došla?

Jsou mezi námi i případy dvou či tříčlenných domácností, které směsnou popelnici naplní jednou za 3 měsíce. Při hovorech s nimi si vždy uvědomím, že i když systém MESOH nevyhovuje všem obyvatelům, každý z nás může výrazně omezit množství odpadu. A to je důvod, proč byl nový odpadový systém zaváděn.

Chybí vám pytle, štítky či informace k MESOH?

Napište na masova@mestodobris.cz.

Redakčně zpracováno

„Ráda bych poděkovala všem, kdo se v době nouzového stavu zapojili nejen do šití roušek, ale všem, kteří v tomto nelehkém období zajišťovali „normální“, běžný denní provoz – všem uklízečkám, prodavačkám, poštovním doručovatelkám, řidičům, učitelkám, úředníkům, zdravotníkům, hasičům, policii, popelářům i dobrovolníkům. Všem občanům za zodpovědný a ohleduplný přístup a dodržování preventivních opatření. Děkuji, že si nejsme lhostejní a umíme si pomáhat.“

Dagmar Mášová, místostarostka

Zdroj: Pixabay
Reklama