Obnova kanalizace a vodovodního řadu v ulici Pražská a Na Lukách

Jistě jste v únoru zaregistrovali stavební práce v ulici Pražská v Dobříši. V této lokalitě je realizována obnova kanalizace i vodovodního řadu. Vodovod je v současné době kapacitně nevyhovující, vodovodní potrubí je za hranicí životnosti, což má za následek poruchy a následně úniky vody. Proto je vodovodní potrubí vyměňováno za nové.
Stávající kanál z první poloviny minulého století vyskládaný z kamene je v havarijním stavu, postupně je tedy nahrazován za novou kanalizaci a zároveň jsou odděleny dešťové vody, aby nezatěžovaly čistírnu odpadních vod.
Další obnova sítí probíhá v ulici Na Lukách. Bude provedena výměna jak stávající kanalizace, tak i vodovodního potrubí. Upozorňujeme, že v této lokalitě může v průběhu stavebních prací dojít k dopravnímu omezení. Dokončení obnovy vodovodního řadu a kanalizace v této ulici je plánováno na 31. 3. 2017.

Ing. Blanka Marvanová, VHS DobříšPředchozí článekMěstská policie Dobříš má nové prostory
Další článekDobříšský masopustní průvod 2017