NOVÝ SMĚR ČERVENEC–SRPENVážení spoluobčané,

dovoluji si navázat na článek z minulého čísla zpravodaje.
Jak jistě víte, na podzim proběhnou komunální volby. Volební období uběhlo rychle a my bychom se chtěli s mírnou obměnou kandidátní listiny opět ucházet o vaši přízeň. Kandidátní listina bude zveřejněna začátkem měsíce září v našem zpravodaji.
Co máme za sebou, o tom se máte možnost přesvědčit v naší obci každodenně. A jaké máme plány?

Dovolte načrtnout naše priority pro příští období:
– podpora a zabezpečení bezproblémového chodu základní a mateřské školy,
– podpora druhostupňového vzdělávání ve spolupráci s okolními obcemi a MAS Brdy-Vltava,
– důležitá bude pravidelná údržba a investice do občanské vybavenosti a obecního majetku, snížení výdajů za energie instalací fotovoltaických a dalších úsporných technologií,
– zabezpečit do budoucna nový zdroj pitné vody, který je v současné době v přípravné fázi,
– zrekonstruovat a vybavit pro potřeby obce dům čp. 178,
– soustředit se na efektivní hospodaření s odpady,
– vybudovat nové skladovací prostory pro obecní techniku,
– dobudovat chodník v části ulice Knínská pro zajištění bezpečného přístupu k autobusovým zastávkám a prosazovat posun začátku/konce obce směrem na Mokrovraty,
– obnova zeleně v obci,
– obnova dětských hřišť, případně realizace nových outdoorových prvků,
– zaměření na větší propagaci obce prostřednictvím elektronických nástrojů,
– podpora sportu, kultury, spolků a sdružení v naší obci, včetně aktivního využívání kulturního domu po vynucené přestávce.

Jak jsem podotkl v úvodu, máme na čem stavět. Infrastruktura, občanské vybavení, to jsou všechno viditelné výsledky. Věřím, že podpora školy, školky, spolků nebo třeba i jednorázových akcí pořádaných v obci je zcela zřejmá, viditelná a přinejmenším dostatečná, ne-li nadstandardní. A nejde jen o finanční podporu, ale také o pomoc organizační, technické zajištění a podobně.
Přes veškeré investiční akce je obec zadlužená minimálně, disponuje finančními prostředky na účtech, kontroly pravidelně prováděné krajskými úředníky dlouhodobě neshledávají žádná zásadní pochybení. V poslední době obec také významnou měrou přispěla na své aktivity formou dotačních titulů.

S mohutným rozvojem výstavby v posledních letech vyvstala potřeba aktualizace územního plánu s ohledem na stávající situaci, která je po všech stránkách značně odlišná od doby, kdy byla v obci v roce 1993 nadstandardně rozšiřována zastavitelná území. Tehdejší vedení obce nedokázalo dohlédnout na důsledky, které by takový rozvoj mohlo přinést. Doba se změnila, požadavky obyvatel také, stejně tak jako klimatické podmínky a například stav podzemních vod. Je nezbytné všechny tyto okolnosti zohlednit v plánu dalšího rozvoji obce.
Není toho málo, co na nás čeká, ale naší výhodou je zkušenost, rozpracovanost některých projektů, znalost prostředí.
Chtěli bychom také více komunikovat s vámi, vážení občané. Je tu pravidelná možnost setkávání se prostřednictvím veřejných zasedání obecního zastupitelstva, o jejichž termínech jste pravidelně informováni přinejmenším prostřednictvím tohoto zpravodaje a SMS Infokanálu. Bohužel, účast veřejnosti na těchto schůzích je stále malá.
Přitom v rámci diskuse právě zde máte možnost uplatnit své připomínky k chodu obce, návrhy, náměty, dotazy.
Rádi bychom i v dalších letech přispěli k pozitivnímu rozvoji naší obce a nabízíme k tomu své úsilí, schopnosti i zkušenosti, aby se nám tu všem dobře žilo.

Petr Dragoun,
za kandidátku „Nezávislí pro Starou Huť“


Pozvánka na Pouťovou soutěž v požárním útoku

XV. ročník soutěže v požárním útoku se pod záštitou Obecního úřadu ve Staré Huti uskuteční 13. 8. 2022. I tentokrát se soutěž uskuteční na břehu u rybníka Strž. O detailech této akce bude veřejnost včas informována.


Pouťové odpoledne ve Staré Huti

Srdečně vás zveme v neděli 21. srpna 2022 na Pouťové posezení v prostorách kulturního domu.
Ve 14.00 hod. se koná bohoslužba Slova v kapli Nanebevzetí Panny Marie. Od 14.30 hod. vás pak zveme na posezení s písničkami. Přijďte pobýt mezi sousedy a přáteli.

Obec Stará Huť


Blahopřání

Významného životního jubilea se v měsíci červenci dožívají paní Eva Šeflová a pánové Miloslav Šíma, Václav Dolejš a Jan Jánský.

V měsíci srpnu pak své životní jubileum oslaví paní Anna Veverková a pan František Slaboň.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.


Vzpomínáme

Jen svíci hořící Ti na hrob můžeme dát, chvíli postát a s láskou vzpomínat.
Dne 31. 8. 2022 uplyne již 7 let od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný Jan Fišar ze Staré Huti.

Stále vzpomínají manželka Jaroslava, dcera Jana s rodinou
a syn Jan s rodinou

Dne 5. července uplyne 10 let, co nás navždy opustila Danuše Milfaitová.

Stále vzpomínají manžel a dcery s rodinamiPředchozí článekBasket 3×3 na Dukeláku
Další článekKopaná – Návrat po třiceti letech! Fotbalisté Staré Huti vykopali postup do okresního přeboru