Nový projekt na naší školeV současné době je naše škola zapojena do projektu Šablony I. Z projektu je financován školní speciální pedagog, vzdělávání jednotlivých pedagogů i celého pedagogického sboru, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, logické a deskové hry pro žáky. Škola v tomto projektu využije v období od srpna 2017 do července 2019 1 739 472 Kč.

Následujícím projektem, který bude probíhat další dva kalendářní roky, jsou pokračující Šablony II. Projekt Šablony II je podpořen Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Šablony II mají naší škole nejen zajistit výše uvedené aktivity, které jsou žákům, pedagogům i zákonným zástupcům již známy, ale chtěli bychom nabídnout žákům nově klub komunikace v cizím jazyce a podpořit vzájemnou spolupráci pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. Postupně budeme také realizovat projektové dny ve škole i mimo ni.

Nově se do šablon zapojuje i deset oddělení školní družiny. V družině budou dětem nabízeny čtenářské a badatelské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her. Družina bude rovněž pořádat projektové dny.

V projektu Šablony II bude naše škola čerpat 2 852 811 Kč.

Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy

Reklama

Předchozí článekSpolečnost Bobcat se připojila k dobříšskému Týdnu Země
Další článekRozhovor s panem Janem Pirkem