Nová venkovní posilovna v LipkáchMožná jste koncem loňského roku zavítali do Lipek, kde na prostranství před restaurací Modrá kočka vyrostlo workoutové hřiště s cvičebními prvky nebo, jak se říká, venkovní posilovna, a protáhli si zde tělo. Nebo jste si dali novoroční předsevzetí, že si zlepšíte kondičku? Není problém. Proběhněte Dobříš směrem do Lipek a zde si zacvičte.

Venkovní posilovna v Lipkách je završením projektu Tvoříme Dobříš 2019 – 0. ročníku participativního rozpočtu, který město Dobříš odstartovalo v červnu 2019. Na základě hlasování zvítězil z 11 projektů návrh pana Matěje Velebila – venkovní posilovna. Slavnostní předání, kterého se pan Velebil také zúčastnil, se tak stalo takovým „malým velkým“ vánočním dárkem pro Dobříš, neboť k němu došlo 23. prosince.

Miroslav Sochor (radní města), Pavel Svoboda (radní města) a paní Šárka Krůtová (vedoucí oddělení vnitřních věcí Městského úřadu Dobříš) si od pana Filipa Kubánka ze společnosti Bonita Group Service, s.r.o., hřiště oficiálně převzali.

Zhotovitelem veřejné zakázky se stala společnost Bonita Group Service, s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov, IČO: 27738795, s nabídkovou cenou 98 409,30 Kč včetně DPH. Tímto projekt participativního rozpočtu Tvoříme Dobříš nekončí, naopak, již běží další ročník.

Šárka Krůtová, Miroslav Sochor a Pavel Svoboda
„Přívětivý a přátelský úřad města Dobříše“, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007379

Reklama