Nominace na udělení Ceny města Dobříše v roce 2024Znáte výjimečnou osobnost nebo kolektiv, jenž si zaslouží ocenit za celoživotní přínos, významnou činnost, dílo nebo prezentaci města Dobříše v daných oblastech? Tak učiňte návrh na Cenu města Dobříše!

Statut upravuje udělení ceny takto:
– oceňuje se za celoživotní přínos i za významnou činnost, dílo nebo prezentaci města Dobříše v oblastech hospodářský rozvoj, kultura, sport, věda a výzkum, ekologie, umění, výchova a vzdělávání a jiné (např. za záchranu života apod.),
– cena se uděluje jednou za dva roky jednotlivci i kolektivu, fyzické i právnické osobě (nelze opakovaně za stejnou činnost),
– může být udělena jednotlivci i po jeho smrti „in memoriam“,
– z nominací jsou vyloučeni členové zastupitelstva města, zaměstnanci města a městem zřízených, řízených nebo ovládaných subjektů za činnost, kterou vykonávají v rámci svých pracovních povinností.

Nominovat kandidáta může jednotlivec, kolektiv i společnost vždy písemnou přihláškou a souhlasem nominovaného, které budou zaslány do podatelny městského úřadu nebo elektronicky na e-mail: krutova@mestodobris.cz nejpozději do 31. března 2024. Přihláška, souhlas nominovaného, statut, přehled oceněných atd. jsou k dispozici na Cena města Dobříše: Dobříš (mestodobris.cz).

Cena města Dobříše v roce 2024 bude předána starostou města na slavnostním večeru v sobotu 21. září 2024 od 19.00 v Zrcadlovém sále zámku Dobříš.

Šárka Krůtová, koordinátorka projektu
Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21Předchozí článekZprávy ze ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
Další článekInformace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše