0.4 C
Dobříš
Neděle, 24 října, 2021

Jak fungují složky IZS v Dobříši? Jaké nejvážnější zásahy mají posádky hasičů,...

Stejně jako jinde v České republice, fungují i u nás v Dobříši složky záchranného a bezpečnostního systému. Jsou to hasiči, záchranáři a policisté, kteří každý den chrání naše životy a nasazují ty své. Někdy pomáhají jen s menšími, a někdy až banálními problémy, jindy bojují s přírodními živly, zasahují...

Starostovy podzimní výzvy

Venkovní teploty postupně klesají, ale společenské klima houstne. Oprava Pražské ulice sice postupuje kupředu, ale ne tak, jak bychom si všichni přáli. Objízdné trasy ke třetí etapě se pravidelně ucpávají, o nebezpečné situace není nouze. Stejně jako vás ani mě už nebaví hopkat po nedodělaných chodnících. I v třetí...

Stručně ze Zastupitelstva města Dobříše konaného dne 9. 9. 2021

Zastupitelé se po více jak roce sešli výhradně fyzicky v kulturním domě. Hlavní body, které projednali a schválili: • Zastupitelstvo města Dobříše vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 18 ze dne 2. 9. 2021. Zastupitelstvo města Dobříše uložilo finančnímu výboru analyzovat čerpání ORG.724 (péče o veřejnou zeleň)...

Pošta v Dobříši

Stanice v Dobříši v roce 1833, podle dobříšského rodáka Ludvíka Kopáčka o dva roky později. Už roku 1825 byla dekretem dvorské komory ve Vídni propůjčena poštovní doprava majiteli panství Rudolfu, knížeti z Colloredo-Mannsfeldu, jenž její stanici umístil právě v roce 1835 do svého hostince „Na knížecí“ v čp. 78....

Dotace pro vaše lepší bydlení

Na podzim odstartuje další etapa programu Nová zelená úsporám. Program přináší řadu novinek, mezi ty největší patří rozšíření podpory na bytové domy a sloučení Nové zelené úsporám s Dešťovkou, programem zaměřeným na hospodaření s dešťovou vodou. Nově bude také možné žádat například o dotaci na ohřev vody pomocí tepelného...

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Na Dobříši dochází ke změně sídla okrsku č. 3 (bývalá ZUŠ, nově prostory MONETY) a okrsku č. 5 (bývalá jídelna, nově prostory Papežanky). Místo konání voleb: ve volebním okrsku č....

Zastupitel Tomáš Helebrant: Lokálka a odpady

Dvě témata, o kterých mj. jednalo zastupitelstvo na své 21. schůzi dne 9. 9. 2021. Dnes k prvnímu z nich: Záměr vedení Středočeského kraje zrušit provoz lokálky na Dobříš poté, co byla dokončena rekonstrukce této trati a stanic za více než 100 milionů, se setkal s protesty dotčených obcí....

Město prodává druhý byt v Lidické ulici

Město Dobříš již v srpnu realizovalo první e-aukci na prodej dvou městských bytů. V této aukci se podařilo prodat první byt. Na druhý byt vyhlásilo město novou veřejnou soutěž na zjištění zájemců o jeho koupi. Během letošního října se také bude konat další elektronická aukce na prodej druhého městského bytu...

Zastupitelka Jindřiška Romba: Středisko zdraví, spol. s r. o.

Tematicky zaměřené Dobříšské listy vybízejí ke zmínce o Středisku zdraví, spol. s r. o., dále jen Poliklinika Dobříš, jehož společníkem s 65% podílem je město Dobříš, ostatními společníky s podíly o velikosti vždy 5 % jsou pak někteří lékaři. V rámci těchto DL bych ráda vyzdvihla roli Polikliniky Dobříš...

Představujeme vám Městský úřad Dobříš – finanční odbor

Milí čtenáři Dobříšských listů, náš seriál, ve kterém vám postupně představujeme jednotlivé odbory Městského úřadu Dobříš, se pomalu blíží ke konci. V říjnovém čísle se budeme věnovat finančnímu odboru, který přichází na řadu jako předposlední. Vedoucí finančního odboru Městského úřadu Dobříš je již 24 let Ing. Šárka Tomášková. Společně s ní na tomto...