1.4 C
Dobříš
Středa, 7 prosince, 2022

Prosincové slovo starosty: Užijme si čas adventu v klidu, radosti a vděčnosti

Tradice očekávání „příchodu“ Ježíše Krista má v českých zemích různé podoby. Vedle adventních věnců či věšení jmelí je to především čas zklidnění, rozjímaní. Odpovídalo to i ročnímu období, kdy po intenzivních podzimních pracích na polích a sadech hospodáři mohli konečně trochu vydechnout. Ne tak na městských stavbách. Tam zatím...

Vánoční čas jsme v Dobříši letos zahájili krásným adventním setkáním přímo u radnice

Město Dobříš letos uspořádalo první adventní neděli 27. listopadu kromě tradičního trhu také malé sousedské setkání přímo před radnicí. Na akci dorazilo několik desítek lidí, kteří si společně s vedením města užili příjemnou sváteční atmosféru a „rozzářili“ Dobříš… K návštěvě sousedského vánočního setkání před radnicí zvala návštěvníky už z dálky...

Zeleň, chodníky, ulice, … Co vše jsme ještě stihli

Podzim se přehoupl v zimu, rok 2022 se nezadržitelně blíží ke svému konci, a ve městě se tak finalizují venkovní práce na úpravě zeleně a veřejného prostranství. Co vše se podařilo před zimou dokončit, upřesňuje místostarosta Tomáš Vokurka. „V rámci revitalizace zeleně a podzimní výsadby jsme v Dobříši vysadili celkem...

Poděkování zastupitele

Vážení spoluobčané, rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se podíleli na opravě parkoviště za naším kulturním domem. Především zaměstnancům z firmy DOKAS a dále místostarostům, kteří na můj podnět okamžitě zareagovali a iniciovali tuto akci. Na fotografiích se můžete podívat na stav parkoviště před a po úpravě terénu. Pokud nám...

Rekonstrukce budovy pošty podpoří proměnu náměstí a přinese nové služby občanům

Špičkové zázemí pro občany, zaměstnance i nájemce prostor přinese již v průběhu roku 2023 zrekonstruovaná budova pošty. Z objektu, který nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí, vznikne moderní administrativní centrum, jež bude plně odpovídat současným standardům a bude díky inovativním technologiím šetrné ke svému okolí i k životnímu prostředí. Budova ze 70....

Proč odmítla opozice účast ve výborech a komisích

Začnu úvodním vyjádřením nové místostarostky paní Jindřišky Romby: „Mně osobně je úplně jedno, kdo jsme z jaké strany. Důležité je, jací jsme lidé. Co chceme udělat pro Dobříš a zda jsme kvůli tomu ochotni spolu důstojně spolupracovat.“ Zní to ušlechtile, ale bohužel je to jen krasořečnění, ve skutečnosti o...

Zastupitel Petr Kadlec

V minulém čísle Dobříšských listů se mnoho nových i staronových zastupitelů vyjadřovalo k tomu, co by chtěli po další čtyři roky dělat. Ne že bych se nechtěl vyjádřit, ale prostě jsem to nestihl do uzávěrky napsat. Po uplynulé období jsem se snažil to, co mi bylo dovoleno, a pouze...

Dobříš čeká referendum – občané musí dostat úplné a pravdivé informace aneb...

Citováno z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2021 7 As 30/2020 – 34 Etapizace je důležitým nástrojem umožňujícím obci rozhodovat o smysluplném a postupném využití území, přípravě ploch pro výstavbu, jejich zapojení do struktury sídla. Cílem etapizace je eliminovat negativní vlivy nutně spojené s rozsáhlými změnami v území – viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 9. 2020,...

Brodce: příspěvky dobříšských občanů a vyjádření starosty Pavla Svobody

Úskoky městem najatých právníků Soud dal plně za pravdu občanům, kteří žádají místní referendum o další zástavbě v Dobříši a okolní krajině, a vyhlásil referendum v termínu lednových prezidentských voleb. Vedení města zkouší rozhodnutí soudu zvrátit podáním takzvané kasační stížnosti. Na to si najalo největší advokátní kancelář v ČR –...

Ruina internátu na Krásném životě zmizí

Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo na svém říjnovém zasedání o demolici budovy bývalého internátu na Krásném životě na jaře příštího roku. K tomu uvedl radní pro majetek pan Lesák: „Tato stavba je již přibližně 5 let ve zbytném majetku kraje. Předpokládalo se, že pozemek bude využit pro stavbu nového sociálního...

Nadcházející události