8.5 C
Dobříš
Čtvrtek, 23 března, 2023

Kdo je v březnu ještě za kamny?

Dosavadní zima byla i na české poměry mírná, a pokud se počasí v březnu nezblázní, bude to jedna z nejteplejších zim. Obavy z vyšponovaných cen plynu a energie z loňského podzimu se naštěstí nenaplnily a nyní je téměř jisté, že v Evropě nezmrznem. Je tedy čas rozpálit kotle naplno a...

Stručně z jednání zastupitelstva dne 16. 2. 2023

Zastupitelé schválili • Vyjmutí pozemků města v Brodcích ze zastavitelných ploch a jejich změnu na plochy NS – plochy smíšené nezastavěného území, jako zadání pro změnu č. 3 územního plánu. • Navrženou úpravu podmínky etapizace pro změnu č. 3 územního plánu. • Poskytnutí dotací z dotačního programu města zájmovým spolkům, sportovním klubům...

Realizace výsledků místního referenda

V době, kdy jsme volili prezidenta, se obyvatelé Dobříše také vyjadřovali k otázkám referenda ohledně: 1. Vyjmutí pozemků města v lokalitě Brodce ze zastavitelných ploch; 2. Etapizace na základě povolené zastavěnosti 85 % v lokalitách Nad Papežem, Javorová, Na Kole, Západní zóna; 3. Vyloučení rozšíření možnosti výstavby v okolní krajině...

Stálo to za to

Vážení spoluobčané, ještě jednou bych vám chtěla poděkovat za podporu místního referenda v Dobříši. Jeho konání umožnilo občanům demokratickou cestou vyslat jasný vzkaz zastupitelům, jaký další rozvoj svého městečka si přejí. Výsledky hlasování v referendu mi první telefonicky sdělil pan starosta Pavel Svoboda a blahopřál mi. Také se vyjádřil, že respektuje rozhodnutí...

Podnikatel, zastupitel, developer?

Území se neustále rozvíjí. Už samotný pojem „udržitelný rozvoj“ a jeho definice nám to potvrdí. Máme zde územní plán, který nám určuje, do jaké míry můžeme v dané lokalitě stavět. Územní plán nám určuje vhodnost a účel stavby do konkrétní lokality. Účel stavby a vhodnost stavby do konkrétní lokality...

Dotační řízení města Dobříše pro rok 2023

Vážení žadatelé o dotaci z rozpočtu města, v návaznosti na článek zveřejněný v čísle 11/2022 DL bylo i pro rok 2023 vyhlášeno dotační řízení na podporu žadatelů v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury a umění a volného času se zaměřením zejména na výchovu a vzdělávání, prevenci kriminality a protidrogové aktivity. Letos se...

Vážení a milí sousedé,

máme za sebou již rok od vypuknutí konfliktu na Ukrajině. Je to rok, co někteří z vás poskytli okamžitou pomoc. Za to vám patří můj velký dík. Děkuji vám všem, kteří jste v prvních okamžicích, kdy byla napadena Ukrajina, poskytli svou nezištnou pomoc ženám a jejich dětem prchajícím před...

Svoz odpadů ze zahrad

DOKAS Dobříš, s. r. o., a město Dobříš si dovolují oznámit, že bude proveden svoz odpadů ze zahrad (tráva, větve stromů a keřů) ve městě Dobříš. Odpad bude odvezen na náklady města za dále uvedených podmínek: – odpad musí být uložen do kontejnerů přistavených výhradně za tímto účelem – odpad nesmí obsahovat...

Péče o městskou zeleň v Dobříši

V minulých letech probíhala ve městě celkem intenzivní výsadba stromů a keřů. Například v loňském roce bylo vysázeno přes 90 stromů a přes 300 okrasných keřů (zvláště dosadba na Mírovém náměstí), pokračovalo se s výsadbou cibulovin na Pražské ulici a osázením citybloků před Střediskem zdraví. V letních měsících město...

Jak pečujeme v Dobříši o stromy?

Ne všude mají tak dobře zpracovanou koncepci péče o městskou zeleň jako u vás, říká přední český arborista Robert Kohout S příchodem jara se nám do města opět pomalu vracejí barvy, ožívá městská zeleň a přichází nejlepší čas na péči o stromy a další dřeviny. Je tedy také ideální čas...

Nadcházející události