7.3 C
Dobříš
Úterý, 16 dubna, 2024

Svoboda o svobodě slova

Ve vestibulu radnice právě probíhá výstava titulních stránek Dobříšských listů. Je na ní názorně vidět, jak se tento zpravodaj v průběhu posledních téměř třiceti let vyvíjel. Původní černobílý text nahradil moderní vzhled barevného časopisu. Od roku 2017 přibyla i elektronická verze. Ta není obsahově tak omezená, a proto tam...

Výsledky ankety k trvalému pobytu

Ve dnech 26. února až 8. března měli občané Dobříše možnost odpovídat na dvě anketní otázky týkající se motivace k přihlášení k trvalému pobytu. Do anonymního hlasování se zapojilo 368 osob. V první otázce „Co podle vás je tou vhodnou motivací, která pomůže přesvědčit obyvatele, aby si na Dobříši zřídili...

Kolik žije na Dobříši obyvatel?

Podle oficiální evidence obyvatel žilo na Dobříši k 1. lednu tohoto roku 8 578 obyvatel. To je počet osob, které zde mají trvalý pobyt. Město získalo statistická data od Ministerstva vnitra, které pracuje s údaji mobilních operátorů. Operátoři jsou schopni sledovat jednotlivá telefonní čísla mobilních telefonů, přesněji SIM karty a...

Mýty a fakta kolem trvalého pobytu

Kolem změny trvalého pobytu se vyskytují různé nepravdy. Jak je to ve skutečnosti? Mýtus 1: Změna trvalého pobytu je velmi časově a finančně náročná Skutečnost: Pro změnu trvalého pobytu je třeba se dostavit na městský úřad a vyplnit jednoduchý formulář. Nemusíte čekat ve frontě, lze se předem objednat na zvolený čas....

Dobříš se blíží k cíli třídění odpadu: Více recyklace, méně směsného odpadu

Dobříš udělala v loňském roce důležitý krok směrem k plnění zákonných požadavků na třídění odpadu. Podle dat za rok 2023, která má město k dispozici, poklesla produkce směsného komunálního odpadu (SKO) o 37 tun, zatímco množství vytříděných odpadových složek výrazně stouplo. Za celý rok 2023 se v Dobříši svezlo 1...

Pozdě přistavené odpadové nádoby

Prosíme obyvatele města, aby nádoby (pytle) na tříděný i směsný odpad přistavovali, případně odemykali ke svozu již večer před samotným svozem. Svozové vozidlo vyjíždí ke svozu již o půl čtvrté ráno. Vzhledem k tomu, že zájem o svoz tříděného odpadu narůstá a s ním narůstá i časová náročnost svozu,...

Nové fotovoltaické elektrárny na sportovní hale a ČOV

Jednou z priorit města je snižování závislosti na centrálně dodávaných zdrojích energií, zároveň také efektivní hospodaření a snížení nákladů za energie. Společně s uplatňováním obecného cíle snižování uhlíkové stopy je instalace obnovitelných zdrojů energie vhodným prostředkem, jak tyto priority naplňovat. V loňském roce byla započata realizace projektu „Instalace sdružené fotovoltaické...

Město Dobříš otevírá další kapitolu sociální péče a začlenění aneb Nic nám...

Každé puzzle potřebuje svůj rámeček, do kterého se skládají jednotlivé dílky. Město Dobříš se obrazně řečeno do sestavování jednoho puzzle zapojuje. Jde o bezplatný projekt pod vedením Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“), který chce zlepšit situaci ohrožených dětí a jejich rodin. Název „Sjednocení přístupu k ohroženým dětem“ odráží...

Výběrové řízení na pozici referenta/ky stavebního úřadu je stále aktuální

„Práce na stavebním úřadě není jednoduchá. Naopak, mnohdy je velmi náročná hlavně po psychické a odborné stránce, ale nikdo u nás není na nic sám. Troufám si říct, že máme dobrý tým, ve kterém se snažíme navzájem si pomáhat. Dost často je ráno moudřejší večera,“ říká vedoucí dobříšského stavebního...

Instalace nuceného větrání se ZZT – druhý rok v udržitelnosti

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006730 V roce 2020 byla ukončena fyzická realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš – Instalace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla“. Na tento projekt byla poskytnuta dotace v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP), prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných...

Nadcházející události