8 C
Dobris
Úterý, Září 25, 2018
Domů Blog

Psí útulek Dobříš – září

Míša (7 let, 10 kg) – k adopci

Tito a další pejsci na vás čekají v psím útulku v areálu MFK – V Lipkách 1021. Můžete přijít kterýkoli den (pracovní dny, víkendy, svátky) po domluvě na tel. č. 724 077 264 a některého z nich vyvenčit, pohladit, případně si ho po procházce, důkladném zvážení a podepsání adopční smlouvy také adoptovat.

Ros (12 let, 9 kg) – k adopci

Ros byl odchycen na silnici v obci Rosovice. Má chronické zranění na pravé přední noze. Ros je po seznámení přátelský a mazlivý, je to už ale starší pejsek, a tak potřebuje svůj klid –
nedoporučujeme ho k malým dětem. Se psy se po seznámení snese většinou bez problémů. Umístění pouze dovnitř, ne na zahradu, má rád lidskou společnost.

Daisy (8 let, 28 kg) – k adopci

Daisy je k cizím lidem mírně ostražitá, chvíli jí trvá, než začne důvěřovat. Je skvělým hlídačem, ať už zahrady, kotce či auta. Hlásí, když se někdo přiblíží, plot, za kterým je Daisy, by jen tak někdo nepřelezl , zároveň je ale ke „svým“ lidem přátelská a velmi mazlivá. Je čistotná, vhodná tedy jak do bytu (s dostatkem pohybu), tak na zahradu.
Nedoporučujeme ji k ostatním psům – vybírá si.

Míša (7 let, 10 kg) – k adopci

Míša byl do útulku umístěn z důvodu hospitalizace paničky, která se ho bohužel vzdala. Je to aktivní, malý pejsek, který je zvyklý žít v bytě, je čistotný, nic neničí. Na vodítku je snadno ovladatelný, s většinou pejsků nemá problém, někteří psí kluci se mu ale nelíbí. Svoje území si hlídá štěkotem, nechá se ale zklidnit. Je vhodný jako rodinný pes – do bytu či do domu, určitě ne na zahradu k boudě. Má velmi rád lidskou společnost a objevování
světa kolem sebe.

Oslavy 150 let od založení Sokola Dobříš a XVI. všesokolský slet

Velké přípravy, které předcházely sokolským slavnostem, vyvrcholily v sobotu 16. června.
Krátce po poledni se za sokolovnou začal řadit slavnostní průvod. Za sokolskými prapory bratři a sestry v historických krojích a v kroji Věrné gardy. Další v pořadí byla nezbytná kapela a za ní cvičenci sletových skladeb, závěrem florbalisté a ostatní sokolové.
Všichni pak za doprovodu hudby prošli městem a oslavy pokračovaly ve sportovní hale. Zde
se konala Akademie. Tu, po slavnostním nástupu, zahájili gymnasté ze Sokola Příbram. Pak se v programu střídaly skladby, které jsou nacvičeny pro XVI. všesokolský slet, vystoupení oddílů aerobiku, rope skippingu, sokolská batolátka i ženy seniorky. Sletové skladby cvičili sokolové nejen dobříšští, ale i z Příbrami, Staré Huti, Nové Vsi a Komárova.

Své umění předvedli florbalisté, ukázku thajského boxu mistři České republiky v muay-thai,
Bernard Plavec a Jan Holec, kteří začínali v dobříšské jednotě. Akademii zakončila Česká
beseda v podání dobříšských sokolek a hostů ze souboru Kamýčan.
Navečer se všichni mohli sejít na Slavnostní valné hromadě ve vyzdobeném sále dobříšské
sokolovny. Byla zde k vidění výstavka fotografií i mnoha úborů z minulých sokolských
sletů. Vzdělavatel ČOS br. Mička připnul k našemu historickému praporu slavnostní stuhu. Z jeho rukou také převzalo sedm zasloužilých členů a členek pamětní list – Ocenění za činnost pro Sokol. Činnost naší jednoty a účast na městských akcích velmi chválil ve svém příspěvku i starosta města Dobříše Stanislav Vacek.
Na závěr si všichni popovídali o uplynulém dni a pochutnali si na připraveném pohoštění,
které si opravdu zasloužili.

Oslavy našeho výročí vystřídal XVI. všesokolský slet. První červencový týden se do Prahy sjelo na 15 tisíc účastníků tohoto svátku, na který se všichni po celých šest let vždy těší.
Sletový týden začal průvodem cvičenců Prahou a slavnostní mší ve Svatovítské katedrále.
V O2 Areně se na „Sokol gala“ představili ti nejlepší sokolští sportovci. Vystoupení provázela úžasná atmosféra. Po celý týden se konalo mnoho doprovodných akcí sportovních i kulturních – pódiová vystoupení, výstavy i divadelní představení. Každý si mohl vybrat to své. Náročné zkoušky vyvrcholily večerním a poté i odpoledním vystoupením I. a II. programu hromadných sletových skladeb v Eden aréně. I v Dobříši se devět měsíců pilně nacvičovalo. Naši členové se účastnili pěti skladeb: Noty – předškoláci; Děti, to je věc! – ml. žactvo; Siluety – dorostenky; Cesta – ženy; Borci – muži.

Je po prázdninách a sokolovna znovu ožívá novým cvičebním ruchem. Teď už jen
vzpomínáme na krásný sletový týden, na všechny zážitky – setkávání se starými i novými
přáteli a známými, na večerní procházky ztichlým Pražským hradem, prohlídku Břevnovského kláštera s úžasným průvodcem, na posezení u vínka, návštěvu divadelního představení, na milou obsluhu v bezvadné jídelně nedaleko kolejí, kde jsme bydleli. Ani děti jistě nezapomenou své zážitky, např. návštěvu v Jump Areně i noční výstup s lampiony na Petřín.
Příštímu sletu NAZDAR!

Marcela Šťástková

Křesťanská nauka pro děti

Zdroj foto: Pixabay

Od října 2018 nabízíme pro mladší děti (4–9 let) KLUBÍČKA, pro starší děti (10–15 let)
pravidelná SETKÁVÁNÍ PRO DĚTI. Tato setkání probíhají 1× týdně jednu vyučovací hodinu.
Děti se zde seznamují se základy křesťanské víry, prostřednictvím biblických příběhů se
zamýšlejí nad důležitostí dobrých mezilidských vztahů, sledují křesťanské svátky během roku a učí se porozumět jejich významu. Při „výuce náboženství“ vycházíme z metodiky od
profesionálních pedagogů, která volí vhodnou a zajímavou formu odpovídající věku dítěte.
Setkání probíhají v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši (Na Nábřeží 1650) v devíti
skupinkách podle věku dětí. Jejich rozpis a termín prvního setkání najdete ve druhé
polovině září na webových stránkách farnosti www.farnostdobris.cz a na našich
nástěnkách. Přihlásit svoje dítě můžete e-mailem na pcstomas@volny.cz nebo osobně
v kanceláři v PCSvT, děti pak na prvním setkání obdrží písemnou přihlášku. Případné dotazy
vám můžeme zodpovědět (po–pá) na tel. 602 308 881.
Přejeme dobrý a radostný začátek nového školního roku!

Ludmila Musilová

Cirkus Lampyris na cestě Evropou aneb Tábor dobříšských světlušek

????????????????????????????????????

Dvacet dva světlušek vyrazilo na tábor skautského oddílu Lampyris, aby se na čtrnáct dní
proměnily v cirkusové artisty, krotitele zvěře a klauny a se svým cirkusem procestovaly
Evropu. Na každé své zastávce uspořádaly představení, aby získaly peníze na další cestu.
Hospodařit se světluškám dařilo dobře, a proto na konci tábora stihly dojet do Paříže, kde se konala velká soutěž cirkusů s hlavní cenou stádem lvů. Asi nikoho nepřekvapí, že naše
děvčata prokázala tak velký talent, že ostatní soutěžící neměli šanci. Aby bylo o lvíčky dobře postaráno, tak si každá světluška vzala jednoho domů.
Náš tábor, opředený příběhem o cirkusu, se konal v jižních Čechách u vesnice Chanovice. Na tábořišti ukrytém v lesích světlušky spaly v podsadových stanech. Den začínal rozcvičkou a, pokud holky chtěly, koupáním v rybníce a končil čtením pohádky. Jeho náplní byly hry po tábořišti i po lesích, učení nových dovedností a také pomoc v kuchyni a noční hlídky. Na návštěvu k nám přišli skauti z Varty a my jsme se vyrazily podívat na skautky z Minnehahy.
Vydaly jsme se na celodenní výlet do okolí a poté i na hrad Rabí a do Horažďovic.
Velké díky patří rodičům našich dětí, bez kterých bychom jen těžko zvládly tábor postavit a
vybavit. Vážíme si vaší pomoci a jsme moc rády, že máme zrovna vás! Také bychom chtěly
poděkovat městu Dobříš, které nám poskytuje podporu nejenom při pořádání tábora, ale i
v celoroční činnosti.

Za 2. oddíl Lampyris Dobříš Lucie Uriková

Tábor 4. oddílu Varta – Popoupo aneb Podivuhodná pouť pouští

Letos jsme jako jediný oddíl měli tábor tak trošku jinak. Byl totiž putovní. Jeho téma bylo
„Popoupo“ (Podivuhodná pouť pouští). S oddílem jsme putovali přes jižní Čechy až na
Moravu. Byla to opravdu sranda. Poznali jsme i chalupu naší vedoucí Poštolky, kde pobývali i její rodiče. U sousedů jsme se skamarádili s krásnou fenkou, která se jmenovala Tara. Na
konci tábora jsme navštívili ostatní skautské oddíly. Společně jsme si zazpívali u ohně a
zahráli scénky. Všem se to moc líbilo. Poslední ráno jsme zakončili tábor plněním skautských slibů. Bylo to úžasných deset dní plných zážitků.

Pískle

Nový cvičební rok v Sokole

Prázdniny opět rychle utekly, XVI. všesokolský slet, tábory i sportovní soustředění jsme si
náležitě užili a v sokolovně začínáme od září opět naplno cvičit. Cvičení bude zahájeno v
prvním zářijovém týdnu od 3. 9. 2018. Oddíly, které začnou cvičit později, informaci s
předstihem zveřejní. Nabídka cvičení je v Sokole opravdu pestrá: aerobik, rope skipping,
tancování, florbal, volejbal, nohejbal, zdravotní cvičení… Zkrátka cvičení pro děti i dospělé
každého věku a různého zaměření. Více informací o jednotlivých oddílech se dozvíte na
našich webových stránkách www.sokoldobris.cz, na facebooku
https://www.facebook.com/TJSokolDobris/ nebo na nástěnce na sokolovně.
A co nás tento rok čeká?
V sobotu 8. září od 10 do 12. Hod. se Sokol zapojí do akce Dobří(š) v pohybu. Přijďte do
sokolovny pokořit se svými dětmi opičí dráhu.
Zapojili jsme se do projektu Spolu v pohybu. Budeme pořádat Týden otevřených dveří od
soboty 8. 9. do pátku 14. 9. Přijďte si nezávazně zacvičit do sokolovny a vyzkoušet si
nejrůznější cvičení, hry a sporty.
V prvním pololetí se také můžete těšit na tradiční akce jako je drakiáda a mikulášská zábava pro děti.
Podrobnější informace ke všem akcím budou vyvěšeny.

Za TJ Sokol Dobříš Gita Otavová

Moštárna ZO ČZS Dobříš zahájila novou sezónu

Zdroj foto: Pixabay

Sdělujeme našim spoluobčanům, že moštárna a pálenice zahájila novou sezónu.
V letošním roce slavíme 40. výročí uvedení do provozu naší moštárny. Za celou dobu provozu ani jedna sezóna nebyla vynechána, i když například ta loňská byla skutečně nejslabší za dobu existence.
Doposud jsme na moštárně vyrobili 963 tis. litrů kvalitního moštu. Moštování v letošní sezóně probíhá zatím každý pátek odpoledne od 13.30 hod. a v hlavní sezóně, od 25. srpna 2018, budeme moštovat v pátek odpoledne, v sobotu a později přidáme i neděle a jeden den v týdnu, podle požadavku zákazníků. Pálenice pracuje podle potřeb zákazníků a zralosti kvasů na objednávku. O dalších akcích našeho spolku se dozvíte vždy z vývěsní skříně ZO ČZS Dobříš na Mírovém náměstí nebo na naší moštárně v ulici Na Lukách čp. 2054.

Karel Vítek, předseda ZO ČZS Dobříš

Program zápasů MFK Dobříš – září

Zdroj foto: Pixabay

Muži A

2. 9. neděle 17.00 Sedlčany – MFK Dobříš
8. 9. sobota 17.00 MFK Dobříš – Přeštice
15. 9. sobota 10.15 Aritma Praha – MFK Dobříš
22. 9. sobota 16.30 MFK Dobříš – Klatovy
30. 9. neděle 10.15 Admira Praha – MFK Dobříš

Muži B

2. 9. neděle 17.00 Zdice – MFK Dobříš B
9. 9. neděle 17.00 MFK Dobříš B – Králův Dvůr B
15. 9. sobota 17.00 Choteč – MFK Dobříš B
23. 9. neděle 16.30 MFK Dobříš B – Daleké Dušníky
29. 9. sobota 16.30 Černolice – MFK Dobříš B

Dorost

1. 9. sobota 10.15 MFK Dobříš – Sedlec-Prčice
15. 9. sobota 10.15 MFK Dobříš – Jílové
29. 9. sobota 10.15 MFK Dobříš – Milín

Žáci starší (mladší)

2. 9. neděle 10.15 (11.55) MFK Dobříš – Švermov
16. 9. neděle 10.15 (11.55) MFK Dobříš – Hořovicko
30. 9. neděle 10.15 (11.55) MFK Dobříš – T. Rakovník

Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku na Komenského náměstí a stránky: www.mfkdobris.cz.
Přijďte povzbudit naše hráče!
Děkujeme za podporu!

Orientační závod v atraktivním prostoru u Nového Knína

Další ze série orientačních závodů pořádaných OK Dobříš se koná v září, tentokrát v novém
prostoru u Nového Knína. Závod je součástí krajského poháru, připravené jsou ale i tratě pro veřejnost a začátečníky, včetně nejmenších dětí.
Oddíl sportů v přírodě OK Dobříš patří mezi nejaktivnější oddíly ve Středočeském kraji a jako takový uspořádal v posledních letech už několik velkých sportovních akcí přímo v lesích okolo Dobříše. Letošní závod krajského poháru se ale poprvé uskuteční v sousedním Novém Kníně.
Připraveny budou tratě jak pro zkušené závodníky, které se liší podle věku od zhruba 6 až do 70 let, tak ale i pro malé děti s doprovodem rodičů a pro úplné začátečníky v kategorii
příchozích. Pro ty budou navíc k dispozici pořadatelé, kteří ochotně vysvětlí, jak si s mapou a tratí v lese poradit.
V centru závodu v areálu Oplocenka na kraji Nového Knína budou pak i stánky s lákavým
občerstvením, které po závodě jistě přijde vhod, a také ukázka několika atrakcí
adrenalinového centra Tepfaktor ze sousedního Chotilska, které se stalo partnerem závodu a věnuje volné vstupy třem nejlepším mládežnickým týmům.
Říká se, že orientační běh je zábavný a pestrý sport pro celou rodinu. Na závodě u Nového
Knína se o tom každý příznivce sportování v přírodě může přesvědčit osobně.
Akce se koná v sobotu 22. září od 10 hod., všechny potřebné informace najdou zájemci na
www.okdobris.cz.
Lesu a sportu zdar!

OK Dobříš – oddíl sportů v přírodě

Začněte nový školní rok s bojovým uměním taekwondo!

Největší škola taekwondo v ČR Ge-Baek Hosin Sool otevírá další školní rok! Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umění taekwondo! Máme nejširší nabídku tréninků v Čechách, minulý rok se nám již popáté v řadě podařilo obhájit celkové vítězství mistrovství České republiky.
V letošním prvním kole závodů Středisek talentované mládeže, konaném v červnu, jsme se
opět umístili jako nejlepší s celkovým ziskem 29 zlatých medailí. Tentokrát zde závodilo
rekordních 210 účastníků bojujících za pět středisek, mezi nimiž si své umístění získal i Tomáš Brožek, cvičící v Dobříši, v podobě jedné stříbrné medaile za sportovní boj a zlaté a stříbrné medaile za účast ve vítězném týmu starších žáků. Podobně poté uspěl další dobříšský závodník Adam Procházka, který si ze závodů odnášel bronzovou medaili, rovněž ze sportovního boje, a stejně jako Tomáš, i on závodil v družstvu, a to starších juniorů, kde
společně vybojovali první místo v týmovém sportovním boji.
Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost,
čestnost, vytrvalost a sebeovládání. Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho Yonga, jako jediní v republice nově vyučujeme i další korejská bojová umění taekkyon a hoppae sool.

Přihlásit se můžete během celého roku, jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu zdarma (dobok, lapa, chrániče). Proto neváhejte a zacvičte si s námi v tělocvičně u 1. ZŠ
města Dobříš pod vedením Tomáše Dušánka nebo Pavla Štěpa.
Pro bližší informace a přesný rozpis tréninků navštivte náš web www.tkd.cz.
Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat radnici města Dobříš za granty, jež nám darovala pro podporu naší školy.

Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool