4.1 C
Dobris
Středa, Leden 16, 2019
Domů Blog

Rozšíření pytlového svozu odpadu od všech rodinných domů v Dobříši

Harmonogram svozu odpadu od rodinných domů v roce 2019


Jednoduché a pohodlné – od 1. 2. 2019

PROČ?

ČR se zavázala k ukončení skládkování využitelných složek komunálních odpadů do roku 2024. Od tohoto data by měly být až trojnásobně zdražené poplatky za odpad uložený na skládkách.

• Potřebujeme významně snížit množství komunálního odpadu.
• Proto musíme mnohem kvalitněji třídit využitelné složky odpadu.

Jedině tak se nám společně může podařit do budoucna udržet přijatelné ceny za svoz a likvidaci odpadu.

JAK?

• Poskytneme Vám k tomu komfort
• Začínáme u rodinných domů

Třídíte do průhledných pytlů
Každý rodinný dům obdrží průhledné pytle na tříděný odpad společně se známkou.

Dobře uvidíte, co do nich vkládáte
• samostatně plasty
• samostatně papír
• společně nápojové kartony a kovy

Tříděný odpad odvezeme přímo od Vašeho domu
Jakmile budete mít pytle naplněné, v určený den je pouze postavíte na místo před Vaším domem, přiléhající ke komunikaci

Podle svozového kalendáře
• Schválený harmonogram svozu viz tabulka
• Svozové dny v jednotlivých lokalitách budou zachovány. Pouze se bude střídat svoz směsného odpadu s vytříděným.

Novinka se zatím netýká obyvatel žijících v panelácích a bytových domech

• I nadále budou zachována sběrná hnízda s barevnými kontejnery pro odkládání tříděného odpadu. Těchto odpadových hnízd bude v Dobříši celkem 28.

Více informací o třídění odpadu www.jaktridit.cz

Změny ve shromažďování tříděného odpadu v Dobříši od 1. 1. 2019

Sklo barevné a čiré

již netřídíte odděleně – obojí patří do jednoho kontejneru na tzv. směsné (barevné) sklo. Tyto kontejnery budou ve všech sběrných hnízdech.
Důvodem změny je vyšší úroveň kvality technologií, které dále tento odpad dotřiďují a připravují vytříděné sklo k následné recyklaci.

Kovové odpady

třídíte a následně je nově odkládáte ve sběrných hnízdech do oranžových kontejnerů, které jsou určeny pro nápojové kartony. Obě komodity budou
následně od sebe odděleny na dotřiďovací lince.

Jedlé tuky a oleje z domácností

ukládejte je do uzavřených plastových obalů (např. PET lahví). Nově budou shromažďovány do zvláštních sběrných nádob – popelnic žluté barvy, které jsou umístěny v nejfrekventovanějších sběrných hnízdech ve městě.
Nejedná se o sběr motorových olejů ani jiných nebezpečných látek!

Ostatní druhy odpadu

Nutné je pečlivě třídit:
• biologické odpady rostlinného původu,
• nebezpečné a objemné odpady
• stavební odpady a sutě, atd.
Odpady můžete ukládat do nádob k tomu určených v rámci sběrných hnízd ve městě, nebo je odložit na sběrný dvůr města Dobříše: Na Chmelnici 455.

Sazby ročního poplatku

Pokyny k úhradě poplatku

Kdy obdržím složenku pro platbu za svoz odpadu?
Od 7. 1. 2019 Vám postupně budeme rozesílat složenky poštou.

Jak a kdy mohu poplatek uhradit?
a) Bankovním převodem ihned po obdržení složenky
na číslo účtu 19-521732389/0800
s příslušným variabilním symbolem, který je uveden na složence
b) Poštovní poukázkou ihned po obdržení složenky
c) V hotovosti, nebo platební kartou od 14. 1. 2019 na pokladně
MěÚ Dobříš v jakýkoliv pracovní den, tedy i v neúřední dny (ÚT, ČT)

Kde a kdy dostanu známku na popelnici?
a) Na MěÚ Dobříš v přízemí budovy – kancelář finančního odboru,
přepážka č. 10 pokud jste poplatek uhradili bankovním převodem,
nebo složenkou na poště, známku si vyzvednete nejdříve
po 5 pracovních dnech od uskutečnění platby.
b) Na pokladně MěÚ Dobříš známku Vám vydáme ihned po zaplacení
poplatku v hotovosti, nebo prostřednictvím platební karty.

  • Změnu sazby ročního poplatku za svoz komunálního odpadu schválilo bývalé zastupitelstvo města usnesením č. 17/32/2018/ ZM dne 13. 9. 2018.
  • Nové vedení města připravuje zavedení motivačního systému sběru tříděného odpadu v průběhu roku 2019. Ten bude mít dopad v roce následujícím, na slevy z poplatku za svoz odpadů pro jednotlivé domácnosti.
  • Soustředit se pouze na správné třídění odpadů nestačí. Důležité je také předcházet samotnému vzniku odpadů. Nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne.

Více informací o třídění odpadu www.jaktridit.cz

Modelářská dílna: nová aktivita (nejen) pro děti

Zdroj: www.dobrismodel.cz

Plastikové modelářství je jedna z disciplín, v nichž Češi patří ke světové špičce. Co vlastně lidi všeho věku k tvorbě plastikových modelů tak přitahuje? Předně – jde o aktivitu, která je tvůrčí, rozvíjí trpělivost a zručnost a zároveň pomáhá posilovat lásku k technice a k historii. A na rozdíl od jiných specializovaných koníčků je modelářství hobby, kterému se může na uspokojivě vysoké úrovni při troše cviku věnovat skoro každý.
Spolek Modeláři Dobříš, z.s., zahájí v lednu 2019 činnost tzv. Modelářské dílny. Půjde o zájmový kroužek určený primárně dětem od 10 let věku – a to jak stávajícím modelářům, tak i úplným začátečníkům. Navštěvovat dílnu však mohou i plnoletí, kteří se chtějí dozvědět něco nového nebo se zdokonalit.
Jednou týdně se budeme scházet v prostorách dobříšského kulturního domu a účastníci dílny se budou pod vedením zkušených instruktorů učit jednotlivé techniky stavby plastikového modelu – nejen letadel, ale také tanků, automobilů či lodí. Účastníky vybavíme modely i náčiním potřebným k jejich dokončení. Počítáme i se společnými výjezdy na modelářské soutěže (spolupracujeme např. s modeláři ze Zdic, Kladna či Jindřichova Hradce), eventuálně i na další akce s modelářskou či technicko-historickou tematikou.
Chcete se o Modelářské dílně dozvědět víc nebo své dítě rovnou přihlásit? Navštivte nás na www.facebook.com/dobrismodel/, napište nám na modelari.dobris@gmail.com nebo volejte na 728 074 851.

Tomáš Vokurka a Jaroslav Sauer, Modeláři Dobříš, z.s.

Vánoční cinkání – tradice obnovena

Po dvou letech se k nám do školy opět vrátilo Cinkání. Zaznívaly u nás obavy: Nezapomněli jsme to? Je lepší vystupovat na náměstí Komenského nebo ve venkovním areálu školy? Přijdou vůbec ještě lidé? A přišli! Bylo jich mnoho (viz video na 1zs.dobris.cz). Byli nadšeni z vystoupení Flétniček, kroužku Kalamajky a Zumby. Velice se všem líbila chumelenice dramatického kroužku a také pohádka divadelního kroužku. Nakoupili spoustu výrobků, občerstvili se jak palačinkami, tak i pochoutkou ze zabijačky. Ředitelské uši byly opět za okamžik vyprodány. Děkujeme všem žákům a všem zaměstnancům školy, kteří se na přípravě a průběhu Vánočního cinkání podíleli.

Mgr. Eva Cacková

Dobříš očima dětí – Stolní kalendář na rok 2019

Jak vidí naše děti Dobříš? Barevně, rozmanitě, vtipně, poeticky, nezvykle a především každé jinak. Svůj pohled na Dobříš v průběhu minulého roku děti přenesly na papír a vznikla tak série malých uměleckých děl, ze kterých město Dobříš vytvořilo svůj nový stolním kalendář pro rok 2019. Věřte, že pro nás bylo opravdu těžké z té záplavy nápadů vybírat, když se nám líbily opravdu všechny obrázky. Teď se s nimi můžete těšit po celý rok i  Vy, pokud si tento originální kalendář včas zakoupíte v Infocentru Dobříš na Mírovém náměstí (zásoby se nám tenčí). A protože do kalendáře se pdochopitelně vešel jen zlomek obrázků, rozhodli jsme se, že ty ostatní ještě vystavíme. Prohlédnout si je můžete na chodbě budovy Městského úřadu Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí (budova B, čp. 1602 nad Penny Marketem). Výstava potrvá do 31. ledna 2019 a je přístupná v rámci pracovní doby úřadu.
Děkujeme především dětem, že nám umožnily podívat se na Dobříš jejich očima, a také pedagogům, kteří naše školáky podpořili v jejich tvůrčím rozletu: 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, Základní škola Trnka a Základní umělecká škola Dobříš.

-red-
Zdroj: Šárka Krůtová, DiS., vedoucí oddělení vnitřních věcí a koordinátor projektu Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21

Zaostřeno na pachatele – rozšíření a modernizace městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) byly úspěšně ukončeny

Celkové náklady na obnovu MKDS – 1 968 995,30 Kč
Dotace od Ministerstva vnitra ČR – 339 500,00 Kč
Finanční podíl města Dobříš – 1 629 495,30 Kč

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) byl v Dobříši instalován již v roce 2008. Od té doby pomohl odhalit bezpočet pachatelů protiprávního jednání. Na konci roku 2018 se po deseti letech dočkal modernizace. Zároveň se rozšířil o dvě místa, která dobříšští občané vyhodnotili jako nejméně bezpečná. Na území města je tak celkem rozmístěno 9 kamerových bodů.

„Nyní máme v Dobříši k dispozici kamery s vysokým obrazovým rozlišením, dobrou citlivostí a věrným podáním barevné informace.“ popisuje Milan Krejčí, velitel městské policie policie, technické zlepšení funkčnosti kamerového systému. „Kamery jsou umístěné ve vyhřívaném krytu pro zabezpečení správné funkce v nepříznivých klimatických podmínkách. Mimo jiné disponují funkcí automatického a digitálního ostření, automatického nebo manuálního přepnutí do vysoce citlivého černobílého režimu, neomezenou kontinuální rotací v rozsahu 360 stupňů apod. Přenos videosignálu i řízení telemetrie kamer jsou řešeny bezdrátově v digitální podobě a pomocí optického kabelu. Součástí MKDS je zároveň inteligentní funkce kamer – detekce odložených zavazadel, sledování směru jízdy odcizených vozidel.“
Provoz MKDS je však ze zákona o ochraně osobních údajů svěřen výhradně Policii ČR nebo městské policii. Kamerový systém obsluhují strážníci Městské policie Dobříš nepřetržitě 24 hodin denně a disponují i jeho mobilním připojením do hlídkového vozidla. Samotný monitoring MKDS však příslušníci zaměřují pouze na protiprávní jednání.

Více informací vyhledejte na webových stránkách města Dobříše: http://www.mestodobris.cz/rozsireni-a-modernizace-mestskeho-kameroveho-dohlizeciho-systemu-byla-uspesne-ukoncena/d-476918

-red-

Změna poplatků – nájem hrobových míst a spojené služby zlevnily

Zdroj: Pixabay

Od 1. 1. 2019
Nájem hrobového místa – 10 Kč/m2/rok
Služby spojené s nájmem hrobů – 70 Kč/m2/rok

S příchodem nového roku vchází v platnost také nový ceník poplatků spojených s nájmem hrobových míst a spojenými službami. Od 1. 1. 2019 tak celkově dochází ke snížení těchto poplatků.

Cena za roční nájem hrobového místa sice povýšila z 5 Kč/m2 na 10 Kč/m2, avšak zároveň se výrazně snížila cena za služby spojené s nájmem a to ze současných 300/600/200/ (jednohrob/dvojhrob/urnový hrob) na jednotnou cenu 70 Kč/m2.
Úpravu cen schválila Rada města Dobříše 29. 11. 2018, aby narovnala dosavadní praxi. Ceny za služby s nájmem spojené, které město doposud vybíralo, byly 2–3 krát vyšší, než v okolních městech. Vůči tomu cena za nájem hrobového místa 5 Kč/m2 byla dvakrát nižší.

-red-

Havarijní stav střechy nad tělocvičnou 1. ZŠ odstraněn

„Nasáklá izolační vata nad podhledem v tělocvičně 1. ZŠ značně zatěžuje konstrukci střechy. Mohlo by zde dojít ke zborcení stropu. Situaci je potřeba neprodleně řešit uzavřením tělocvičny,“ nahlásil obor místního rozvoje po místním šetření 12. 12. 2018, co vedení 1. ZŠ oznámilo zatékání střechou do prostoru tělocvičny. Podrobnou prohlídku střechy tělocvičny provedl Ing. arch. Jan Zbíral, který v zápise mimo jiné konstatoval: „…reznutí na různých místech v celé ploše střechy. … Prorezlý otvor v délce 2 cm. V prostoru konstrukce střechy nad podhledem mezi vazníky se v první třetině střechy od severu objevují 4 místa zatékání do prostoru – 3 místa jsou mezi 2. a 3. vazníkem a 1 místo je mezi 3. a 4. vazníkem. …Při prohlídce nebylo možné zjistit množství srážkové vody, která dosud zatekla do podhledu, protože k tomu je třeba provést destruktivní sondy.“ Od čtvrtka 13. 12. 2018 byla tělocvična 1. ZŠ uzavřena.

Rada města Dobříše na svém jednání 17. 12. 2018 uložila Odboru místního rozvoje učinit kroky k odstranění havárie a před zprovozněním tělocvičny zajistit stanovisko autorizovaného statika. Ing. Radek Hrma následně ve svém posudku potvrdil odstranění havarijního stavu a povolil opětovné spuštění plného provozu tělocvičny dne 21. 12. 2018. Závěrem doporučil co nejdříve provést kompletní výměnu krytiny střechy.
V příštím vydání Dobříšských listů vás budeme informovat, kdo konkrétně nese odpovědnost za pravidelnou kontrolu „stavu budov“ školských zařízení, která dle sdělení tajemníka, resp. odboru místního rozvoje Městského úřadu Dobříše, není kompletně nijak vymezena.

Jana Vlnasová, starostka

Koroze potrubí a únik čpavku

Výraznou korozi, především ve čpavkovém rozvodném potrubí, zjistil revizní technik při prohlídce na zimním stadionu v Dobříši. Kromě toho zaznamenal mírný únik čpavku na potrubním roštu ledové plochy. „Pokud by došlo k opravě zjištěných netěsností na ocelovém potrubním rozvodu, nelze vyloučit, že dojde při následném provozu k dalším netěsnostem,“ píše v posudku ze 7. 12. 2018 Stanislav Čermák a uzavírá, že chladicí zařízení v tomto stavu nelze provozovat. Při zásahu amoniakem (čpavkem) hrozí různě závažná zdravotní rizika. Zimní stadion v Dobříši proto zůstane tuto sezonu uzavřen.

Při pohledu do minulosti zjistíme, že již v letech 2015 a 2016 jiný revizní technik ve zprávách opakovaně upozorňoval, že trubkovnice a rozvaděče podél ledové plochy jsou na hranici životnosti. Pro zaručení bezpečného a spolehlivého provozu zimního stadionu doporučil provést výměnu celé ledové plochy včetně rozvaděče a dožilé potrubní rozvody chladicího média (čpavku) nahradit novými.

Revizi technického stavu zimního stadionu, která rozhoduje o tom, zda bude provozuschopný, objednává každoročně před zimní sezonou jeho provozovatel – společnost Dokas Dobříš, s.r.o. V roce 2015 a 2016 se revize uskutečnila už v polovině listopadu. Tentokrát společnost Dokas zaslala městu Dobříš negativní zprávu o stavu chladicího zařízení až 10. 12. 2018. K tomu se vyjádřil jednatel společnosti Jan Marek následovně: „Co se týče termínu prováděných revizí a zprovoznění technologie, …, vždy se tak děje v listopadu a prosinci. Technologie a rozvody čpavku jsou tak staré, že se vždy reviduje aktuální stav před spuštěním. V tomto roce jsme nedostali revize z důvodu, že při tlakových zkouškách došlo 3× za sebou k úniku čpavku vždy na jiném místě rozvodů, což by se např. v září ještě neprojevilo.“

Jako náhradní řešení se nabízel pronájem mobilní ledové plochy. Tuto možnost diskutovala rada města na svém jednání 17. 12. 2018. Cena za pronájem mobilní ledové plochy o velikosti 15×30 m se pohybuje v rozmezí od 900 000 Kč do 1 200 000 Kč (bez DPH), zhruba na tři měsíce. K této ceně je potřeba přičíst i další náklady na technické, energetické a personální zdroje. Celkově se pak náklady na sezónní bruslení vyšplhají minimálně na 1,5 milionu Kč.

Na tento záměr však nejsou v rozpočtu města vyčleněné finanční prostředky. Zastupitelé by proto nejdříve museli schválit navýšení rozpočtu na svém zasedání 20. 12. 2018. Teprve poté by se mohlo vypsat zadávací řízení na dodavatele mobilní ledové plochy. I kdyby město vyhlásilo zadávací řízení 21. 12. 2018, tedy hned v pátek ráno po jednání zastupitelstva, reálná šance na instalaci mobilní ledové plochy, s ohledem na svátky vánoční a novoroční, by připadala až na konec ledna. Přitom od začátku března 2019 má začít rekonstrukce chladicího zařízení a ledové plochy stadionu.

Stručně řečeno, lhůty pro dodržení zákona o veřejných zakázkách neumožňují v takto časově omezeném prostoru smysluplný pronájem mobilního kluziště. Jeho provoz by za dané situace nebyl efektivní a hospodárný.

Jana Vlnasová, starostka

Jaké investiční projekty čekají Dobříš v roce 2019?

Školství

Výstavba nového školního pavilonu, rozšíření varny a jídelny u 2. ZŠ Dobříš

Díky výstavbě nového školního pavilonu vzniknou další 4 učební třídy a kapacita školy se tak zvýší zhruba o 120 míst. Rozšíření stávající varny a jídelny posílí jejich kapacitu až na 1 200 vydaných obědů ze současných 900. Rejstříková kapacita 800 žáků 2. základní školy je v tuto chvíli již nedostatečná pro zajištění vzdělávacích potřeb nově příchozích žáků, kterým město Dobříš a okolní obce musí zabezpečit povinnou školní docházku.
Projekt byl v přípravě od roku 2017. Na základě výběrového řízení je dodavatelem stavby VISTORIA CZ, a.s. V současné době probíhá příprava realizace stavby, která je plánovaná od počátku února 2019 do ukončení nejpozději v únoru 2020. Škola dočasně omezí provoz školní jídelny zhruba od 8. června 2019. Školní rok 2018/2019 2. ZŠ ukončí 21. 6. 2019.
Město hledá náhradní řešení pro dočasné zajištění stravování žáků v průběhu přístavby varny a jídelny.

Celkové náklady (17. 12. 2018) – 70 784 474,00 Kč / 100 %
Z toho školní pavilon – 17 091 533,00 Kč
Z toho přístavba varny, jídelny – 35 932 265,00 Kč
a gastro vybavení
Z toho ostatní náklady – zpevněné plochy – 17 760 676,00 Kč
a příprava území, ústřední vytápění,
vzduchotechnika, přeložka vodovodu,
dešťová a splašková kanalizace,
elektroinstalace, ZTI
Výše schválené dotace (7. 5. 2018) – 29 746 000,00 Kč / 74 %
Předpokládané navýšení dotace (15. 1. 2018) – 22 542 000,00 Kč
Předpokládaný příspěvek obcí – 7 067 261,70 Kč / 10 %
Spoluúčast města Dobříš – 11 429 212,30 Kč / 16 %

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo financí. Do projektu se finančně zapojí též obce z ORP Dobříš: Stará Huť, Nová Ves pod Pleší, Rosovice, Mokrovraty, Obořiště, Voznice, Svaté Pole, Rybníky, Drevníky a Drhovy.


Vybudování venkovní učebny a přírodní zahrady v areálu 2. ZŠ

Tento projekt byl zpracován na základě požadavku vedení školy. V lednu 2019 bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele díla. Po domluvě s vedením školy by realizace tohoto projektu měla začít v dubnu 2019.

Předpokládané celkové náklady – 464 678,00 Kč / 100 %
Výše schválené dotace (4. 7. 2018) – 394 976,00 Kč / 85 %
Spoluúčast města Dobříš –
69 702,00 Kč / 15 %

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.


Rekonstrukce a modernizace pěti odborných učeben a laboratoře, včetně pořízení nábytku, odborného vybavení a pomůcek

  1. ZŠ Dobříš, Komenského
    – 1) odborná učebna fyziky a chemie, 2) chemicko-fyzikální laboratoř.
  2. ZŠ Dobříš, Školní
    – 3) odborná učebna fyziky a chemie, 4) jazyková učebna, 5) počítačová učebna. V areálu 2. ZŠ bude též vytvořen bylinkový záhon a umístěny tři lavičky.

Projekt byl v přípravě od prosince 2016. Od listopadu 2018 byly v projektu revidovány a aktualizovány požadavky na vybavení učeben s ohledem na vývoj výrobních technologií počítačových prvků a vývoj cen na trhu. Dle požadavků vedení 2. ZŠ došlo k aktualizaci projektové dokumentace a následné úpravě výkazu výměr a úpravě rozpočtu. V prosinci 2018 se připravovalo zadávací řízení na dodavatele stavebních prací a dodávek vybavení učeben, které bude vypsáno v lednu 2019. Po domluvě s vedením škol by se od března 2019 mělo začít s postupnou realizací rekonstrukce.

Předpokládané celkové náklady – 16 370 601,30 Kč / 100 %
Z toho 1. ZŠ – 6 807 187,84 Kč
Z toho 2. ZŠ – 9 563 413,46 Kč
Výše schválené dotace (30. 7. 2018) – 13 722 297,30 Kč / 84 %
Spoluúčast města Dobříš – 2 648 304,00 Kč / 16 %

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).


Veřejné komunikace

Rekonstrukce silnice v ulici Pražská, Dobříš – II/114, II/119 a III/10226

V úseku od kostela Nejsvětější Trojice (u zámku) přes světelnou křižovatku až po ulici Fričova, bude povrch silnice pokryt tichým asfaltem, který snižuje hluk z pneumatik.

Předpokládané celkové náklady – 23 062 229,25 Kč / 100 %
Předpokládaná výše dotace – 19 602 894,86 Kč / 85 %
Spoluúčast města Dobříš – 0,00 Kč / 0 %

Finanční krytí rekonstrukce je z prostředků vlastníka silnice – Středočeského kraje a za podpory dotace z  Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).


Rekonstrukce chodníků v ulici Pražská

V úseku od světelné křižovatky (u Jednoty) až po ulici Fričova dojde k rekonstrukci chodníků včetně parkovacích a jiných ploch, dendrologie, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace.
Dotace je poskytována na část stavebních prací souvisejících se zpřístupněním dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Předpokládané celkové náklady – 25 061 342,89 Kč / 100 %
Předpokládaná výše dotace – 7 882 097,06 Kč / 32 %
Spoluúčast města Dobříš – 17 179 245,83 Kč / 68 %

Poskytovatelem dotace je Státní fond dopravní infrastruktury.

Rekonstrukce chodníků a vozovky – II/114, II/119 a III/10226 v ulici Pražská budou stavebně propojené pod koordinací Středočeského kraje, který zabezpečí výběrové řízení na dodavatele stavby, na základě smlouvy s městem Dobříš, uzavřené dne 17. 5. 2018. Předpokládaný termín realizace rekonstrukce vozovky a chodníků je osm měsíců – od června 2019 do ledna 2020.


Sportoviště

Rekonstrukce chladicího zařízení stávajícího zimního stadionu Dobříš

Stavba obsahuje pouze rekonstrukci strojovny chlazení, přesunutí rolbovny a novou ledovou plochu. Úprava technologie chlazení přinese energetické úspory a především zajistí bezpečný provoz zimního stadionu.
Žádost o dotaci na tento projekt byla podána v květnu 2016 a schválena v březnu 2018. Vyhlášení výběrového řízení následovalo v červnu 2018. Smlouvu o dílo podepsal bývalý starosta města Mgr. Stanislav Vacek dne 30. 10. 2018 (den před ustavujícím zastupitelstvem) s dodavatelem stavby ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., vítězem výběrového řízení (5. 10. 2018). Termín zahájení realizace stavby je v jednání. Dílo musí být předáno do 211 kalendářních dnů od předání staveniště, nejpozději však 30. 10. 2019.

Celkové náklady – 29 300 000,00 Kč / 100 %
Výše schválené dotace (18. 3. 2018) – 17 682 700,80 Kč / 60 %
Spoluúčast města Dobříš – 11 617 299,20 Kč / 40 %

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.


Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš

Jedná se o zateplení pláště budovy a výměnu výplní otvorů, rekonstrukci zdroje vytápění a otopné soustavy; nucené větrání sportovní haly, prostoru posilovny a šaten a dále restaurace s kuchyní. Součástí realizace je provedení nového osvětlení haly, připojení nových VZT zařízení, kotelny a kompletní ochrana před bleskem. Realizace projektu povede k energetickým úsporám na objektu sportovní haly v Dobříši.
Dotace na projekt byla schválena 19. 4. 2018. Následovalo zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a proběhlo stavební řízení. Oprava projektu pro stavební povolení a aktualizace technické zprávy byly odevzdány v listopadu 2018. Zadávací řízení bylo vypsáno 17. 12. 2018.
Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je březen 2019.

Předpokládané celkové náklady 36 846 122,00 Kč / 100 %
Výše schválené dotace (19. 4. 2018) 15 779 046,40 Kč / 43 %
Z toho zateplení 8 107 276,00 Kč
Z toho vzduchotechnika 7 671 770,40 Kč
Spoluúčast města Dobříš 21 067 075,60 Kč / 57 %

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.

-red-
Zdroj: Ing. Markéta Samcová, projektový manažer,

odbor místního rozvoje Městského úřadu Dobříš