Na práci s dětmi je nejkrásnější každodenní dobrodružství, shodují se ředitelky soukromých mateřských škol z Dobříše

Lesní komunitní školka


Na otázku „Co mají na své práci učitelky ze soukromých školek nejraději?“ odpovídají všechny oslovené shodně: Práce s dětmi je inspirující a různorodá. Mnoho energie a pozornosti vydáváte, ale spoustu jí pak od dětí dostáváte zpátky. Jejich upřímnost, čistá radost a bezmezná míra fantazie přinášejí každodenní dobrodružství. Nikdy dopředu nevíte, co přinese nový den a co děti vymyslí, čím vás překvapí. Rozhodně se nemusíte bát žádného stereotypu. Každý den je totiž úplně jiný a děti inspiruje k objevům, hrám a zkoumání svých hranic.

V Dobříši najdeme několik soukromých mateřských škol a dětských skupin, které nemalou měrou přispívají k pokrytí vzdělávacích služeb pro nejmenší děti v našem městě. Některé z nich jsme proto oslovili a zeptali se jich, jak fungují. Každá z těchto školek je výjimečná a svým způsobem specifická. Rodiče v Dobříši tak mají možnost si vybrat opravdu dle svého.

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAPPY FLOWERS, s. r. o., je jednou z nejdéle fungujících školek u nás. Školu založila v roce 2011 Lenka Housková pod názvem Česko-anglická školka, pod současným názvem pak funguje od roku 2014, je zařazena to sítě soukromých škol MŠMT a děti v ní tak splňují povinné předškolní vzdělávání. Pracuje zde kvalifikovaný pedagogický personál a program je rozšířený o výuku angličtiny.

Tato mateřská škola se nachází v 1. patře vily s nadstandardními prostory a velkou zahradou, jež se nachází nedaleko dobříšského Mírového náměstí. Škola si zakládá na hodnotách typických pro rodinu, kde se jedná s dětmi přátelsky a s porozuměním. „Vedeme děti k samostatnosti a rozvíjíme u nich jejich vlastní osobnost a individualitu, ale zároveň je učíme smyslu pro spolupráci a empatii sdílením věcí, hraček i pocitů. Povzbuzujeme, podporujeme a provázíme děti při získávání nových poznatků a vědomostí na základě vlastních prožitků, zkušeností a praktických činností pomocí tematicky zaměřených projektů,“ říká ředitelka školky Lenka Housková. V současné době navštěvuje tuto školku 19 dětí a její kapacita je tak plně obsazena.

Jak zvládáte chod školky v době covidu a co je pro Vás nejtěžší?
Nejtěžší pro nás bylo období v březnu a v dubnu 2020, kdy nikdo nevěděl, co a jak bude. A bylo to pro všechny velmi stresující. Podařilo se nám však rychle na tuto situaci reagovat a nastavit nová pravidla. Posílili jsme personál, vypustily se veškeré akce mimo MŠ atd., tak aby naše děti byly co nejvíce v bezpečí. V současné době zvládáme vše bez problému.

Jaké mají v současné době rodiče dávající dítě do Vaší školky požadavky?
Rodičům našich dětí záleží především na individuálním přístupu a na tom, že se o jejich děti stará kvalifikovaný pedagogický personál. Důležitý je pro ně také náš program s rozšířenou výukou angličtiny a naše prostory s vlastní zahradou.

Dětská skupina ČÁP-DOOSAN vznikla v Dobříši v roce 2013 a byla vybudována v partnerství se společností Bobcat Doosan. Celkem již existuje v našem regionu 5 skupin a jejich kapacita je vždy 12 dětí. Zájem rodičů však každoročně převyšuje možnosti této organizace, také proto byla v loňském roce otevřena nová skupina v Běštíně u Hostomic a pracuje se také na dalším zařízení v sousedství dětské skupiny Žlutý ČÁP v Budínku.

Jako zařízení poskytující služby péče mohou dětské skupiny ČÁP být v provozu i v době pandemie. „Nároky na provoz a hygienu jsou zvýšené, ale s tím jsme se už od jara naučili žít. Náročná, pro rodiče i pro nás, jsou například omezení vstupu do budovy při předávání dětí. A samozřejmě nepříjemným strašákem je stále hrozící možnost karantény a dočasného uzavření provozu,“ říká koordinátorka a personalistka organizace ČÁP paní Magdaléna Jíra.

Co je důležité pro rodiče dětí navštěvujících Vaše dětské skupiny?
Rodiče mají o naše služby zájem především na základě dobré zkušenosti či referencí od známých. Vnímáme, že je pro ně zejména důležitý individuální přístup a menší kolektiv, příjemné respektující prostředí, kvalitní personál pečující o děti, tvořivý a podporující program, lokalita a pobyt v přírodě (zahrada, blízkost lesa apod.), stále větší požadavky jsou i na zdravou stravu.

JSEM LESEM – lesní komunitní škola a její Lesní klub pro předškolní děti je nyní v polovině třetího školního roku. Jeho specifikum spočívá především v důrazu na vzdělávání v celoročním každodenním kontaktu s přírodou s důrazem na udržitelný rozvoj. „Cílem pobytu dětí v přírodě je vzdělávání, ale také uvědomění si základních podmínek k životu na Zemi reálnou zkušeností,“ říká vedoucí školky paní Barbora Pecháčková Uchytilová.

Zázemím školky jsou dvě mongolské jurty, ve kterých je i v zimě dětem teplo a v létě je chrání před horkem. V tuto chvíli zde mají jednu třídu, ve které jsou dvě volná místa.

Dobu pandemie tady zvládají i díky tomu, že jsou členy organizace Asociace lesních mateřských škol. Mají tak stále aktuální informace o všech změnách, které se týkají přímo lesních škol a školek. Zároveň sdílí v této době zkušenosti s ostatními lesními školkami a paní Pecháčková si chválí i výbornou spolupráci s rodiči, kteří respektují opatření, která průběžně zavádí.

Lesní školka je velmi specifická. Jak funguje spolupráce s rodiči dětí a jací rodiče Vaši školku vyhledávají?
Naše lesní školka funguje hodně na úzkém kontaktu s rodiči. Společně hledáme cesty k tomu, aby děti u nás byly spokojené, abychom jim pomohli rozvíjet se v souladu s jejich potřebami a možnostmi. Děti u nás mají více volnosti, která se ale pojí s učením se vlastní zodpovědnosti. Část dne trávíme s dětmi za každého počasí venku, kde mají hodně volného pohybu, což je v předškolním věku jejich základní potřeba. Děti lesním školkám svěřují z větší části rodiče, kteří hledají specifický způsob vzdělávání. Dnes už asi nikdo nepochybuje o tom, že pobyt v zeleni má blahodárný účinek na lidské zdraví po všech stránkách. Dle mé zkušenosti vyhledávají lesní školky rodiče, kteří se snaží hledat nové možnosti, nové cesty pro své děti, aby byly schopné být šťastnými bytostmi a byly v souladu se sebou i s prostředím, ve kterém žijí.

Zpracovala DH
zdroj foto: archiv MŠ HAPPY FLOWERS, s. r. o., dětské skupiny ČÁP-DOOSAN
a archiv lesní komunitní školkyPředchozí článekŘeditelky dobříšských mateřských školek říkají: Dnešní děti jsou negativně ovlivněny počítači, ale jejich chování se v zásadě nemění. Potřebují hodně lásky a pocit bezpečí
Další článekVědci potvrdili výskyt kočky divoké na Dobříšsku