Městská policie je tu pro občany městaMěstská policie byla v Dobříši zřízena v roce 1992 a od té doby plní v našem městě své poslání ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Od prosince roku 2015 jsem pověřena řízením Městské policie Dobříš. Co jsem změnila? Do činnosti městské policie jsem zařadila četné pěší pochůzky se psem a provedla několik organizačních změn v činnosti městské policie. Městská policie dostala nově na starost i ztráty a nálezy, protože pouze městské policii je možné 24 hodin denně 7 dní v týdnu takovéto věci odevzdávat. Strážníci musí nově nosit minikamery za účelem monitoringu případných kolizních situací. Městská policie dostala za úkol monitorovat i chybějící či zničené dopravní značení a hlásit správě majetku města nesvítící lampy a jiné poruchy městských zařízení. Iniciovala jsem spuštění probíhajícího pilotního projektu SOS tlačítka pro osamělé či imobilní seniory, který má na starosti městská policie.

Aby byl její výkon co nejkvalitnější, pravidelně provádím hodnocení svých strážníků tak, aby odměna poskytovaná pracovníkovi, který dlouhodobě vykazuje nadstandardní výkony, tomu odpovídala. Kritérii hodnocení jsou spolehlivost, preciznost, ochota pracovat nad rámec povinností, odborné znalosti, fyzická kondice, schopnost komunikace s občany, týmová spolupráce. Pokud některý strážník nesplňuje nastavená kritéria a neplní své pracovní povinnosti jako ostatní, nemůže být nadstandardně odměňován. Naopak, za nadprůměrné výsledky přísluší vyšší osobní ohodnocení nebo mimořádná odměna. Těchto manažerských nástrojů je nutno právě v případě městské policie využívat o to víc, aby skutečně odváděla svým občanům kvalitní práci a nestala se na náklady města „zaopatřovacím ústavem“ lidí, kteří o práci skutečný zájem nemají. Myslím si ale, že moji strážníci odvádí dobrou práci.

Velkou radost mi v posledních dnech udělalo i to, že jsme, po půl roce hledání, posílili náš tým o nového budoucího strážníka, který po úspěšném zvládnutí předepsaných zkoušek bude kvalifikovanou posilou našeho týmu.

A v neposlední řadě patří můj dík i sponzorům – soukromým firmám, které si váží naší práce a poskytly nám různou formou podporu na naši činnost. Např. společnost BIOS, s.r.o., věnovala Městské policii Dobříš zdarma příslušenství služebního auta pro uložení neprůstřelných vest.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní pro bezpečnost a správu majetku města


Příměstský tábor města Dobříš

Město Dobříš v zastoupení Ing. Markéty Čermákové, MBA, spolu se strážníky Městské policie Dobříš připravuje v červenci 2018 příměstský tábor. Tato akce bude realizována za finanční podpory z Programu prevence kriminality MV ČR na místní úrovni na rok 2018. Příměstský tábor je určen pro 10 dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. Účastníky tohoto tábora budou vybírat pracovníci OSPOD Městského úřadu Dobříš. Děti budou mít účast na této akci zdarma. Děti čeká týden plný her, zábavy a zajímavých výletů, jako je třeba návštěva pracoviště kriminalistického technika.

Strž. Bc. Václav Svoboda, manažer prevence kriminality

Reklama

Předchozí článekSetkání pečujících o blízkého člověka s Alzheimerovou nemocí
Další článekUž jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka