Městská policie Dobříš a rok s covidemRok 2020 byl rokem atypickým a zároveň nelehkým nejen pro dobříšské strážníky. Výkon služby v rouškách, ochranných pomůckách či zcela nové úkoly plněné v souvislosti s pandemií covidu-19. I přes uvedené skutečnosti však strážníci i v tomto nelehkém období plnili své standardní úkoly a odvedli opravdu velký kus práce. A jak to tak vypadá, situace se zásadně nezmění ani v tomto roce.

Přestože je snahou strážníků Městské policie Dobříš zaměřovat se především na bezpečnost občanů a veřejný pořádek, je zákonnou povinností městské policie řešit oznámení a požadavky občanů, což samozřejmě zásadním způsobem ovlivňovalo výslednou činnost. V duchu posledních let lze zjednodušeně vztáhnout výkon služby také na řešení dopravy, zajištění kontrolní činnosti k dodržování záležitostí veřejného pořádku a k zajištění bezpečnosti v našem městě. Naše činnost v tomto období se mimo jiné odvíjela právě dle situací, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a vládou přijatými krizovými opatřeními proti šíření koronaviru.

Zapsala strž. Alena Kovaříková,
zástupkyně MP Dobříš


Město Dobříš hledá nového strážníka městské policie

Město Dobříš, zastoupené starostou, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa „strážník / čekatel městské policie“.

Hlavní pracovní náplň: Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo podle zvláštních zákonů. Městská policie:
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku;
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití;
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města;
d) podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích;
e) podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení;
f) podílí se na prevenci kriminality ve městě;
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě;
h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti města;
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Pracovní poměr: Po uplynutí zkušební doby a/nebo získání osvědčení MV pracovní poměr na dobu neurčitou.

Místo výkonu práce: Dobříš a okolí.

Platová třída:
• 8 (podle praxe 18 300 Kč – 26 830 Kč) – strážník
• 5 (podle praxe 14 660 Kč – 21 370 Kč) – čekatel
Osobní ohodnocení: Po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků.

Možný nástup: Od 10. 5. 2021, nebo dle domluvy.

Termín pro podání přihlášek: 31. 3. 2021 do 14.00 hod.
Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte na adresu Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 31. 3. 2021 do 14.00 hod. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – strážník / NEOTVÍRAT“.

Více informací a přihlášku naleznete na webových stránkách města www.mestodobris.cz v sekci O Dobříši – Výběrová řízení na zaměstnance.

Bližší informace poskytne také Milan Krejčí, velitel Městské policie Dobříš, nebo strž. Alena Kovaříková, zástupkyně velitele, na tel. 318 533 391 či 602 370 677 nebo e-mailu mestska.policie@mestodobris.cz.Předchozí článekV polovině února jednalo zastupitelstvo města
Další článek2. mateřská škola