Městská policie a lidé bez domovaObčanům Dobříše zejména vadí, že někteří lidé bez stálého přístřeší dělají nepořádek okolo
popelnic, když je přehrabují a vybírají. Zpravidla se jedná o sociálně slabší jedince, a sankce jsou tak na těchto osobách v podstatě nevymahatelné – nic nevlastní a nikde nebydlí.

Pouhou svou přítomností v „relaxačních místech“ Dobříše sice mohou někteří jedinci vyvolávat u některých obyvatel nelibost; pokud se však svým jednáním nedopouštějí žádného protiprávního jednání, není důvod k zásahu.
K sankčnímu řešení protiprávního jednání je vždy nutné, aby byly naplněny všechny znaky
skutkové podstaty přestupků. Zápachem nebo špinavým oblečením se žádného protiprávního jednání nedopouští.

Pravomoci strážníků městské policie Požadovat prokázání totožnosti, zjištění jména, příjmení, data narození a bydliště.

Předvést na Policii ČR osobu, která přes opětovnou výzvu strážníka pokračuje v jednání narušujícím veřejný pořádek nebo ohrožujícím život nebo zdraví jiných osob.

Provést v pracovní době zákrok nebo úkon, případně učinit jiná opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání. Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka.

Požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jiného správního deliktu nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci. Dále vyzvat osobu, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení, nebo vyzvat osobu, aby předložila doklady.

Městská policie úzce spolupracuje se sociálním odborem – sociální pracovnicí a kurátorkou.
Ta svým klientům poskytuje odborné poradenství, pomáhá jim se zajištěním ubytování (předává kontakty na azylové domy a ubytovny), příjmu (vyřízením dávek hmotné nouze), hledáním zaměstnání nebo registrace v evidenci uchazečů o zaměstnání, ochranou zdraví, případně zajištěním léčby. Tato spolupráce je však založena na dobrovolnosti. Sociální pracovnice nabízí pomoc, která může být buď přijata, nebo odmítnuta.

Strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš
Redakčně kráceno.

Reklama

Předchozí článekZ práce Městské policie Dobříš za srpen 2019
Další článekProgram zápasů MFK Dobříš – říjen 2019