Město prodává druhý byt v Lidické uliciMěsto Dobříš již v srpnu realizovalo první
e-aukci na prodej dvou městských bytů. V této aukci se podařilo prodat první byt. Na druhý byt vyhlásilo město novou veřejnou soutěž na zjištění zájemců o jeho koupi. Během letošního října se také bude konat další elektronická aukce na prodej druhého městského bytu v Dobříši, kterou zastupitelstvo města odsouhlasilo 24. 8. 2021.

Byt 2+1 o celkové ploše 72,3 m2 se nachází ve 2. nadzemním podlaží domu v Lidické ulici. Byt vznikl jako půdní vestavba v roce 1999.
Přihlášky do e-aukce budou přijímány nejpozději do 15. 10. 2021 do 12.00 hod. včetně, bez ohledu na způsob doručení. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Do veřejné soutěže budou akceptovány přihlášky doručené osobně na podatelnu městského úřadu, poštou, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem na epodatelna@seznam.cz.
Přihláška musí obsahovat doklad o složení jistiny, která propadá v případě, že účastník veřejné soutěže vyhlášený vítězem nepodepíše kupní smlouvu, a v případě, že účastník veřejné soutěže vyhlášený vítězem neuhradí řádně a včas kupní cenu. Jistinu je nutno složit na účet č. 2245838329/0800, a to ve výši 50 000 Kč, variabilní symbol: rodné číslo uchazeče (u FO), IČO (u PO).

Minimální cena bytu je 3 270 000 Kč. Jediným kritériem pro výběr kupujícího je výše nabízené ceny, tj. byt bude prodán nejvyšší nabídce.
Pro případné zájemce je možné domluvit prohlídku. Prohlídka se uskuteční na místě samém, a to po předchozí telefonické dohodě s referentem odboru správy majetku Pavlem Kožíškem, tel. 603 491 804, 318 533 361, e-mail: kozisek@mestodobris.cz.
Více informací naleznete na webových stránkách města www.mestodobris.cz.

Zpracovala DH

Reklama

Předchozí článekZastupitelka Jindřiška Romba: Středisko zdraví, spol. s r. o.
Další článekZastupitel Tomáš Helebrant: Lokálka a odpady