Město Dobříš vyhlašuje konkurzní řízení na pozici ředitele 4. mateřské školy DobříšMěsto Dobříš vyhlašuje na základě usnesení Rady města Dobříše ze dne 23. 2. 2021, č. 6/80/2021/RM, konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 4. mateřské školy Dobříš.

Požadavky:
1. Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.
2. Znalost problematiky řízení školy a s tím souvisejících právních předpisů.
3. Občanská a morální bezúhonnost.
4. Dobrý zdravotní stav.

Náležitosti přihlášky:
1. Strukturovaný životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností).
2. Ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení) a další doklady prokazující splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele.
3. Doklad o průběhu jednotlivých zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem.
4. Lékařské potvrzení o způsobilosti vykonávat funkci ředitele školy.
5. Výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) a čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR, ve znění pozdějších předpisů.
6. Koncepce rozvoje školy (maximálně 6 stran formátu A4).

Ke konkurznímu řízení budou přijaty přihlášky, které budou doloženy kompletními doklady s vlastnoručním podpisem uchazeče včetně kontaktní adresy, telefonu, případně e-mailové adresy.

Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2021

Přihlášku s příslušnými doklady zašlete nebo doručte osobně nejpozději do pondělí 12. 4. 2021 do 12.00 hod. (rozhodující je datum a hodina na razítku podatelny) na adresu zřizovatele školy: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš.

Obálku zřetelně označte heslem „Konkurzní řízení – 4. MŠ – NEOTVÍRAT“

Reklama

Předchozí článekMěstský úřad se prezentuje na novém webu s novými službami pro občany
Další článekZemě, voda a vzduch v našem městě