Leden a únor očima ředitelky 2. ZŠ DobříšPro náhodného kolemjdoucího to může vypadat, že 2. ZŠ je uzavřená a nikdo uvnitř není. Opak je pravdou.

Areál školy je sice uzavřený, ale jen proto, že dle pokynu MŠMT nesmí do areálu vstupovat třetí osoby. Rodiče tedy předávají své děti u vchodu/branky do školy a odtud si je také odvádějí. V provozu jsou ale stále 1. a 2. třídy a třída pro děti záchranářů, lékařů, sestřiček, kde se tyto děti učí s pomocí paní vychovatelek, ale mají zde také další zajímavé vyžití. Funguje také školní jídelna, a to pro děti ve škole, ale i pro všechny naše žáky, kteří jsou na distanční výuce. Paní kuchařky vaří výborně a ve středu jsou již pravidelně na výběr dvě jídla. Ze školy také vysílá on-line hodiny část pedagogů, kteří využívají interaktivní tabule a také si do některých hodin zvou individuálně své žáky, kteří potřebují jejich podporu. Asistenti pedagoga, kterých máme šestnáct, pracují ve škole po celý týden s žáky, kteří potřebují pomoc a doplnění učiva. Probíhá také doučování a čtenářské kluby, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

Osobně si velmi vážím práce našich učitelů, která v době distanční výuky nezačíná a nekončí. Denně pracují u počítačů nejen s žáky on-line, ale také při přípravě svých hodin, přípravě i opravách prací žáků, komunikují s žáky i rodiči, někteří docházejí pravidelně do školy a společně s asistenty se věnují žákům, kteří jejich pomoc potřebují.

Snažíme se dodržovat metodický pokyn MŠMT a nepřetěžovat žáky, a tedy ani vás, naše rodiče, kteří jste už od loňského roku v podstatě také žáky naší školy a společně s námi se věnujete při své práci i dětem v době jejich výuky. Dělíme dle doporučení hodiny na on-line (což je polovina výukových hodin kromě výchov) a offline, kdy žáci zpracovávají zadané úkoly v jimi stanoveném čase. Naším cílem je, aby si naši žáci udrželi vědomosti a dovednosti, které již získali, a posouvali se stále dopředu. Informace k výuce se mění někdy ze dne na den a dozvídáme se je často nejprve z televize.

Děkuji proto vám všem za pomoc, spolupráci a trpělivost, kterou v dnešní době všichni tolik potřebujeme.

Mgr. B. Pallagyová,
ředitelka školy


Tvoříme i v době distanční výuky

V půlce listopadu začali naši žáci pracovat v hodinách výtvarné výchovy na 9. ročníku komiksově-výtvarné soutěže pořádané Centrem vizuální historie Malach při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Tato soutěž byla vypsaná pro studenty a žáky všech typů škol (od mateřských škol až po vysoké školy).

Zadáním bylo vytvořit komiks na základě vyprávění pamětníků 2. světové války, jejichž nahrávky se nacházely v archivu USC Shoah Foundation (The Institute for Visual History and Education).

1. nahrávka – délka 2:11:44 – Jan Orlík, narozen 1919 v Praze, po okupaci Československa uprchl do Polska, kde vstoupil do československé armády a přes Švédsko odjel do Velké Británie. Bojoval u Dunkerque a po válce se vrátil do vlasti.
2. nahrávka – délka 3:09:15 – Jaroslav Kraus, narozen 1922 v Praze, přežil ghetto Terezín a tábory Osvětim-Birkenau, Buchenwald a Meuselwitz.

Z těchto dvou nahrávek si žáci mohli vybrat osud autora, který chtěli ztvárnit. Na soutěži pracovali žáci VI.A, VI.B a VII.A. Do nejužšího výběru se dostalo celkem sedm žáků a jejich práce putovaly do Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK Praha.
Dne 21. 1. 2021 jsme obdrželi radostnou zprávu, že naše žákyně Veronika Hermannová (VII. ročník) se umístila na 1. místě v kategorii základních škol.

Naší motivací k účasti v této soutěži bylo nejen toto silné a citlivé téma, ale i účast na takto prestižní celosvětové soutěži. Vybraná díla vítězů předchozích ročníků byla například vystavena při příležitosti galavečera USC Shoah Foundation Ambassadors for Humanity v Los Angeles.

Všem zúčastněným a vítězce gratulujeme!

Učitelka výtvarné výchovy Mgr. Adéla Zbíral


Dějepis, informatika i tělesná výchova on-line a kreativně

Pod rukama našich šesťáků vznikají v rámci hodin dějepisu originální díla.
Mumie, faraoni, Nil, pyramidy, kočky, malby, hieroglyfy. Téma starověkého Egypta zpracovali žáci 6. ročníků kreativní formou a s fantazií. Pustili se do stavby pyramid nebo výroby plakátů. Kromě učebnice a dalších zdrojů informací tak vzali do ruky i pastelky, nůžky, pravítko nebo lepidlo. Každý autor pojal své dílo plné zajímavých postřehů o životě starověkých Egypťanů po svém, a tak se zrodila plejáda velmi originálních výtvorů. Prohlédnout si je můžete na www.2zsdobris.cz.

Mgr. Ivana Kropáčková Štroufová


Tvoříme i v době distanční výuky

Žáci osmého ročníku se v průběhu on-line hodin předmětu informatika začali věnovat programování.
Zajímavé v našich nových hodinách je využití výukové aplikace herní formou pomocí programu Minecraft Education. Žáci objevují systémy programování ve hře Minecraft, která je pro většinu žáků hodně známá a oblíbená. Žáci odhalují jednodušší i složité úkoly v podobě naprogramování pomocných robotů.

Mgr. Michal Ciboch

Od nového roku realizujeme pro žáky na 1. stupni vyučování tělesné výchovy také formou dobrovolných on-line pohybových hodin, které realizujeme ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů ČR.
V rámci těchto lekcí žáci provádějí cvičení zaměřená na rozvoj kondice, obratnosti, koordinace, ovládání míče a flexibilitu. Vzhledem k velkému zájmu budeme nabídku hodin dále rozšiřovat.

Vojtěch Paul, učitel


Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 se uskuteční

ve dnech 15.–16. dubna 2021 čtvrtek–pátek od 13.30 do 16.30 hodin.

Prohlídku školy si můžete domluvit do 14. 4. 2021 na tel. 318 521 002 – prohlídky zajišťujeme v odpoledních hodinách a rádi se vám budeme věnovat.

Veškeré informace k zápisu najdete na www.2zsdobris.czPředchozí článekRobot z R.U.R. ožívá ve 3D a rovnou si prověří vaše znalosti z oblasti robotiky
Další článekZákladní škola Dobříš, Komenského nám. 35: Komunikace se žáky probíhá i do pozdních večerních hodin