Kulturní dům – rekonstrukceObčané naší obce projevili nečekaně velký zájem o záležitost s koupí kulturního domu. Děkujeme za všechny odpovědi, které jsme obdrželi v rámci dotazníkové akce týkající se vašeho názoru na odkup této nemovitosti i se všemi vašimi komentáři, připomínkami a vyjádřeními.
Nemovitost je již ve vlastnictví obce. Po vyklizení byl zjištěn poměrně značně zdevastovaný stav. Skutečnost jste mohli vidět na vlastní oči při Dni otevřených dveří.
Otázky z řad obyvatel se týkají zpravidla střechy a sociálních zařízení. Po dlouhých diskusích a projednávání dalšího postupu ve věci rekonstrukce objektu bylo rozhodnuto s ohledem na stav, potřebu využití a zajištění v podstatě vůbec bezpečného provozu průběh oprav a investic v několika fázích v řádu let. Do konce letošního roku bude provedena výměna elektroinstalace, osvětlení a ozvučení sálu, jeviště a malého sálu (vinárna). Dále budou z důvodu omezení tepelných ztrát vyměněna všechna okna (vyjma těch, která se budou v budoucnu odstraňovat) a obvodové venkovní dveře. Zároveň plánujeme izolaci stropních prostor. Také dojde k odstranění podlahových krytin, částečně sálu, balkonu a vinárny. Budou vyměněny za vinylové povrchy. Nutností je také výměna několika schodů v prostoru sálu. Protože se budeme snažit zachovat původní ráz kulturního domu, který byl v průběhu let podle potřeb měněn, dojde k celkové rekonstrukci jeviště tak, aby bylo dáno do původního stavu. Budou odstraněny všechny nežádoucí konstrukce. Také bude odstraněno vstupní zádveří s luxfery, které bude v budoucnu nahrazeno novým přístřeškem. Střecha musí být opravena tak, aby do budovy nadále nezatékalo.
Snahou je dokončit letošní opravy tak, aby se v kulturním domě mohly konat tradiční plesy našich spolků. Bohužel bylo nutné pro letošní rok odmítnout například žádost pana Dohnala pro konání aktivit spojených s tanečními.
V uspořádání vnitřních prostor dojde v podstatě k jedné drobné změně v podobě odstranění baru na balkoně. Tím vznikne prostor pro více míst k sezení a mnohem klidnější zóna.
V dalších etapách oprav patrně v průběhu následujících 2–3 let projdou rekonstrukcí sociální zařízení, dojde k úpravě podlah vstupního prostoru až k sálu tak, aby mohl být kulturní dům bezbariérově přístupný. Nezbytným krokem bude také výměna topného systému a terénních úprav v okolí budovy. Pochopitelně také dojde na střechu.
Jsme si vědomi že investice do této nemovitosti bude velká, návratnost minimální, ale z ohlasů občanů věříme, že v rámci zachování možnosti kulturního vyžití v obci je to investice, která stojí za to.
Kultura, má-li být dělána skutečně pro lidi, není zpravidla výdělečná. Ale s tím vědomím pravděpodobně již do výstavby kulturního domu naši předchůdci šli. Jak s touto investicí naložíme do budoucna, bude otázka. Věříme však, že finance a energie vložená do této nemovitosti bude ku prospěchu všem obyvatelům bez rozdílu věku.
Na první brigádu do kulturního domu přišlo celkem 23 dospělých a 2 děti, které se velice aktivně zapojily do práce. Podařilo se kompletně obnažit jeviště, odstranit z něj všechny nežádoucí stavby a prvky. Dále byl z větší části odstraněn přístavek před hlavním vchodem. Z vnitřních prostor byl vyvezen veškerý stavební odpad. Děkujeme všem za účast a podporu.

Přijmeme zaměstnance na úklid kulturního domu. Nástup prosinec 2017. Jedná se o úklid prostor před kulturními akcemi a následně po jejich skončení. Podrobnosti v kanceláři OÚ Stará Huť.Předchozí článekOslavy 120 let od zahájení provozu školy v naší obci
Další článekOznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky