Kulaté výročí Okrašlovacího spolku města DobříšeKdo by si pomyslel, že letos uplyne již sto dvacet let od založení tohoto spolku, který v průběhu desítek let svědomitě plnil svou funkci, a tou je zkrášlování a okrašlování města Dobříše. Přestože byly jisté přípravy zahájeny již v roce 1903, byla valná hromada svolána až 21. listopadu 1904. Během úvodního desetiletého období se členové spolku zdárně postavili všem problémům. Přesto spolek musel několikrát přerušit svou činnost. Poprvé za to mohla 1. světová válka a podruhé až komunistický převrat, protože během protektorátu si jako jediný dobříšský spolek zachoval funkčnost. V obou meziválečných obdobích se členové spolku zasadili o vznik alejí na Mírovém náměstí a náměstí Komenského, taktéž o založení Husova parčíku a nespočetné zasazení dalších stromořadí na tehdejší Johanidesově třídě, dnes ulici Plk. B. Petroviče.

Svůj návrat spolek zaznamenal již zkraje po sametové revoluci v roce 1990, ale z velkých plánů na činnost brzy nezbylo nic a znovu byl obnoven pod vedením Mirka Procházky v roce 1996. V té době se však soustředil více na kulturní okrašlování města. Přesto v tomto období byl i zasazen jehličnan před radnicí, který se měl časem využívat jako vánoční strom, což se skoro po 20 letech opravdu stalo skutečností a v roce 2023 se z něj stal hlavní vánoční strom v Dobříši. V tomto období spolek také pořádal fotbalovou soutěž starých gard, soutěž amatérských filmařů s krátkými videy, různé společenské akce v kulturním domě a doposud tradiční Nedělní čaje o páté. Po roce 2009 se spolek opět začal i více soustředit na zkrášlování města spojené s obnovou stromkových slavností, s organizací akcí na úklid města a okolí od odpadků a třeba s obnovou církevních památek. Prvním bylo obnovení kříže na morovém hřbitově u sv. Rocha, poté obnovený kříž v Příbramské ulici a zatím posledním činem spolku bylo v loňském roce znovuprovedení morového sloupu v Lipkách. Pod vedením Jana Konopáče se spolek začal angažovat i ve věcech územního rozvoje Dobříše (jižní obchvat, cyklostezky, výstavba na nejvíce bonitních půdách). Zora Rysová za spolek upozorňovala na památkářské a jiné přešlapy v rozvoji města (nevhodné reklamy, Bartošova vila). Zásluhou Petra Kadlece byla někdy za pomoci spolku významně doplněna bibliotéka o Dobříši, její historii, lidech, kteří v ní žili, jejich zločinech, čímž navázal na činnost Ludvíka Kopáčka z období první republiky. Tentýž autor za pomoci spolku vydal turistického průvodce anglickým parkem a připravuje i knihu o dobříšských rybnících. Okrašlovací spolek také roky uděloval cenu s Kopáčkovým jménem osobnostem z řad dobříšských občanů.
V poslední době se spolek nejvíce angažoval v záchraně historického mostu v Pražské ulici. Bohužel zachovat jej v co nejvíce původním stavu se nedaří a most už čelí naprosté zkáze a je již jisté, že bude nahrazen železobetonovou konstrukcí, která bude obezděna ze zachovalých kamenných částí. To je v zásadě v rozporu se statusem památky, která byla zapsána jako státem chráněná. Díky tomu měla být obnovena, přesněji dostavěna nejvíce poškozená část s pomocí materiálů, které se v co největší míře shodují s původním stavebním slohem, v jakém byl most postaven, to ale už není pravda po zabudování železobetonového jádra. Kraj tím ustupuje kamionové dopravě a staví tedy most, který tuto dopravu ve větší míře umožní. Přesto všechno by se spolek chtěl do budoucna soustředit na to, aby se na most vrátila i socha sv. Jana Nepomuckého.

Bohužel během období covidu se okrašlovací spolek dostal do útlumu, který částečně způsobilo i úmrtí několika aktivních členů spolku. Proto bychom rádi i touto formou oslovili obyvatele našeho města i blízkého okolí, zda by měli zájem se přidat do našich řad. Vždy přivítáme každého, kdo by chtěl za pomoci a pod záštitou spolku něco pro zkrášlování Dobříše a jejího okolí udělat. Nebo se jen seznámit s lidmi různého zaměření se zájmem o dění v Dobříši.

Ing. Vladimír Šprungl,
jednatel Okrašlovacího spolku města DobříšePředchozí článekPečovatelská služba: Doma a mezi blízkými
Další článekPřes 1 200 orientačních běžců na Králově stolici 8. května 2024