Koho zastupují zastupitelé našeho města? Obyvatele Dobříše těžko!

Lokalita Úvozová a Ke Bzdince - orná půda nejvyšší ochrany. Autor fotografie Jana Vlnasová


Od jara občané Dobříše upozorňovali zastupitele na ohrožení nejkvalitnější orné půdy v Dobříši v území Úvozová a Ke Bzdince. Územní plán tuto plochu uvažuje jako zastavitelné území i přesto, že již v době tvorby územního plánu v roce 2010 byla tato nejkvalitnější půda zákonem chráněná. Zastupitelé obdrželi od občanů Dobříše množství informací včetně právní analýzy. Měli dostatek času promyslet si, jak nejlépe v této věci postupovat a jak se alespoň pokusit zajistit, aby kvalitní půda byla zachována pro příští generace. Pokud by zastupitelé chtěli hájit zájmy občanů města, mohli napravit to, co pan Radek Vystyd způsobil, když uvedl v omyl pana Jerome Colloredo-Mannsfelda informací, že na Dobříši není dostatek stavebních pozemků. Na základě této nepravdivé informace od něho získal souhlas k pokračování parcelace těchto pozemků. Pokud by zastupitelé skutečně chtěli hájit zájmy občanů, pak by např. utvořili delegaci, která by panu Colloredo-Mannsfeldovi vysvětlila, že na Dobříši je stále dostatek volné plochy určené k zástavbě, že zastavitelná plocha byla v územním plánu v roce 2010 naddimenzovaná, a iniciovali by změnu územního plánu tak, aby zastavitelná plocha v lokalitě Úvozová a Ke Bzdince získala zpět svůj status nezastavitelného pozemku. Nejen, že takový postup nenavrhl nikdo ze zastupitelů, ale naopak někteří z nich občanům předkládali argument, že by pak město muselo vyplácet panu Colloredo-Mannsfeldovi vzniklou škodu, která by mu však vznikla jedině v případě, že by s pozemky začal obchodovat. Namísto toho, aby zastupitelé zastupovali občany, zaznívaly z jejich stran výroky typu: Tak se dohodněte s panem Mannsfeldem sami. V tomto případě tak občané mají urovnávat pochybení zastupitele?

Jana VlnasováPředchozí článekKdy se dočkají dobříšské děti opravené jídelny?
Další článekOpět Anglie, Londýn, poznávání…