Kdo získá Cenu města Dobříše v roce 2020?Nominujte do 31. března!

Znáte výjimečnou osobnost nebo kolektiv, který si zaslouží ocenit za celoživotní přínos, významnou činnost, dílo nebo prezentaci města Dobříše v daných oblastech? Navrhněte je na Cenu města Dobříše!

Zastupitelstvo města schválilo změněný statut soutěže a pravidla pro udělení ceny v roce 2020 jsou tato:

  • oceňuje se celoživotní přínos i významná činnost, dílo nebo prezentace města Dobříše v oblastech hospodářský rozvoj, kultura, sport, věda a výzkum, ekologie, umění, výchova a vzdělávání a jiné (např. za záchranu života apod.);
  • cena se uděluje jednou za dva roky jednotlivci i kolektivu, fyzické i právnické osobě (nelze opakovaně za stejnou činnost);
  • může být udělena jednotlivci i po jeho smrti „in memoriam“;
  • z nominací jsou vyloučeni členové zastupitelstva města, zaměstnanci města a městem zřízených, řízených nebo ovládaných subjektů za činnost, kterou vykonávají v rámci svých pracovních povinností.

Nominovat kandidáta může jednotlivec, kolektiv i společnost, vždy písemně s vyplněnou přihláškou zaslanou do podatelny městského úřadu.
Nominace, tedy přihláška, musí obsahovat zdůvodnění předkládaného návrhu na udělení ceny kandidátovi. Předkladatel musí uvést své jméno i adresu a také přiložit písemný souhlas kandidáta s nominací.

Návrhy kandidátů jsou přijímány městem Dobříš průběžně, avšak nejpozději do 31. března 2020.

Cena města Dobříše v roce 2020 bude předána starostkou města Dobříše na slavnostním večeru v sobotu 3. října 2020 v Zrcadlovém sále zámku Dobříš.

Pro podání nominace na udělení Ceny města Dobříše v roce 2020 je na stránkách města Dobříše v příslušné sekci (Občan) formulář, který obsahuje předepsané náležitosti.

Podrobnosti a přehled oceněných osob od roku 2007 na www.mestodobris.cz/cena-mesta-dobrise/ds-11797/p1=57740.

Šárka Krůtová, DiS., vedoucí oddělení vnitřních věcí

Reklama

Předchozí článekTvoříme Dobříš 2020 – veřejná prezentace návrhů a start hlasování
Další článekZrekonstruovaný zimní stadion v Dobříši se otevře začátkem února