Kdo je v březnu ještě za kamny?

Foto: Denisa Havlíčková


Dosavadní zima byla i na české poměry mírná, a pokud se počasí v březnu nezblázní, bude to jedna z nejteplejších zim. Obavy z vyšponovaných cen plynu a energie z loňského podzimu se naštěstí nenaplnily a nyní je téměř jisté, že v Evropě nezmrznem. Je tedy čas rozpálit kotle naplno a rozsvítit ve městě všechny žárovky? Určitě ne! I když ceny plynu a energie postupně klesají z loňských maxim, úrovně „před válkou“ dlouhodobě nedosáhnou. Proto i na Dobříši pokračujeme v přípravě projektů pro snížení energetické náročnosti chodu města. Čekáme na schválení dotace ve výši 3,8 mil. Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení a budeme postupně vyměňovat staré pouliční lampy za úspornější s technologií LED. Pokračuje také příprava projektů na instalaci fotovoltaických panelů na sportovní halu a čističku odpadních vod. Analyzujeme možnosti přechodu vytápění základních škol z plynu na tepelná čerpadla. Příprava projektů se však netýká jen energetiky. Právě probíhá hlasování Tvoříme Dobříš. Dejte svůj hlas některému z navržených projektů a rozhodněte o jeho realizaci v letošním roce.

V únoru proběhlo jednání zastupitelstva, které rozhodlo, jak přesně se upraví územní plán na základě výsledků místního referenda. Zastupitelé podle výsledku referenda potvrdili, že chtějí změnit městské pozemky v Brodcích na nezastavitelné typu NS – plochy smíšené nezastavěného území. Tento typ umožňuje i další pokračování chovu koní. Téma etapizace nakonec zastupitelé vyřešili kompromisem, kdy jakmile jedna ze 4 lokalit Javorová, Na Kole, Západní, Nad Papežem dosáhne zastavěnosti 85 %, bude možné stejný počet domů povolit i v dalších vyjmenovaných okrajových lokalitách omezených podmínkou etapizace. A další etapa výstavby bude uvolněna až po dosažení 85 % zastavěnosti v další ze 4 lokalit. Takto definovaná podmínka zajistí, že město se bude pomalu dále rozrůstat, ale nedojde ani k okamžitému znemožnění další výstavby, ani k hromadné výstavbě na všech stavebních plochách na Dobříši. I výsledek hlasování v třetí otázce referenda zastupitelé odsouhlasili pro zapracování do územního plánu. Nyní zadání dostal architekt, který požadavky zpracuje a připraví změnu č. 3 územního plánu k veřejnému projednání.

I tento rok se Dobříš připojí k mezinárodní kampani připomínající porušování lidských práv Vlajka pro Tibet. Na jeden den ukrajinskou vlajku na radnici vystřídá vlajka Tibetu. V únoru se v našem městě konala řada kulturních a sportovních událostí. Navazující březen bude plný akcí, kde se můžete zasmát, zamyslet se či si zasportovat. Podle počasí bude v březnu ukončena bruslařská sezóna na zimním stadionu.
Pokud si led chcete užít, neodkládejte to. Zkrátka neseďte za kamny.

Pavel SvobodaPředchozí článekStručně z jednání zastupitelstva dne 16. 2. 2023
Další článekDobříšské listy – březen 2023