K příspěvku Tomáše Helebranta v říjnových DLReaguji na příspěvek zastupitele za hnutí ANO Tomáše Helebranta „Opravdu neříká opozice pravdu o odpadech?“ (DL 10/2019). Obviňuje mě v něm z toho, že do DL píši „nepravdy“ a „překrucuji skutečnosti“, aniž by však toto své tvrzení doložil.
Tomáš Helebrant píše: „Jednání komise proběhlo, a o tom nikdo z opozice nemlčel, jak píše pan Konopáč“. Pravda je však taková, že opoziční zastupitelé ve svém článku na dobrisskoaktualne.cz skutečně zamlčeli, že v červenci proběhlo jednání komise životního prostředí ohledně návrhu odpadového systému navrženého T. Helebrantem.
Tomáš Helebrant můj příspěvek v zářijových DL hodnotí jako „manipulativní článek obsahující nepravdy a překrucující skutečnosti“. Pane Helebrante, mohl byste prosím dotyčné pasáže z mého textu ocitovat a vysvětlit, v čem konkrétně jsou podle Vás manipulativní, nepravdivé a v čem překrucují skutečnosti? Děkuji.
(Pro připomenutí: 15. července proběhlo jednání komise pro životní prostředí: www.mestodobris.cz/assets/File.ashx?id_org=2796&id_dokumenty=478147; 19. srpna vyšel na webu dobrisskoaktualne.cz článek „A co říkáte Manuálu k Motivačnímu a evidenčnímu systému (MESOH) Vy?“ podepsaný opozičními zastupiteli města Dobříš: http://www.dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta/dobris/letak-manual-odpady)

S pozdravem Daniel Konopáč


Vyjádření redakce:

Pravidla pro zveřejnění reakcí na příspěvky
Dle pravidel pro zveřejňování příspěvků platí: „Vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou míru, nebo se neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje. Vyjádření musí být přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této části.“
„Příspěvek je možné odmítnout, pokud text vykazuje znaky žalovatelnosti dle tiskového zákona, resp. obsahuje vulgarismy, osobní urážky, hanobení státu, rasy, přesvědčení, náboženského vyznání apod.“

Reklama