Jsme v tom spolu, ať se nám to líbí, nebo neCo bych si přála od nových zastupitelů Dobříše já? (A věřím, že nejsem jediná!)
Nemíním soupeřit s autorem výzvy uveřejněné v minulém čísle DL. I já považuji za prioritu stav životního prostředí nejen v našem městě, blízkém okolí, ale i na celé naší planetě, protože ekologie se stává otázkou už té příští generace.
Co by tedy mělo být priorita číslo dvě?
Zájem, angažovanost, význam, který jsme přikládali oslavám stoleté existence našeho státu, dokládá, že jsme třeba neuvědoměle a často i neradi srovnávali a uvažovali o odlišnostech minulých a současných dnů. Proč ta nostalgie spojovaná s lety 1918, 1938, 1968, 1989 – s lety nebývalé soudružnosti naší společnosti? Proč se nejvíce vzpomínek vázalo k osobnosti T. G. Masaryka i k Václavu Havlovi? Proč ztrácejí postupně svou hodnotu pojmy: odpovědnost – tolerance – osobní statečnost – soucit – solidarita…?
Věřím, že se potvrdí naděje, že naše nové zastupitelstvo stejně jako většina občanů vnímalo a analyzovalo atmosféru doznívajícího stoletého výročí a že se společně pokusíme promítnout jeho pozitivní odkaz do příštích roků.
Protože autor příspěvku z minulého měsíce Jíra Drvoštěp Štěpo se nemýlí, jsme v tom všichni spolu.

Věra Schillerová

Reklama

Předchozí článekVolby v Dobříši – žádný vánek, ale vichřice
Další článek6. 12. Setkání se sv. Mikulášem a rozsvícení vánočního stromu