Jaro ve 2. mateřské škole DobříšHrajeme si, zpíváme, až se mámy dočkáme – to je název našeho vzdělávacího programu, který se nám daří do písmenka plnit. I letošní jaro bylo plné vzdělávacích her a písní, a také mnoha dalších aktivit.

Evropský projekt Šablony II., kterého jsme již druhým rokem součástí, nám umožnil v teplejší části jara zorganizovat dvě krásné akce. První se uskutečnila v rámci Mezinárodního dne dětí na zahradě školy. Bylo to setkání s paní hajnou Stanislavou Šejblovou a její lesní pedagogikou. Děti si na čtyřech stanovištích vyzkoušely hledat stopy zvířat, dozvěděly se mnoho informací o lovu zvěře, vyrobily si myslivecký kloubouček a učily se rozeznávat hlasy lesních zvířat. Součástí zážitkové lesní pedagogiky byla ukázka práce sokolníka a loveckých psů. Velkým překvapením pro lesníky i děti bylo přímé pozorování veverky, která i přes velký ruch naši zahradu často navštěvuje. Pro všechny to byl mimořádně krásný a poučný zážitek.

K dalším velkým zážitkům patřila i návštěva Prahy. S profesionální průvodkyní paní Šárkou jsme objevovali krásy našeho hlavního města. Na Královské cestě jsme děti učili vnímat krásu a zajímavosti historie, architektury. Průvodkyně poutavou formou vyprávěla příběhy starého města v kontextu s místem, ve kterém jsme se zrovna nacházeli. Do historie jsme vstoupili u Obecního domu Prašnou bránou. U Stavovského divadla jsme si zazpívali českou hymnu, což upoutalo i kolemjdoucí, kteří nám na závěr zatleskali. Zastavili jsme se u sochy Franze Kafky. U židovské synagogy děti uchvátila pověst o Golemovi. Pražský orloj se nám předvedl v celé své kráse. Na Karlově mostě děti pečlivě zkoumaly, zda neuvidí vajíčka, která byla podle pověsti při stavbě mostu použita. Počasí nám přálo a celý výlet byl zakončený společným zpíváním lidových písní v parku na Kampě, kde jsme zamávali panu Werichovi a důkladně prozkoumali tři bronzová miminka od Davida Černého.

Významnou byla pro nás i oslava slunovratu a přivítání léta. Již tradičně jsme svátek letního slunovratu oslavili na školní zahradě písněmi a tancem.

Krásnou akcí pro naše předškoláky, kteří nastupují v září do základní školy, bylo rozloučení a pasování na školáka. Akce proběhla na zahradě školy ve slavnostní atmosféře, k nástupu jim zněla píseň skupiny Queen „We Are the Champions“. Děti zazpívaly několik písniček a ukázaly svým mladším kamarádům, co se v mateřské škole naučily. Třídní učitelky je slavnostně pasovaly na školáky a děti si tradičně odnesly svou první knihu a další drobnosti, pro vzpomínku na roky strávené ve 2. mateřské škole v Dobříši.

Závěr roku byl věnován přípravě na polytechnický projekt, který nás čeká příští školní rok. Ve spolupráci s Místní akční skupinou Brdy–Vltava jsme s dětmi tvořili ze dřeva. Děti se seznamovaly s vlastnostmi dřeva, způsobem opracování, učily se zacházet s pracovními nástroji. Odměnou jim byly osobně zhotovené výrobky, které si odnášely domů a na které byly i náležitě hrdé.

Pro rodiče nově přijatých dětí jsme 10. června zorganizovali třídní schůzku, abychom je s předstihem seznámili s chodem mateřské školy a se vším, co jejich děti od září čeká.
Věříme, že jsme dětem nabídli zajímavé a poučné aktivity a že jim vytváříme bezpečné prostředí, ve kterém se mohou rozvíjet dle svých nejlepších možností a schopností, které využijí při dalším objevování velkého světa.

Krásné prázdniny plné sluníčka a zajímavých zážitků všem dětem i rodičům přeje
za kolektiv 2. mateřské školy Dobříš
Růžena Chovanečková, ředitelka školy

Reklama

Předchozí článekKnihovna: Hurá! Divadlo!
Další článekV Trnce se slavilo na zahradě