Jak rozvíjet město – diskuse půl roku před volbami?

dobříš letecký snímek
Zdroj foto: S. Frank


Vedení města zve občany na diskusi „Dobříš Vašima očima aneb hledáme 10 priorit“. Radnice chce slyšet názory občanů na problémy města a podněty pro jeho budoucí rozvoj půl roku před volbami do obecního zastupitelstva? Kdyby to bylo dva měsíce po té, co se nové vedení ujalo svých funkcí, pak by to dávalo smysl a jistě bych tam šel.

Předchozí vedení města uspořádalo rozsáhlou anketu, ve které se občanů ptalo na jejich názory, jak by se Dobříš měla dále rozvíjet. Občané dali jasně najevo, že si přejí mnohem větší zkvalitnění klidových lokalit, mimo jiné Brodců, především že chtějí rozšiřování městské zeleně a naopak, že si nepřejí další rozšiřování města zástavbou okolní krajiny. Jak současné vedení města tyto výsledky zohlednilo v průběhu svého čtyřletého volebního období? Přesně naopak. Místo toho, aby konalo ve smyslu názorů vyjádřených občany a revidovalo územní plán, usilovalo o zástavbu veřejné zeleně na Dukelském náměstí, nebo o rozsáhlé kácení stromů v rámci plánované „Revitalizace zeleně města Dobříš“. Zároveň stávající radnice vytvářela exkluzivní podmínky pro přípravu výstavby v klidové lokalitě Brodců a v oblasti nejkvalitnější orné půdy Úvozová-Bzdinka. A to i přesto, že řada občanů s tím opakovaně vyjadřovala nesouhlas na jednáních zastupitelstva. Jen díky nemalé aktivitě občanů se částečně podařilo zabránit některým krokům radnice. A teď se jde vedení města opět ptát lidí, co chtějí? V jakých závazných strategických dokumentech města se tyto názory občanů objeví?

Zapojování občanů do formování veřejné politiky a rozhodování o budoucnosti města by neměla být fraška. Procesu zapojení občanů, který skutečně buduje budoucnost na základě názorů lidí, se říká participativní plánování. Abych nebyl jen kritický – vedení města jej používá v jednom dílčím případě při plánování úprav prostorů mezi bytovými domy („vnitrobloky“).

V případě s pompou plánované diskuse s občany o prioritách Dobříše – bez vazby na proces plánování a rozhodování, a to celé půl roku před volbami do zastupitelstva obcí, se ale nemohu zbavit dojmu, že si z nás radnice dělá legraci nebo si organizuje předvolební propagaci.

MVDr. Jaromír Bláha, DobříšPředchozí článekAni letos nechyběla Dobříš a region Dobříšska na veletrhu Regiontour 2018
Další článekVýběrové řízení na obsazení pracovního místa u Městské policie Dobříš, na pozici: strážník/čekatel