Jak jsme za čtyři roky posunuli město vpředI když velkou část uplynulého volebního období vyplnily starosti s epidemií covid-19 a nouzovým stavem, přesto jsme dokončili nebo alespoň nastartovali řadu změn. Pod „jsme“ myslíme nás, členy původní koalice složené ze zastupitelů ODS, Pro Dobříš a KDU-ČSL.

Mnohé změny byly realizovány s podporou zastupitelů bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Prakticky žádnou z níže uvedených akcí však politici nemohou prosadit sami. Vždy je k tomu třeba spolupráce s dalšími kolegy z městského úřadu, městských příspěvkových organizací a v řadě případů i dobříšské veřejnosti.

Dokončeny byly projekty zahájené ještě předchozím zastupitelstvem, a to nový pavilon a rozšíření jídelny v 2. ZŠ a zateplení sportovní haly. Dotažen byl také projekt nového chlazení zimního stadionu. Ve spolupráci s HC Dobříš proběhla základní sanace šaten, které letos procházejí celkovou opravou. Dokončena byla celková rekonstrukce ubytovny na Větrníku. Největším investičním projektem byla rekonstrukce Pražské ulice v centru města včetně rozšíření chodníků a doplnění zeleně. Mezi další opravy komunikací patří rozšíření Březové ulice a celková rekonstrukce ulic Jiráskova, U Slávie, Bezručova, Přemyslova, Horymírova, U Slovanky, Part. Svobody a Jeřábová. Nové chodníky dostala také ulice Žižkova či přístup k zámku. Zmizely nevzhledné panely v proluce u hotelu Heinz. Omezili jsme množství reklamního smogu v centru. V oblasti péče o zeleň byl zpřístupněn jedlový hájek u anglického parku a upravena odpočinková zóna u Papeže včetně nového mola, byla obnovena dětská pískoviště a proběhla i výsadba stromů. Dalších přes 200 stromů bylo vysázeno jak uvnitř města, tak podél cest v okolí. Na dobříšském hřbitově byla rozšířena plocha pro další urnová místa. Po roky dlouhém váhání byla stržena opuštěná budova bývalého kina a na místě byl vybudován parčík.

V oblasti hospodaření jsme převzali Dokas ve stavu, kdy docházelo k porušování zákona o zadávání veřejných zakázek. Za to město dostalo i půlmilionovou pokutu. Proto jsme provedli výrazné změny nejen v Dokas, ale i VHS, tak aby bylo zajištěno, že městu žádné další porušování zákonů nehrozí. V obou městských společnostech byly nastaveny nové kontrolní mechanismy včetně podrobného finančního reportingu sledovaného členy dozorčích rad. Do obou společností jsme také umožnili majetkový vstup okolním obcím, protože jak nakládání s odpady, tak zásobování vodou má smysl řešit společně v rámci regionu Dobříšska a Novoknínska.

Upravili jsme pravidla pro přidělování dotací kulturním, sportovním a vzdělávacím spolkům a zvýšili částku rozdělovaných peněz. Letos se přidělovaly dotace v celkové výši 3,7 mil. Kč. Do kalendáře sportovních akcí jsme přidali turnaj Basket na Dukeláku, který je určen mladým sportovcům. Zavedli jsme hlasování v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Dobříš, kde občané již ve třech ročnících přímo vybírali projekty k realizaci.

V rámci péče o památky a připomínání historie byla dokončena rekonstrukce sochy sv. Judy Tadeáše a byla opravena kaple sv. Jáchyma. V roce 2021 byla v místě narození genmjr.
Balabána umístěna pamětní deska a konala se velká vzpomínková akce s účastí zástupců
Armády ČR či Parlamentu. V oblasti kultury i přes covidová omezení proběhla s podporou města řada tradičních i nových akcí. Letošní Májové slavnosti se konaly na 3 scénách. Město se stalo hlavním partnerem nového Festivalu hudby Zámek Dobříš. Do letního programu města jsme přidali Pivní slavnosti.

Zlepšili jsme komunikaci s občany. Dobříšské listy se umístily na 3. místě v celostátním hodnocení radničních listů. Web města získal 1. místo v rámci hodnocení obcí Středočeského kraje. Město aktivně informuje na facebooku, kde je měsíčně publikováno přes 50 příspěvků. Vedení města organizovalo řadu veřejných setkání, besed a kulatých stolů k nejrůznějším tématům, od přijetí eura přes změny územního plánu až po cyklodopravu. Starosta zavedl online otázky a odpovědi Ptejte se starosty a publikuje další komentáře na vlastním blogu.

Město se více otevřelo. Zintenzivnila se spolupráce v rámci Dobrovolného svazku obcí Dobříšska a Novoknínska. Město aktivně spolupracuje s Místní akční skupinou Brdy–Vltava například v oblasti podpory sociálních služeb v celém regionu či hledání dalších vhodných dotačních titulů. V roce 2021 se Dobříš stala členem spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko. Byla uzavřena smlouva s novým partnerským městem Wągrowiec v Polsku. Město se podílelo na pomoci tornádem postiženým obcím na jižní Moravě. Ve spolupráci s místními organizacemi pomáháme uprchlíkům z Ukrajiny, a to jak organizací materiálních a finančních sbírek, tak poskytnutím 4 městských bytů.

Práce se nebojíme, máme na co navázat a víme kam město rozvíjet.

Pavel Svoboda, starosta,
Dagmar Mášová, místostarostka,
Tomáš Vokurka, místostarostaPředchozí článekPoděkování pro vedení města Dobříš a neznámému nálezci peněženky
Další článekVážení spoluobčané,